Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

telethon _ dlouhý pořad v TV ,
teletype _ dálnopis , (n:)
teletypes _ dálnopisy , (n: pl.)
teletypewriter _ dálnopis , (n:)
televise _ přenášet televizí ,
televised _ vysílaný , (adj:)
television _ televize ,
television _ televizní , (adj:)
television set _ televizor ,
televisions _ televize , (pl.)
televisor _ televizor , (n:)
televisual _ televizní , (adj:)
teleworking _ zaměstnání na dálku ,
telex _ dálnopis , (n:)
telexes _ dálnopisy (mn. č.) ,
telexes _ dálnopisy , (pl.)
tell _ povědět ,
tell _ povídat ,
tell _ říci ,
tell _ říct ,
tell _ říkat ,
tell _ vyprávět ,
tell _ vypravovat ,
tell _ rozlišovat ,
tell _ tell/told/told , (v: [neprav.])
tell _ oznámit , (v:)
tell him off _ vynadat mu ,
tell off _ vynadat , (v:)
tell on _ žalovat na , (n:)
tell one s story _ vypovídat , (v:)
tell story _ vypovídat , (v:)
tell untruths _ lhát lže ,
tell-tale _ donašeč , (n:)
tell-tale _ drbna , (n:)
tell-tale _ klepna , (n:)
teller _ pokladník , (n:)
teller _ zaměstnanec u bankovní přepážky , ([eko.])
telling _ vyprávějící , (adj:)
telling _ vyprávění , (n:)
tellingly _ výmluvně , (adv:)
tells _ vypráví ,
tells _ říká , (v:)
tells untruths _ lže ,
telltale _ donašeč , (n:)
telltale _ donašečský , (adj:)
telltale _ drbna , (n:)
telltale _ zrádcovský , (adj:)
telltale _ žalobník , (n:)
telltale _ klepna , (n:)
tellurian _ pozemský , (adj:)
tellurium _ tellur , (n:)
tellurium _ telur , ([eko.])
telly _ televize , (adv:)
temblor _ záchvěv půdy ,
temerity _ odvážnost , (n:)
temerity _ smělost , (n:)
temp _ pracovník na výpomoc ,
Tempe _ Tempe , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
temper _ rozpoložení , (n:)
temper _ temperovat ,
temper _ temperament ,
temper _ nálada ,
temper _ popouštět ,
temper _ vznětlivost , (n:)
temper _ vztek , (n:)
temper _ zmírnit , (v:)
temper _ kalit ,
tempera _ tempera , (n:)
temperament _ povaha ,
temperament _ temperament , (n:)
temperamental _ náladový , (adj:)
temperamentally _ temperamentně , (adv:)
temperance _ střídmost , (n:)
temperance _ ukázněnost , (n:)
temperate _ klidný , (adj:)
temperate _ umírněný , (adj:)
temperate _ mírný , (adj:)
temperate _ střídmý , (adj:)
temperate _ ukázněný , (adj:)
temperately _ zdrženlivě , (adv:)
temperature _ teplota , (n:)
temperature _ teplotní ,
temperature coefficient _ Q 10 teplotní koeficient , ([eko.])
temperature coefficient _ teplotní koeficient Q 1 , ([eko.])
temperature gradient _ gradient teploty (vodní hospodářství) , ([eko.])
temperature stratification _ teplotní stratifikace , ([eko.])
temperature test _ teplotní test (mikrobiologie) , ([eko.])
temperatures _ teploty , (n: pl.)
tempered _ kalený , (adj:)
tempered _ popouštěný , (adj:)
tempered _ temperovaný , (adj:)
tempering _ popouštění ,
tempering _ temperování , (n:)
tempers _ nálady , (n: pl.)
tempest _ vřava , (n:)
tempest _ bouře , (n:)
tempest _ nepohoda , (n:)
tempest _ zmatek , (n:)
tempestuous _ bouřlivý , (adj:)
tempestuous _ rozbouřený , (adj:)
tempi _ rytmus , (n:)
templar _ templář ,
Templar _ člen řádu Templářů ,
template _ forma , (n:)
template _ šablona , (n:)
template _ vzor , (n:)
templates _ šablony , (n: pl.)
temple _ chrám , (n:)
temple _ svatyně ,
temple _ spánek , (n:) , ((na hlavě))
Templeman _ Templeman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
temples _ chrámy , (n: pl.)
templet _ vzor , (n:)
templet _ šablona , (n:)
Templeton _ Templeton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tempo _ rytmus , (n:)
tempo _ tempo , (n:)
temporal _ časový ,
temporality _ duchovní statky ,
temporality _ časnost , (n:)
temporality _ světskost , (n:)
temporally _ časově ,
temporaries _ provizoria , (n:)
temporarily _ dočasně , (adv:)
temporarily protected area _ přechodně chráněná plocha , ([eko.])
temporariness _ dočasnost , (n:)
temporary _ dočasný ,
temporary _ přechodný , (adj:)
temporary _ provizorní ,
temporary _ prozatímní ,
temporary draining ditch _ dočasný odvodňovací příkop , ([eko.])
temporary employment _ přechodné zaměstnání , (n:)
temporary open drain _ dočasný odvodňovací příkop , ([eko.])
temporary radioactive waste _ dočasně radioaktivní odpad , ([eko.])
temporize _ vyčkávat , (v:)
tempt _ svádět , (v:)
tempt _ pokoušet , (v:)
tempt fate _ pokoušet osud ,
temptation _ lákadlo ,
temptation _ pokušení , (n:)
temptation _ svádění , (n:)
temptation _ svod , (n:)
tempted _ lákaný , (adj:)
tempted _ přitahovaný , (adj:)
tempted _ sváděný , (adj:)
tempter _ pokušitel , (n:)
tempter _ svůdce , (n:)
tempting _ lákavý , (adj:)
tempting _ svůdný , (adj:)
temptingly _ lákavě , (adv:)
temptress _ svůdkyně ,
tempura _ pokrm , (n:) , (pokrm ze zeleniny a garnátů nebo jiných mořských plodů obalených v těstíčku a ofritovaných)
ten _ deset ,
ten _ desítka , (n:)
ten _ desetidolarovka , (n:)
ten pairs of _ desatery ,
ten sets of _ desatery ,
ten times _ desetkrát ,
ten-crown coin _ desetikoruna ,
ten-degree beer _ desítka ,
ten-gallon hat _ kovbojský klobouk ,
tenability _ obhájitelnost , (n:)
tenable _ udržitelný , (adj:)
tenacious _ houževnatý , (adj:)
tenacious _ vytrvalý , (adj:)
tenacious _ neústupný , (adj:)
tenacious _ soudržný , (adj:)
tenaciously _ houževnatě , (adv:)
tenaciously _ vytrvale , (adv:)
tenacity _ houževnatost , (n:)
tenacity _ soudržnost , (n:)
tenacity _ vytrvalost , (n:)
tenacity _ urputnost , (n:)
tenancies _ držby , (n: pl.)
tenancies _ pronájmy , (n: pl.)
tenancy _ nájem , (n:)
tenant _ nájemce , (n:)
tenant _ nájemník , (n:)
tenant _ pachtýř ,
tenant farmer _ nájemce statku ,
tenantry _ nájemci , (n: pl.)
tenantry _ pronájem , (n:)
tenants _ nájemci , (n: pl.)
tenants _ nájemníci , (n: pl.)
TENCAP _ Tactical Exploitation of National Space Capabilities (Army) , ([zkr.] [voj.])
tench _ lín , (n:)
tend _ sklon ,
tend _ dbát ,
tend _ jít ,
tend _ bdít ,
tend _ vést ,
tend _ kroužit ,
tend _ mířit ,
tend _ sloužit ,
tend _ stáčet ,
tend _ dohlížet ,
tend _ pěstovat ,
tend _ směrovat ,
tend _ mít sklon ,
tend _ mít záměr ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line