Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tend _ ošetřovat ,
tend _ starat , , ((se))
tend _ připravit ,
tend _ obsluhovat ,
tend _ směřovat , (v:)
tend _ klonit se , (v:)
tend _ cílit ,
tend to _ směřovat k , (v:)
tended _ měl tendenci ,
tended _ tíhl , (v:)
tendencies _ tendence , (n:)
tendencious _ tendenční , (adj:)
tendency _ tendence , (n:)
tendency _ sklon , (n:)
tendentious _ tendenční , (adj:)
tendentiously _ tendenčně , (adv:)
tender _ něžný ,
tender _ starostlivý , (adj:)
tender _ měkký , (adj:)
tender _ jemný , (adj:)
tender _ citlivý , (adj:)
tender _ nabídka , ([eko.])
tender _ delikátní ,
tender _ ošetřovatel ,
tender _ pečovatel ,
tender _ veřejná soutěž ,
tender _ oferta , (n:)
tender _ ošetřovatelka , (n:)
tender _ tendr , (n:)
tender _ konkurs , (n)
tender-hearted _ soucitný , (adj:)
tenderer _ předkladatel nabídky ,
tenderest _ nejjemnější , (adj:)
tenderfoot _ nováček , (n:)
tenderfoot _ zelenáč , (n:)
tenderhearted _ s měkkým srdcem ,
tenderhearted _ soucitný , (adj:)
tendering _ vyhlášení soutěže ,
tenderize _ rozklepat , (v:)
tenderloin _ jemná svíčková ,
tenderly _ něžně ,
tenderness _ něha ,
tenderness _ něžnost ,
tenderness _ citlivost , (n:)
tenderness _ jemnost , (n:)
tenderness _ měkkost , (n:)
tenders _ nabídky , (n: pl.)
tenders _ pečovatelé , (n:)
tenders _ tendry , (n: pl.)
tending _ inklinování , (n:)
tending _ ošetřování , (n:)
tendinitis _ zánět šlachy ,
tendinitis _ tendinitida , (n:)
tendon _ šlacha , (n:)
tendril _ úponek , (n:)
tends _ mít tendenci ,
tends _ mít sklon ,
tends _ směřovat , (v:)
tenement _ činžák ,
tenement house _ činžovní dům ,
tenement house _ dům činžovní , (adj:)
tenement house _ činžák , (n:)
tenementary _ nájemný , (adj:)
tenements _ byty , (n: pl.)
tenet _ dogma , (n:)
tenet _ zásada , (n:)
tenet _ princip , (n:)
tenets _ principy , (n: pl.)
tenets _ zásady , (n: pl.)
tenfold _ desetinásobný , (adj:)
tenfold _ desateronásobný , (adj:)
tenfold _ desetinásobně ,
tenht _ desetiny ,
Tenn _ Tenn , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tenner _ desetidolarovka , (n:)
tenner _ desetilibrovka , (n:)
Tennessee _ Tennessee , (n: [jmén.]) , (příjmení, stát v USA)
Tenney _ Tenney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tennis _ tenis , (n:)
tennis _ tenisový , (adj:)
tennis ball _ tenisový míček ,
tennis court _ tenisové hřiště ,
tennis court _ tenisový dvorec , (n:)
tennis elbow _ tenisový loket ,
tennis-ball _ tenisový míček ,
tennis-court _ tenisový kurt , (n:)
tennis-court _ tenisový dvorec , (n:)
Tennyson _ Tennyson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tenon _ čep , (n:)
tenor _ smysl ,
tenor _ tenor , (n:)
tenor _ ráz , (n:)
tens _ desítky ,
tense _ napínavý ,
tense _ nervózní ,
tense _ strnulý , (adj:)
tense _ napnout ,
tense _ napnutý ,
tense _ napjatý , (adj:)
tense _ čas ,
tensely _ napjatě , (adv:)
tenseness _ napjatost , (n:)
tenser _ napjatější , (adj:)
tenses _ napíná , (v:)
tensest _ nejnapjatější , (adj:)
tenside _ tenzid (PAL) , ([eko.])
tensile _ tahový , (adj:)
tensile _ tažný , (adj:)
tensiometer _ tenziometr , ([eko.])
tension _ napětí ,
tension _ napnutí , (n:)
tension _ pnutí , (n:)
tension _ tenze , (n:)
tensional _ napínací , (adj:)
tensional _ tažný , (adj:)
tensions _ napětí , (pl.)
tensity _ napjatost , (n:)
tensor _ napínač , (n:)
tensor _ tenzor , (n:)
tensors _ tenzory , (n: pl.)
tent _ stan , (n:)
tentacle _ tykadlo ,
tentacle _ chapadlo ,
tentacles _ chapadla , (n:)
tentacular _ chapadlovitý , (adj:)
tentative _ předběžný , (adj:)
tentative _ zkusmý , (adj:)
tentative _ provizorní ,
tentatively _ předběžně , (adv:)
tenterhook _ napínací háček ,
tenth _ desátý ,
tenth _ desetina ,
tenthly _ za desáté ,
tenths _ desetiny , (n: pl.)
tents _ stany , (n: pl.)
tenuity _ řídkost , (n:)
tenuity _ štíhlost , (n:)
tenuity _ tenkost , (n:)
tenuous _ slabý , (adj:)
tenuous _ tenký , (adj:)
tenuously _ tence , (adv:)
tenure _ držení , (n:)
tenure _ pronájem , (n:)
tenure _ funkční období , (n:)
tenurial _ týkající se zástavy ,
TEO _ Technology Executive Officer , ([zkr.] [voj.])
TEOTWAWKI _ The End Of The World As We Know It , ([zkr.])
TEP _ obchodovatelná emisní povolení , ([eko.])
tepee _ vigvam , (n:)
tepid _ vlažný , (adj:)
tepidity _ vlažnost , (n:)
tepidness _ vlažnost , (n:)
TEQ _ obchodovatelná emisní kvóta , ([eko.])
tequila _ meskal , (n:)
tequila _ tequilla , (n:)
terabyte _ terabajt , (n:)
teratogenic substance _ teratogenní látka , ([eko.])
teratology _ teratologie , (n:)
terbium _ terbium , (n:)
TERC _ Turbine Engine Research Center , ([zkr.] [voj.])
tercel _ sokol ,
tercelet _ sokol ,
tercentenary _ výročí 300. let ,
tercentennial _ třistaletý , (adj:)
Teresa _ Teresa , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
tergiversate _ vymlouvat se ,
tergiversate _ vytáčet se ,
tergiversation _ odpadlictví , (n:)
tergiversation _ vytáčka , (n:)
tergiversation _ výmluva , (n:)
term _ období ,
term _ termín , (n:) , ((odborný))
term _ semestr , (n:)
term _ pojmenovat , (v:)
term _ pololetí ,
term _ doba , (n:)
term _ lhůta , (n:)
term _ podmínka , (n:)
term _ subjekt , (n:)
term _ doba, běh , ([eko.])
term _ název ,
term _ pojem ,
term _ nazvat , (v:)
term _ označení , (n:)
term _ výraz , (n:)
term deposit _ termínovaný vklad ,
term insurance _ životní pojištění , (n:)
term loan _ termínovaná půjčka , ([eko.])
term loan _ termínový úvěr ,
term-time _ školní rok ,
termagant _ hašteřivý , (adj:)
termagant _ svárlivý , (adj:)
termagant _ štěkna , (n:)
termagant _ xantipa , (n:)
termed _ označený , (adj:)
termed _ pojmenovaný , (adj:)
terminal _ konečný , (adj:)
terminal _ termínový ,
terminal _ terminál ,
terminal _ mezní ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line