Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

turn _ otáčka , (n:)
turn _ točit , (v:)
turn _ namířit ,
turn _ obrátka ,
turn _ odbočit ,
turn _ otočení ,
turn _ otočit ,
turn _ zatáčka ,
turn _ soustružit ,
turn a bit _ pootočit ,
turn around _ obrátit , (v:)
turn around _ otočit , (v:)
turn away _ odehnat , (v:)
turn away _ odvrátit , (v:)
turn away _ zamítnout , (v:)
turn back _ vrátit se ,
turn back _ změnit názor ,
turn down _ klesnout , (v:)
turn down _ ochabovat , (v:)
turn down _ stáhnout , (v:)
turn down _ zamítnout , (v:)
turn down _ zeslabit , (v:)
turn down _ ztišit , (v:)
turn down _ ztlumit , (v:)
turn down _ odmítat , (v:)
turn down _ odmítnout , (v:)
turn for the worst _ obrat k horšímu , ([id.])
turn in _ jít spát ,
turn into _ proměnit na , (n:)
turn into _ přeměnit se na , (n:)
turn of century _ přelom ,
turn of phrase _ způsob vyjadřování ,
turn off _ odbočovat , (v:)
turn off _ odbočit , (v:)
turn off _ vypnout , (v:)
turn off _ vypínat , (v:)
turn off _ zahnout ,
turn off _ zahýbat ,
turn off _ odradit , (v: [slang.])
turn on _ zapnout , (v:)
turn on _ zapínat , (v:)
turn on _ vzrušit (sexuálně) , (v: [slang.])
turn out _ vylézt z postele ,
turn out _ ukázat se , (v:)
turn out _ vyklubat se , (v:)
turn out _ vyrábět ,
turn out _ vyprodukovat , (v:)
turn out _ vyrukovat , (v:)
turn over _ převrátit se ,
turn over _ obrátit , (v:)
turn over _ překlopit , (v:)
turn over _ převrátit , (v:)
turn over _ uvažovat , (v:)
turn over _ odevzdat , (v:)
turn over _ přepnout program v televizi , (v:)
turn pale _ zblednout , (v:)
turn red _ zrudnout ,
turn round _ otočit se ,
turn round _ otáčet se ,
turn tail _ prásknout do bot ,
turn the corner _ zahnout za roh ,
turn to _ dát se do práce ,
turn to _ dát se do toho ,
turn to _ obrátit se ,
turn to _ začít dělat ,
turn up _ dostavit se ,
turn up _ dostavovat se ,
turn up _ objevit se , ([id.])
turn up _ přidat teplo , ([id.])
turn up _ náhodou najít , ([id.])
turn up _ pustit hlasitěji , ([id.])
turn-key _ dodávka na klíč ,
turn-off _ nechutnost , (n:)
turn-up _ přehyb , (n:)
turnabout _ obrat , (v:)
turnaround _ obrátka , (n:)
turnaround _ zvrat , (n:)
turnbuckle _ napínák , (n:)
turncoat _ přeběhlík , (n:)
turned _ obrácený , (adj:)
turned _ otočený , (adj:)
turned _ otočil , (v:)
turner _ soustružník , (n:)
turning _ otočení ,
turning _ otočka ,
turning _ točení ,
turning _ otáčení ,
turning _ obracení ,
turning _ obracející ,
turning _ odbočka ,
turning _ soustružení ,
turning point _ bod obratu ,
turning point _ zásadní změna , (n:)
turning point _ obrat , (n:)
turning point _ zvrat , (n:)
turning-on _ zapnutí , (n:)
turnip _ tuřín , (n:)
turnip cabbage _ kedluben ,
turnips _ tuříny , (n: pl.)
turnkey _ klíčník , (n:)
turnkey _ žalářník , (n:)
turnoff _ nechutnost , (n:)
turnout _ účast ,
turnout _ návštěvníci , (n: pl.)
turnover _ obrat ,
turnover _ fluktuace , (n:)
turnover _ druh malého plněného pečiva , (n:)
turnover tax _ daň z obratu ,
turnpike _ silnice s mýtným ,
turnpike _ závora , (n:)
turnround _ obrátka , (n:)
turnround _ zvrat , (n:)
turns _ otáčí ,
turns _ obraty , (n: pl.)
turnstile _ turniket , (n:)
turntable _ část gramofonu ,
turntable _ otočný stůl ,
turntable _ točna , (n:)
turntables _ otočné stoly ,
turntables _ točny , (n: pl.)
turnup _ přehyb , (n:)
turpentine _ terpentýn , (n:)
turpitude _ hanebnost , (n:)
turpitude _ podlost , (n:)
turps _ terpentýn , (n:)
turquoise _ tyrkys , (n:)
turquoise _ tyrkysový , (adj:)
turret _ věžička ,
turtle _ želva ,
turtledove _ hrdlička , (n:)
turtleneck _ rolák , (n:)
turtles _ želvy , (n: pl.)
Tuscaloosa _ okres v USA , (n: [jmén.])
Tuscan _ toskánský , (adj:)
Tuscan _ toskánština , (n:)
Tuscany _ Toskánsko , ([zem.] n:)
tusk _ kel , (n:)
tusk _ tesák , (n:) , ((zub))
tusk _ špičák , (n:) , ((zub))
tussle _ poprat , (v:)
tussle _ rvačka , (n:)
tussle _ bitka , (n:)
tussock _ trs trávy ,
tussocky _ trsovitý , (adj:)
tut _ pomlaskávat , (v:)
tutelage _ silný vliv ,
tutelary _ poručnický , (adj:)
tutor _ tutor , (n:)
tutor _ školitel ,
tutor _ vychovatel , (n:)
tutor _ instruktor , (n:)
tutor _ konzultant , (n:)
tutorial _ výuka ,
tutorial _ cvičení , (n:)
tutorials _ cvičení , (pl.) , (n:)
tutors _ učitelé , (n:)
tutors _ vychovatelé , (n:)
tutorship _ poručnictví , (n:)
tutorship _ učitelství , (n:)
tutti _ tutti-frutti , (n:)
Tuttle _ Tuttle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tutu _ sukénka baletky ,
Tuvalu _ Tuvalu , (n: [jmén.])
tux _ smoking , (n:)
tuxedo _ smoking , (n:)
TV _ televize ,
TV _ televizní , (adj:)
TV camera _ televizní kamera ,
TV set _ televizor ,
TVC _ Trapped Vortex Combustor , ([zkr.] [voj.])
TW/AR _ Threat Warning/Attack Reporting , ([zkr.] [voj.])
twaddle _ kec , (n:)
twaddle _ žvást , (n:)
twang _ brnk , (n:)
twang _ brnkat , (v:)
twat _ kurva ,
twat _ kundička ,
TWE _ 2 ,
tweak _ kroutit , (n:)
tweak _ štípnout , (n:)
tweak _ zakroutit , (v:)
tweak _ zatahat , (v:)
tweaked _ vylepšený , (adj:)
tweaked _ vylepšil , (v:)
tweaking _ vylepšování , (n:)
twee _ sentimentální , (adj:)
tweed _ tvíd , (n:)
tweedy _ tvídový , (adj:)
tween _ dítě , (n:) , (většinou dítě mezi 8. a 12. rokem věku)
tweet _ pípání , (n:)
tweeter _ vysokotónový reproduktor , (n: [tech.])
tweezer _ pinzeta , (n:)
tweezers _ pinzety , (n:)
twelfth _ dvanáctý ,
twelfth _ dvanáctina , (n:)
twelve _ dvanáct ,
twelve _ dvanáctka , (n:)
twelve-degree beer _ dvanáctka ,
twelve-step _ dvanáctikrokový, dvanáctifázový , (adj:)
twelvemonth _ rok , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line