Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tax form _ daňový formulář , ([eko.])
tax haven _ daňový ráj ,
tax holiday _ daňové prázdniny , ([eko.])
tax incidence _ daňový dopad , ([eko.])
tax inspector (inspector of taxes) _ daňový inspektor , ([eko.])
tax liability _ daňová povinnost , (n:)
tax loophole _ daňová mezera , ([eko.])
tax multiplier _ daňový multiplikátor ,
tax paid _ zaplacená daň , (n:)
tax payer _ daňový poplatník , (n:)
tax proposal _ daňový návrh ,
tax rate _ daňová sazba ,
tax relief _ daňová úleva ,
tax return _ daňové přiznání ,
tax revenue _ příjem z daní ,
tax shelter _ daňový ráj ,
tax shelter _ daňové útočiště , ([eko.])
tax threshold _ daňový práh , ([eko.])
tax year _ daňový rok , ([eko.])
tax-deductible _ odpočitatelný od základu daně ,
tax-deductible _ odpočitatelný od daně , ([eko.])
tax-exempt _ nepodléhající dani ,
tax-exempt _ osvobozený od daně ,
tax-exempt _ nezdanitelný , (adj:)
tax-exempt _ daňová výjimka , ([eko.])
tax-free _ nezdaněný ,
tax-payer _ poplatník , (n:)
taxability _ zdanitelnost , (n:)
taxable _ zdanitelný , (adj:)
taxable income _ zdanitelný příjem , ([eko.])
taxable items _ zdanitelné položky , ([eko.])
taxable supply _ zdanitelná nabídka , ([eko.])
taxation _ zdanění , (n:)
taxation _ zdaňování ,
taxed _ zdaněný ,
taxes _ daně ,
taxi _ taxík ,
taxi _ jet taxíkem ,
taxi _ taxi ,
taxi rank _ stanoviště taxi ,
taxi stand _ stanoviště taxi ,
taxi-driver _ taxikář , (n:)
taxi-driver _ taxikářka , (n:)
taxi-rank _ stanoviště taxi ,
taxicab _ taxík , (n:)
taxidermist _ preparátor , (n:)
taxidermy _ preparování zvířat ,
taxidermy _ taxidermie , (n:)
taxidriver _ taxikář ,
taximan _ taxikář ,
taximeter _ taxametr , (n:)
taxing _ namáhavý , (adj:)
taxis _ taxe ,
taxis _ taxíky , (n: pl.)
taxis _ taxis , (n:)
taxman _ berní úředník ,
taxon _ taxon (biologie) , ([eko.])
taxonomic _ taxonomický , (adj:)
taxonomical _ taxonomický , (adj:)
taxonomically _ taxonomicky ,
taxonomist _ taxonom , (n:)
taxonomy _ taxonomie , (n:)
taxonomy _ systematika , (n:)
taxonomy _ taxonomie (biologie) , ([eko.])
taxpayer _ daňový poplatník ,
taxpayer _ poplatník , (n:)
taxpayers _ daňoví poplatníci ,
taxpayers _ plátci , (n: pl.)
Taylor _ Taylor , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
taylor _ krejčí ,
TBC _ To Be Continued , ([zkr.])
tbd _ bude stanoveno , , (to be determined)
TBE _ To Be Expected , ([zkr.])
TBH _ To Be Honest , ([zkr.])
Tbilisi _ hl.m. - Gruzie , (n: [jmén.])
TBM _ Theater Ballistic Missile , ([zkr.] [voj.])
TBYB _ Try Before You Buy , ([zkr.])
TC _ Telephone Call , ([zkr.])
TCB _ Taking Care of Business , ([zkr.])
TCBY _ Taking Care of Business, Ya ll , ([zkr.])
TCC _ Technology Coordination Committee , ([zkr.] [voj.])
TCD _ The Cat s Dead , ([zkr.])
TCE _ Tricholoroethylene , ([zkr.] [voj.])
TCE _ celkové emise CO , ([eko.])
TCM _ metoda cestovních nákladů , ([eko.])
TCT _ Time Critical Target , ([zkr.] [voj.])
TDA _ Technology Development Approach , ([zkr.] [voj.])
TDC _ Theater Deployable Communications , ([zkr.] [voj.])
TDD _ The Dog s Dead , ([zkr.])
TDM _ Too Damn Many , ([zkr.])
TDP _ Time-Space-Position-Information Data Processor , ([zkr.] [voj.])
TDP _ převoditelná povolení k znečišťování , ([eko.])
TDPA _ Tactical Deception Planning Aid , ([zkr.] [voj.])
TDR _ obchodovatelná práva vývoje , ([eko.])
Te _ Te , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tea _ čaj ,
tea _ čajový , (adj:)
tea leaf _ čajový lístek , (n:)
tea lover _ osoba pijící ráda čaj ,
tea service _ čajová souprava ,
tea towel _ utěrka ,
tea-cloth _ utěrka , (n:)
tea-room _ restaurace , (n:)
tea-room _ čajovna , (n:)
tea-service _ čajová souprava ,
teabag _ sáček čaje ,
teach _ naučit ,
teach _ učit ,
teach _ vyučovat ,
teach _ teach/taught/taught , (v: [neprav.])
teach a lesson _ dát někomu co pro to , (v:)
teachable _ učenlivý , (adj:)
teachable _ naučitelný , (adj:)
teacher _ učitelka , ([female])
teacher _ učitel , ([male])
teacher _ profesor ,
teachers _ učitelé , (n:)
teaches _ učí ,
teaching _ výuka , (n:)
teaching _ učební ,
teachings _ nauky , (n: pl.)
teachings _ výuky , (n: pl.)
teacloth _ malý ubrus ,
teacloth _ ubrus , (n:)
teacloth _ utěrka , (n:)
teacup _ šálek , (n:)
teak _ týkové dřevo ,
teak _ týk , (n:)
teak _ týkový , (adj:)
teakettle _ konvice na čaj ,
teal _ modrozelený , (adj:)
team _ tým , (n:)
team _ skupina ,
team _ družstvo ,
team _ mužstvo , (n:)
team player _ týmový hráč ,
team spirit _ týmový duch ,
team sport _ týmový, skupinový sport , (n:)
team up _ spolupracovat , (v:)
team-mate _ spoluhráč , (n:)
teammate _ parťák ,
teammate _ spoluhráč , (n:)
teams _ týmy , (n: pl.)
teamster _ řidič nákladního auta , (n:)
teamster _ řidič , (n:)
teamster _ šéf týmu , (n:)
teamwork _ týmová práce ,
teamwork _ souhra , (n:)
teapot _ konvice na čaj ,
teapot _ čajová konvice ,
tear _ slza ,
tear _ roztrhat ,
tear _ roztrhnout ,
tear _ trhat ,
tear _ tear/tore/torn , (v: [neprav.])
tear _ natrhnout , (v:)
tear _ otrhat , (v:)
tear _ potrhat , (v:)
tear _ rozervat , (v:)
tear _ roztrhnutí , (n:)
tear _ roztržení , (n:)
tear _ slzet , (v:)
tear _ trhlina , (n:)
tear _ trhlinka , (n:)
tear _ trhání , (n:)
tear apart _ rozpoltit , (v:)
tear away _ odtrhnout , (v:)
tear down _ bourat , (v:)
tear down _ demontovat , (v:)
tear down _ zbourat , (v:)
tear gas _ slzný plyn ,
tear off _ strhnout ,
tear off _ strhl ,
tear out _ trhnout ,
tear out _ trhat ,
tear out _ vytrhat ,
tear out _ vytrhávat ,
tear out _ vytrhnout ,
tear up _ roztrhat ,
tear up _ roztrhnout ,
tear up _ trhat ,
tear up _ rozervat , (v:)
tear-gas _ slzný plyn ,
tear-off _ odtrhnout , (v:)
tear-stained _ uplakaný , (adj:)
tearaway _ ztřeštěnec , (n:)
teardrop _ slza , (n:)
tearful _ uplakaný , (adj:)
tearful _ uslzený , (adj:)
tearfully _ plačtivě , (adv:)
tearfully _ uplakaně , (adv:)
tearfulness _ uplakanost , (n:)
teargas _ slzný plyn ,
tearing _ prudký , (adj:)
tearing _ slzící , (adj:)
tearing _ trhající , (adj:)
tearjerker _ doják , (n:)
tearless _ neplačící , (adj:)
tearoom _ čajovna , (n:)
tearoom _ restaurace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line