Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo U : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Zobrazuji překlad hesla : U

u _ u ,
u = you _ ty , ([zkr.])
u = you _ vy , ([zkr.])
U-boat _ ponorka , (n:)
U-turn _ otočení o 180 stupňů ,
U/L _ Upload, send to the BBS , ([zkr.])
UAE _ Unrecoverable Application Error (Bane of Windows users!) , ([zkr.])
UAV _ Unmanned Aerial Vehicle , ([zkr.] [voj.])
UAW _ unie zaměstnanců automobilového průmyslu , ([jmén.]) , (United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America)
UBD _ User Brain Damage , ([zkr.])
ubiquitous _ všudypřítomný ,
ubiquitously _ všudypřítomný ,
ubiquitously _ všude se vyskytující ,
ubiquity _ všudypřítomnost ,
UCAV _ Uninhabited Combat Aerial Vehicle , ([zkr.] [voj.])
udder _ vemeno ,
udders _ vemena ,
UDS _ Ugly Domestic Scene , ([zkr.])
UES _ jednotné environmentální standardy , ([eko.])
Ufa _ Ufa , (n: [jmén.]) , (ruské město)
UFO _ neidentifikovatelný létající předmět , ([zkr.])
ufologist _ ufolog , (n:)
ufology _ ufologie , (n:)
Uganda _ Uganda , (n: [jmén.] [zem.]) , (stát v Africe)
Ugandan _ ugandský , (adj:)
Ugandan _ Uganďanec , (n:)
ugh _ fuj , (interj:)
ugh _ uff ,
ugh! _ fuj ,
uglier _ ošklivější ,
ugliest _ nejošklivější ,
uglify _ zohyzdit , (v:)
ugliness _ šerednost , (n:)
ugliness _ ošklivost , (n:)
ugly _ ohyzdný , (adj:)
ugly _ ošklivý ,
ugly _ šeredný ,
ugly _ škaredý ,
uh _ hm , (n:)
UHF _ Ultra High Frequency , ([zkr.] [voj.])
UHR _ Ultra High Resolution (Radar) , ([zkr.] [voj.])
UHV _ ultravysoké vakuum , (n: [chem.] [fyz.])
UHV (ultra high vacuum) _ ultra-vysoké vakuum , (n: [chem.] [fyz.])
UK _ Spojené království , , (United Kingdom)
ukase _ dekret , (n:)
ukase _ nařízení , (n:) , (slovanský základ ukázat)
ukase _ příkaz , (n:) , (slovanský základ ukázat)
Ukraine _ Ukrajina , ([zem.] n:)
Ukrainian _ ukrajinský , (adj:)
Ukrainian _ Ukrajinec , (n:)
Ukrainian _ Ukrajinština ,
Ukrainians _ Ukrajinci , (n: pl.)
ukulele _ ukulele , (n: [neutrum]) , (hudební nástroj)
UL _ Upload, send to the BBS , ([zkr.])
Ulan Bator _ Ulanbátár , (n: [jmén.] [zem.]) , (hlavní město Mongolska)
ulcer _ vřed ,
ulcerate _ hnisat ,
ulcerate _ vředovatět ,
ulcerated _ mající vředy ,
ulceration _ tvoření vředů ,
ulceration _ ulcerace , (n:)
ulceration _ vřed , (n:)
ulceration _ vředovitost , (n:)
ulcerous _ vředovitý , (adj:)
ulcerous _ ulcerózní ,
ulcers _ vředy , (n: pl.)
ULEV _ vozidlo ultranízkých emisí , ([eko.])
Ullman _ Ullman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
ulna _ ulna , (n:)
ulna _ loketní kost , (n:)
ULPI _ Unit Level Prototype Implementaion , ([zkr.] [voj.])
ulterior _ vedlejší ,
ulterior _ postranní , (adj:)
ultima _ krajní ,
ultima _ poslední ,
ultimate _ konečný , (adj:)
ultimate _ základní ,
ultimate _ závěrečný , (adj:)
ultimate _ definitivní ,
ultimate _ poslední ,
ultimately _ nakonec , (adv:)
ultimateness _ konečnost , (n:)
ultimatum _ ultimátum ,
ultimo _ označení konce měsíc ,
ultimo _ předcházejícího měsíc ,
ultra _ krajní ,
ultra _ extrémní ,
ultra high vacuum _ ultravysoké vakuum , (n: [chem.] [fyz.])
ultra-high _ ultravysoká např. frekvence ,
ultra-low volume pesticide application _ zmlžování pesticidem , ([eko.])
ultraconservative _ ultra-konzervativní , (adj:)
ultrahigh _ ultra-vysoký , (adj:)
ultrahigh _ ultravysoký , (adj:)
ultrahigh _ ultravysoká např. frekvence ,
ultrahigh frequency _ ultra-vysoká frekvence , (n:) , (zkr. UHF;frekvence vyšší jak VHF (VeryHF))
ultralight _ ultralehký , (adj:) , (např. letadlo)
ultramarine _ ultramarínově modrý ,
ultramarine _ ultramarínový ,
ultramicroscope _ ultramikroskop , (n:)
ultramodern _ ultramoderní , (adj:)
ultramodern _ hypermoderní , (adj:)
ultramontane _ zaalpský , (adj:)
ultramontane _ papeženec , (n:)
ultrasaprobity _ ultrasaprobita , ([eko.])
ultrasonic _ nadzvukový ,
ultrasonic _ ultrazvukový ,
ultrasonically _ ultrazvukově , (adv:)
ultrasound _ ultrazvuk ,
ultraviolet _ ultrafialový ,
ululate _ skučet ,
ululation _ bědování , (n:)
ululation _ nářek , (n:)
Ulysses _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
Ulysses _ Odyseus , ([jmén.]) , (jméno antického hrdiny (Homér), též román irského spisovatele Jamese Joyce)
Ulysses _ Odysseus ,
um _ no ,
umber _ okr , (n:)
umber _ okrový , (adj:)
umber _ žlutohnědý , (adj:)
umbilical _ pupeční ,
umbilicus _ pupek , (n:)
umbra _ zastíněná oblast ,
umbrage _ pocit dotčení , (n:)
umbrella _ slunečník , (n:)
umbrella _ deštník , (n:)
umbrellas _ deštníky , (n: pl.)
umlaut _ přehlasovací znaménko ,
umlaut _ přehláska , (n:)
umpire _ rozhodčí , (n:) , ((v tenisu))
umpire _ soudce ,
umpires _ rozhodčí , (pl.)
umpteen _ spousta , (n:)
umpteenth _ ikstý , (adj:)
UN _ Spojené národy ,
un-American _ neamerický , (adj:)
UNA _ Use No Acronyms , ([zkr.])
unabashed _ nestoudný , (adj:)
unabated _ nezmenšený , (adj:)
unabbreviated _ nezkrácený , (adj:)
unable _ neschopný ,
unable _ neschopen ,
unabridged _ úplný , (adj:)
unabridged _ nezkrácený , (adj:)
unabridged _ kompletní ,
unaccented _ nepřízvučný , (adj:)
unacceptability _ nepřijatelnost , (n:)
unacceptable _ nepřijatelný , (adj:)
unacceptable _ neakceptovatelný , (adj:)
unacceptably _ neakceptovatelně , (adv:)
unaccepted _ nepřijatelný , (adj:)
unaccepted _ nevhodný , (adj:)
unaccompanied _ bez doprovodu ,
unaccompany _ bez doprovodu ,
unaccompany _ bez doprovodu zpěvem ,
unaccompany _ bez doprovodu hrou ,
unaccomplished _ nedokončený ,
unaccountability _ nevysvětlitelnost , (n:)
unaccountable _ nevysvětlitelný , (adj:)
unaccountable _ neodpovědný , (adj:)
unaccountable _ záhadný , (adj:)
unaccountably _ nevysvětlitelně , (adv:)
unaccredited _ neakreditovaný , (adj:)
unaccustomed _ neobvyklý , (adj:)
unaccustomed _ nezvyklý , (adj:)
unachievable _ neproveditelný , (adj:)
unachievable _ nedosažitelný , (adj:)
unacknowledged _ nepovšimnutý , (adj:)
unadapted _ nepřizpůsobený , (adj:)
unadaptive _ nepřizpůsobivý , (adj:)
unaddressable _ neadresovatelný , (adj:)
unaddressed _ neadresovaný , (adj:)
unadjusted _ nepřizpůsobený , (adj:)
unadorned _ neozdobený , (adj:)
unadulterated _ ryzí ,
unadulterated _ čirý , (adj:)
unadventurous _ bez dobrodružství , (n:)
unadvisable _ nevhodný , (adj:)
unadvised _ nerozvážný , (adj:)
unadvised _ ukvapený , (adj:)
unaesthetic _ neestetický , (adj:)
unaffected _ nedotčený , (adj:)
unaffected _ nezasažený , (adj:)
unaffectedly _ nedotčeně , (adv:)
unaffiliated _ nepřidružený ,
unaffordable _ cenově nedostupný ,
unafraid _ nebojácný , (adj:)
unaided _ bez podpory ,
unaided _ bez pomoci ,
unaided _ neozbrojený ,
unaided _ sám ,
unalienable _ nezcizitelný , (adj:)
unaligned _ nezarovnaný , (adj:)
unalike _ odlišný , (adj:)
unallocated _ neobsazený , (adj:)
unallocated _ nepřidělený , (adj:)
unalloyed _ ryzí ,
unalloyed _ nefalšovaný , (adj:)
unalloyed _ nelegovaný , (adj:)
unalloyed _ nesmíšený , (adj:)
unalterable _ neměnný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line