Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

twenties _ dvacátá léta , (n:)
twentieth _ dvacátý ,
twenty _ dvacet ,
twenty _ dvacítka , (n:)
twenty _ pozice , (n: [přen.])
twenty-crown coin _ dvacetikoruna ,
twenty-crown coin _ dvacka ,
twenty-eight _ osmadvacet ,
twenty-eighth _ dvacátý osmý ,
twenty-fifth _ dvacátý pátý ,
twenty-first _ jednadvacátý , (adj:)
twenty-five _ dvacet pět ,
twenty-four _ dvacet čtyři ,
twenty-fourth _ dvacátý čtvrtý ,
twenty-nine _ dvacet devět ,
twenty-ninth _ dvacátý devátý ,
twenty-one _ dvacet jedna , (n:)
twenty-second _ dvacátý druhý ,
twenty-seven _ dvacet sedm ,
twenty-six _ dvacet šest ,
twenty-sixth _ dvacátý šestý ,
twenty-third _ dvacátý třetí ,
twenty-three _ dvacet tři ,
twenty-two _ dvacet dva ,
twenty-two year old _ dvaadvacetiletý ,
twenty-two years _ dvaadvacet let ,
twerp _ hlupák , (n:)
twice _ dvakrát ,
twiddle _ kroutit , (v:)
twiddle _ obracet , (v:)
twiddle _ pohrávat , (v:)
twiddler _ nervozně si pohrávající osoba , (n:)
twiddles _ obrací , (adj:)
twiddles _ pohrává , (v:)
twiddling _ obracení , (n:)
twiddling _ pohrávání , (n:)
twig _ ratolest ,
twig _ větvička , (n:)
twiggy _ hubený , (adj:)
twiggy _ štíhlý , (adj:)
twilight _ soumrak , (n:)
twilit _ tlumeně osvícený ,
twilit _ v pološeru ,
twill _ kepr , (n:)
TWIMC _ To Whom It May Concern , ([zkr.])
twin _ dvojče ,
twin _ dvojitý , (adj:)
twin _ zdvojený , (adj:)
twine _ ovinout , (v:)
twine _ provázek , (n:)
twinge _ píchnutí , (n:)
twinkle _ blikání , (n:)
twinkle _ jiskřit , (v:)
twinkle _ mihotání , (n:)
twinkle _ třpytit , (v:)
twinkle _ zajiskření , (n:)
twinkling _ mihotavý , (adj:)
twinkling _ mžik , (n:)
twinkling _ okamžik , (n:)
twinkly _ mihotavý , (adj:)
twinned _ narozený ze dvojčat ,
twinning _ zdvojování , (n:)
twins _ dvojčata ,
twirl _ kroužit ,
twirl _ kroutit (se) , (v:)
twirly _ kroutivě , (adv:)
twist _ zkroutit ,
twist _ zkroucení ,
twist _ pokroutit ,
twist _ stočit ,
twist _ navíjet ,
twist _ kroutit ,
twist _ kroutit se ,
twist _ zakroutit se ,
twist _ zkroutit se ,
twist _ fígl , (n:)
twist _ finta , (n:)
twist _ obrat , (n:)
twist _ zvrat , (n:)
twist around _ stočit , (v:)
twisted _ překroucený , (adj:)
twisted _ zvrácený , (adj:)
twisted pair _ kroucená dvojlinka , (n:)
twister _ tornádo , (n: [meteo.])
twisting _ kroucení , (n:)
twists _ stáčí ,
twists _ překrucuje , (v:)
twisty _ mající zákruty ,
twisty _ točící se ,
twisty _ klikatý , (adj:)
twit _ pitomec , (n:)
twitch _ cuknout , (v:)
twitch _ škubnout , (v:)
twitch _ trhnout , (v:)
twitch _ škubat , (v:)
twitches _ škube ,
twitches _ škubnutí , (pl.)
twitches _ cuká , (v:)
twitching _ cukání ,
twitchy _ nervózní , (adj:)
twitchy _ vystresovaný , (adj:)
twitter _ cvrlikat , (v:)
twitter _ štěbetat , (v:)
two _ dva ,
two _ dvojka , (n:)
two _ dvě , ((f/n))
two _ dvou , ((gen/loc))
two _ dvěma , ((ins))
two birds with one stone _ dvě mouchy jednou rannou , , (fráze idiom)
two hundred _ dvě stě ,
two hundredth _ dvoustý ,
two pairs of _ dvoje ,
two sets of _ dvoje ,
two thousandth _ dvoutisící ,
two-bedded _ dvoulůžkový ,
two-crown coin _ dvoukoruna ,
two-dimensional _ dvourozměrný , (adj:)
two-edged _ dvousečný , (adj:)
two-faced _ mající dvě tváře ,
two-faced _ dvojznačný , (adj:)
two-faced _ falešný , (adj:)
two-faced _ pokrytecký , (adj:)
two-handed _ obouruký , (adj:)
two-hundred crown note _ dvoustovka ,
two-layer drainage _ dvouetážová drenáž , ([eko.])
two-layer filter _ dvouvrstvý filtr , ([eko.])
two-part tariff. _ dvousložkový tarif , ([eko.])
two-piece _ dvoudílný , (adj:)
two-ply _ dvojitý , (adj:)
two-ply _ dvouvrstvý , (adj:)
two-seater _ dvousedadlový , (adj:)
two-sided _ dvojstranný , (adj:)
two-sided _ oboustranný , (adj:)
two-stage digestion _ dvojstupňové vyhnívání (kanalizace) , ([eko.])
two-step _ druh tance ,
two-stroke _ dvoutaktní , (adj:)
two-time _ dvakrát ,
two-tone _ dvoubarevný , (adj:)
two-way _ obousměrný , (adj:)
two-wheeler _ vozidlo se dvěma koly, dvoukolové vozidlo; zejména bicykl , (n:) , (viz http://www.tfd.com/two-wheeler)
twofold _ dvojitý ,
twofold _ dvojnásobně ,
twofold _ dvojnásobný ,
Twombly _ Twombly , (n: [jmén.]) , (příjmení)
twopence _ dvojpence , (n:)
twopence _ dvoupence , (n:)
twopenny _ dvoupencový , (adj:)
twopenny _ laciný , (adj:)
twopenny _ mizerný , (adj:)
twos _ dvojky , (n: pl.)
twosome _ pár , (n:)
twostroke _ dvoutaktní , (adj:)
TWT _ Travelling Wave Tube , ([zkr.] [voj.])
TWYAS _ That s What You All Say , ([zkr.])
TWYT _ That s What You Think , ([zkr.])
Tx _ Transmit , ([zkr.] [voj.])
tycoon _ magnát , (n:)
tying _ vázání , (n:)
tying _ svazování , (n:)
tyke _ kujón , (n:)
tyke _ mizera , (n:)
TYLE _ Took You Long Enough , ([zkr.])
Tyler _ Tyler , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
tympanic _ tympanický , (adj:)
tympanum _ ušní bubínek ,
tympanum _ tympanon , (n:)
Tyndall _ Tyndall , (n: [jmén.]) , (příjmení)
type _ druh ,
type _ psát na stroji , (v:)
type _ typ , (n:)
type _ piš ,
type _ pište ,
type _ litera , (n:)
type _ model , (n:)
type _ vzor , (n:)
type _ písmo , (n:)
type of succession _ typ sukcese , ([eko.])
type something _ napiš ,
typecast _ obsazovat do rolí ,
typecast _ rozdělovat do kategorií ,
typed _ psaný na stroji ,
typed _ napsal , (v:)
typed _ napsaný , (adj:)
typeface _ druh písma , (n:)
typefaces _ druhy písma , (n:)
types _ typy , (n: pl.)
typescript _ strojopis , (n:)
typeset _ sázet , (v:)
typeset _ vysázet , (v:)
typesetter _ sazeč , (n:)
typesetting _ sazba , (n:)
typewriter _ psací stroj , (n:)
typewriters _ psací stroje ,
typewritten _ napsaný strojem ,
typhoid _ podobný tyfu ,
typhoid _ připomínající tyfus ,
typhoid _ tyfus břišní ,
typhoid _ břišní tyfus ,
typhoid _ tyfový ,
typhoid fever _ tyfus ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line