Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

targeted _ cílený , (adj:)
targeted _ zaměřený , (adj:)
targeting _ cílení , (n:)
targeting _ zaměřování , (n:)
targeting _ zacilování , (n:)
targeting _ návěstění terčem , (n:)
targets _ cíle , (n: pl.)
targets _ terče , (n: pl.)
tariff _ sazba , (n:)
tariff _ ceník , (n:)
tariff _ sazebník , (n:)
tariff _ tarif , (n:)
tariff (duty) _ tarif (clo) , ([eko.])
tariff barriers _ celní (tarifní) bariéry , ([eko.])
tariffs _ tarify , (n: pl:)
tarmac _ asfalt , (n:)
tarmac _ dehtový makadam , (n:)
tarmac _ rozjezdová dráha , (n:)
tarmacadam _ asfaltový chodník , (n:)
tarn _ pleso , (n:)
tarnation _ zatracený , (adj:)
tarnish _ matnost , (n:)
tarnish _ pošpinit , (v:)
taro _ druh tropické rostliny ,
taro _ taro ,
tarot _ taroková karta , (n:)
tarp _ plachta , (n:)
tarpaulin _ celtovina , (n:)
tarragon _ estragon , (n:)
tarring _ dehtování , (n:)
tarry _ asfaltový , (adj:)
tarry _ dehtový , (adj:)
tarsal _ tarzální , (adj:)
tart _ koláč ,
tart _ ovocný koláč ,
tart _ lehká holka ,
tart _ děvka ,
tart _ běhna ,
tart _ coura , (n:) , (prostitutka)
tart _ ostrý , (adj:)
tartan _ tartan , (n:)
tartar _ zubní kámen ,
tartar _ fúrie , (n:)
tartar _ xantipa , (n:)
Tartar sauce _ tatarská omáčka ,
tartaric _ vinný , (adj:) , (víno)
tartaric acid _ kyselina vinná , ([chem.])
tartly _ kousavě , (adv:)
tartly _ sarkasticky , (adv:)
tartness _ jízlivost , (n:)
TAS _ Timeline Analysis System , ([zkr.] [voj.])
TASE _ Thrust Assessment Support Environment , ([zkr.] [voj.])
Tashkent _ Taškent , (n: [zem]) , (hl.m. - Uzbekistán)
task _ úkol ,
task _ úloha ,
task _ zatěžovat , (v:)
task _ úkolový , (adj:)
task _ namáhat , (v:)
task _ zadání , (n:)
task _ zatížit , (v:)
task force _ krizový štáb , (n:)
tasking _ dávání úkolů ,
tasking _ zatěžování , (n:)
taskmaster _ kaprál , (n:)
taskmaster _ zadavatel úloh , (n:)
taskmistress _ žena zadávající úkoly ,
tasks _ úkoly , (n: pl.)
tassel _ střapec , (n:)
tasselled _ střapcový , (adj:)
taste _ chuť ,
taste _ chutnat ,
taste _ chuť (vody) , ([eko.])
taste bud _ chuťový pohárek ,
tasted _ ochutnaný , (adj:)
tasteful _ chutný , (adj:)
tasteful _ vkusný , (adj:)
tastefully _ chutně , (adv:)
tastefully _ vkusně , (adv:)
tastefulness _ lahodnost , (n:)
tastefulness _ vkusnost , (n:)
tasteless _ bez chuti , (adj:)
tasteless _ nevkusný , (adj:)
tastelessly _ bez chuti , (adv:)
tastelessness _ chuťová nevýraznost , (n:)
taster _ lektor , (n:)
taster _ koštýř , (n:)
taster _ ochutnavač , (n:)
taster _ degustátor , (n:)
tasters _ ochutnávači , (n: pl:)
tastes _ příchutě ,
tastes _ chutná , (v:)
tastes _ ochutnává , (v:)
tastier _ chutnější , (adj:)
tastiest _ nejchutnější , (adj:)
tastily _ chutný ,
tasting _ ochutnávání , (n:)
tasting _ ochutnávka , (n:)
tasty _ chutný ,
tat _ hadry ,
Tatar _ Tatar , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Tate _ Tate , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
tatter _ kousek látky ,
tatter _ cár , (n:)
tatter _ hadr , (n:)
tatterdemalion _ trhan , (n:)
tattered _ roztrhaný , (adj:)
tattered _ rozedraný , (adj:)
tatting _ frivolitky ,
tattle _ žvásty , (n:)
tattle _ drby , (n:)
tattle _ tlachy , (n:)
tattle _ roznášet drby , (v:)
tattle _ tlachat , (v:)
tattle _ drbat , (v:)
tattler _ ten, kdo roznáší drby , (n:)
tattletale _ žvást , (n:)
tattletale _ povídálek , (n:)
tattoo _ tetování , (n:)
tatty _ chatrný , (adj:)
tau _ tau , (n:) , (název řeckého písmena)
taught _ vyučován ,
taught _ vyučovaný ,
taught _ vyučoval ,
taught _ teach/taught/taught , (v: [neprav.])
taught _ učil , (v:)
taunt _ posmívat se , (v:) , ((komu))
taunt _ posměch , (n:)
taunt _ narážka , (n:)
taunt _ popichovat , (v:) , ((koho))
taunt _ výsměch , (v:)
taunt _ vysmívat se , (v:)
taunt _ zesměšňovat ,
taunting _ posmívá se ,
tauntingly _ škádlivě , (adv:)
taupe _ tmavošedý , (adj:)
taurine _ taurin , (n:)
Taurus _ Býk , (n: [astro.]) , (druhé znamení zvěrokruhu)
taut _ napnutý , (adj:)
tauten _ utáhnout , (v:)
tauter _ napnutější , (adj:)
tautest _ nejnapjatější , (adj:)
tauting _ výsměšný , (adj:)
tauting _ posměšný , (adj:)
tautly _ napjatě , (adv:)
tautness _ napjatost , (n:)
tautologic _ tautologický , (adj:)
tautological _ tautologický , (adj:)
tautologically _ tautologicky , (adv:)
tautology _ tautologie ,
tautomerism _ tautomerie , (n:)
TAV _ Transatmospheric Vehicle , ([zkr.] [voj.])
tavern _ hospoda ,
tavern _ hostinec ,
tavern _ krčma , (n:)
taverna _ hospoda , (n:)
taverna _ taverna , (n:)
taverns _ hospody , (n: pl.)
taverns _ hostince , (n:)
tawdry _ lesklý ,
tawdry _ blýskavý ,
tawdry _ křiklavý , (adj:)
tawdry _ okázalý , (adj:)
Tawney _ Tawney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tawny _ žlutohnědý , (adj:)
tax _ daňový , (adj:)
tax _ daň ,
tax _ zdanit ,
tax _ zdaňovat ,
tax _ poplatek , (n:)
tax _ daň, taxa , ([eko.])
tax _ uložit daň ,
tax _ uložit poplatek ,
tax _ vyměřit daň ,
tax abatement _ snížení daně , ([eko.])
tax adjustments _ daňové úpravy , ([eko.])
tax administration _ správa daní , (n:)
tax adviser (consultant) _ daňový poradce , ([eko.])
tax allowance (allowances against tax) _ daňová úleva , ([eko.])
tax allowances/charge reliefs _ daňové úlevy/ úlevy z poplatků , ([eko.])
tax assessment _ daňový výměr ,
tax assessment _ výměr daní , (n:)
tax audit _ daňový audit ,
tax avoidance _ daňový únik ,
tax avoidance _ legální snížení daně , ([eko.])
tax base _ základ daně ,
tax break _ daňová úleva ,
tax burden _ daňové břemeno ,
tax burden _ daňové zatížení ,
tax clearance _ daňové zúčtování ,
tax code _ daňový kód , ([eko.])
tax collection _ vybírání daní , (n:)
tax concession _ daňový ústupek ,
tax concession _ daňová úleva , ([eko.])
tax credit _ daňový kredit , ([eko.])
tax declaration _ daňové prohlášení , ([eko.])
tax deductible _ odpočitatelný z daní ,
tax deductions _ daňový odpočet , ([eko.])
tax evasion _ daňový únik ,
tax exemption _ osvobození od daně ,
tax exemption _ daňová výjimka , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line