Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tears _ pláč ,
tears _ slzy ,
tearstained _ uplakaný , (adj:)
tease _ škádlit , (v:)
tease _ zlobit , (v:)
teased _ škádlený , (adj:)
teasel _ počesávat , (v:)
teaser _ ukázka , (n:)
teaser _ vtipálek , (n:)
teashop _ čajovna , (n:)
teasing _ škádlení , (n:)
teasingly _ škádlivě , (adv:)
teaspoon _ lžička ,
teaspoon _ kávová lžička ,
teaspoonful _ množství kávové lžičky ,
teaspoonful _ lžička , (n:)
teat _ dudlík , (n:)
teat _ vemeno , (n:)
teatime _ čas na čaj ,
tebibit _ tebibit , (n:) , (1099511627776 bitů (dle standardu IEC))
tech _ technologie ,
tech _ průmyslovka , (n:)
techie _ člověk zapálený do techniky, zvlášťe pak do elektroniky , (n:)
technetium _ technecium , (n: [chem.])
technic _ technický , (adj:)
technic _ technika , (n:)
technical _ odborný , (adj:)
technical _ technický ,
technical advance _ technický pokrok ,
technical antierosion measure _ technické protierozní opatření , ([eko.])
technical assistance programmes _ programy technické asistence , ([eko.])
technical change _ technická změna , ([eko.])
technical expert _ technický expert , ([eko.]) , (Osoba, která předává specifické znalosti nebo zkušenosti týmu auditorů, ale která nevystupuje jako auditor)
technical sergeant _ rotmistr , (n:)
technical soil conservation measure _ technické protierozní opatření , ([eko.])
technicalities _ formality , (n: pl.)
technicalities _ techniky , (n: pl.)
technicalities _ technologie , (n:)
technicality _ formalita , (n:)
technicality _ technika , (n:)
technically _ technicky , (adv:)
technician _ technik , (n:)
technician _ laborant , (n:)
technicians _ technici , (n: pl.)
Technicolor _ metoda výroby filmu ,
technicolor _ barva , (n:) , (výrazná, křiklavá)
technics _ technologie , (n:)
technics _ technika , (n:)
technique _ technika , (n:)
technique _ technologie , (n:)
technique _ metody , (n:)
techniques _ technologie , (pl.)
techniques _ metody , (n: pl.)
techniques _ techniky , (n: pl.)
techno _ styl hudby , ([hud.]) , (techno)
techno _ techno ,
technocentrism _ technocentrismus , ([eko.])
technocracy _ technokracie , (n:)
technocrat _ technokrat ,
technocratic _ technokratický , (adj:)
technogenic landscape _ technogenní krajina (geochemie) , ([eko.])
technologic water quality criterion _ technologické kritérium jakosti vody , ([eko.])
technological _ technologický , (adj:)
technological forecasting _ technologické předvídání , ([eko.])
technologically _ technologicky , (adv:)
technologie _ technologie , (n:)
technologies _ technologie , (pl.)
technologist _ technik , (n:)
technologist _ technolog , (n:)
technology _ technologie , (n:)
technology _ technika ,
technology assessment _ hodnocení technologií , ([eko.])
technology forcing standards _ standardy prosazované technologiemi , ([eko.])
technophobia _ technofobie , (n:)
technophobic _ technofobický , (adj:)
technosphere _ technosféra , ([eko.])
tectonic _ tektonický , (adj:)
tectonically _ tektonicky , (adv:)
tectonics _ tektonika , (n:)
Ted _ Božek , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Theodor)
ted _ obracet , (v:)
ted _ čechrat , (v:)
teddy _ medvídek , (n:)
Teddy _ Teddy , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
teddy bear _ medvídek ,
tedious _ nudný , (adj:)
tedious _ otravný , (adj:)
tedious _ zdlouhavý , (adj:)
tediously _ nudně , (adv:)
tediously _ otravně , (adv:)
tediously _ zdlouhavě , (adv:)
tediousness _ únava , (n:)
tediousness _ nudnost , (n:)
tedium _ nuda , (n:)
tee _ místo odpalu míčku , (n:) , (golfový pojem)
tee-hee _ chichot , (n:)
teed off _ naštvaný , (adj:)
teeing area _ odpaliště , (n:) , (golfový pojem)
teem _ hemžit se , (v:)
teen _ mladý , (adj:)
teen _ mladistvý , (adj:)
teen _ dospívající , (adj:)
teen-age _ dospívající , (adj:)
teen-agers _ mládež ,
teenage _ věkem mezi 13 a 19 lety ,
teenage _ mladistvý , (adj:)
teenage _ dospívající , (adj:)
teenager _ chlapec mezi 13 a 19 rokem , (n:)
teenager _ dívka mezi 13 a 19 rokem , (n:)
teenager _ mladistvý , (adj:)
teenager _ nezletilý , (adj:)
teenager _ teenager , (n:)
teenagers _ mladiství , (n:)
teenagers _ dorost , (n:)
teenagers _ teenageři , (n:)
teens _ dospívající , (adj:)
teens _ mladiství , (n:)
teensy-weensy _ maličký , (adj:)
teeny _ drobounký , (adj:)
teeny _ malinkatý , (adj:)
teeny _ malinký , (adj:)
teeny _ mrňavý , (adj:)
teeny-weeny _ malinký , (adj:)
teenybopper _ puberťák , (n:)
teepee _ vigvam , (n:)
teeshirt _ tričko ,
teeter _ balancovat , (v:)
teeter _ vrávorat , (v:)
teeth _ zuby ,
teeth _ chrup ,
teethe _ prořezávání zubů ,
teething _ vyrůstání zubů ,
teetotal _ abstinent , (n:)
teetotal _ abstinentní , (adj:)
teetotalism _ abstinence , (n:)
teetotaller _ abstinent , (n:)
Tegucigalpa _ hl.m. - Honduras , (n: [jmén.])
teh = teh _ člen určitý , ([slang.] [neobv.]) , (internet slang)
Teheran _ hl.m. - Írán , (n: [jmén.])
tekkie _ člověk zapálený do techniky, zvláště pak do elektroniky , (n:)
TEL _ Transporter/Erector/Launcher (Scuds) , ([zkr.] [voj.])
Tel Aviv _ město v Izraeli ,
telecast _ vysílání , (n:)
telecaster _ televizní hlasatel ,
telecommunication _ sdělovací , (adj:)
telecommunication _ telekomunikace , (n:)
telecommunication _ telekomunikační , (n:)
telecommunications _ telekomunikace , (pl.)
telecoms _ telekomunikace , (pl.)
teleconference _ telekonference , (n:)
teleconferencing _ konference na důlku ,
telegram _ telegram , (n:)
telegrams _ telegramy , (n: pl.)
telegraph _ telegrafovat , (v:)
telegraph _ telegraf , (n:)
telegrapher _ telegrafista , (n:)
telegraphese _ telegrafický , (adj:)
telegraphic _ telegrafický , (adj:)
telegraphist _ telegrafista , (n:)
telegraphy _ telegrafie ,
telekinesis _ telekineze , (n:)
telemarketing _ reklama po telefonu ,
telematics _ telematický , (adj:)
telematics _ telematika , (n:)
telemeter _ dálkoměr , (n:)
telemetry _ telemetrie , (n:)
teleological _ teleologický , (adj:)
teleology _ teleologie , (n:)
telepathic _ telepatie , (n:)
telepathically _ telepaticky , (adv:)
telepathy _ telepatie , (n:)
telephone _ telefon ,
telephone _ telefonní , (adj:)
telephone _ telefonovat ,
telephone _ volat ,
telephone _ zatelefonovat ,
telephone _ zavolat ,
telephone answering-machine _ telefonní záznamník ,
telephone booth _ telefonní budka , (n:)
telephone directory _ telefonní seznam , (n:)
telephone number _ telefonní číslo ,
telephoned _ telefonoval , (v:)
telephones _ telefony , (n: pl.)
telephonic _ telefonní , (adj:)
telephoning _ telefonování , (n:)
telephoning _ telefonující , (adj:)
telephonist _ telefonista ,
telephony _ telefonování , (n:)
telephoto _ fototelegram , (n:)
telephoto lens _ teleobjektiv , (n:)
telephotograph _ fototelegrafie , (n:)
telephotography _ telefotografie , (n:)
teleport _ přenos hmoty telekinezí ,
teleprinter _ dálnopis , (n:)
telescope _ dalekohled , (n:)
telescope _ teleskop ,
telescopes _ dalekohledy , (n: pl.)
telescopic _ teleskopický , (adj:)
telescopic _ výsuvný , (adj:)
teletext _ teletext , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line