Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tuck _ nacpat , (v:)
tuck _ vsunout , (v:)
tuck in _ najíst se důkladně ,
tuck up _ vyhrnout , (v:)
tucked _ zastrčený , (adj:)
tucked _ zasunutý , (adj:)
tucker _ úplně obnosit ,
Tucson _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
Tudor _ Tudor , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Tuesday _ úterý , (adj:)
TUFD _ The User File Died , ([zkr.])
tuft _ chomáč , (n:)
tuft _ trs , (n:)
tufter _ všívací stroj ,
tug _ táhnout , (v:)
tug _ tahat ,
tug _ trhat ,
tug _ trhnout ,
tug of war _ přetahování lanem ,
tug-of-war _ přetahování , (n:)
tug-of-war _ tahanice , (n:)
tugboat _ remorkér , (n:)
tugging _ škubání , (n:)
tuition _ výuka ,
tuition _ školné ,
tuition _ vyučování , (n:)
tuition _ učení ,
tularaemia _ tularémie , (n:)
tulip _ tulipán , (n:)
tulle _ jemná síť ,
tulle _ tyl , (n:)
Tulsa _ okres v USA , (n: [jmén.])
Tulsa _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
tumble _ překotit se ,
tumble _ pád ,
tumble _ povalit , (v:)
tumble-down _ na spadnutí , (n:)
tumbledown _ polorozpadlý , (adj:)
tumbledown _ polozřícený , (adj:)
tumbler _ sklenice , (n:)
tumbler _ odlivka , (n:)
tumbleweed _ laskavec , (n:)
tumbling _ převracení ,
tumbrel _ kára , (n:)
tumbril _ kára , (n:)
tumescence _ opuchlina , (n:)
tumescence _ otok , (n:)
tumescent _ otékající , (adj:)
tumid _ napuchlý , (adj:)
tumid _ opuchlý , (adj:)
tumid _ oteklý , (adj:)
tumid _ zduřelý , (adj:)
tumidity _ nabubřelost , (n:)
tumidity _ opuchlost , (n:)
tummy _ břicho ,
tummy _ bříško ,
tumor _ nádor , (n:)
tumour _ nádor , (n:)
tumult _ mela , (v:)
tumult _ shluk , (n:)
tumult _ rozruch , (n:)
tumultuous _ vášnivý , (adj:)
tumultuous _ zuřivý , (adj:)
tumultuous _ divoký , (adj:)
tumultuous _ bouřlivý , (adj:)
tumultuously _ bouřlivě , (adv:)
tumulus _ mohyla , (n:)
tun _ bečka , (n:)
tun _ sud , (n:)
tuna _ tuňák obecný ,
tuna _ tuňák , (n:)
tunable _ naladitelný , (adj:)
tundra _ tundra , (n:)
tune _ ladit , (v:)
tune _ melodie , (n:)
tune _ ladění ,
tune _ naladit , (v:)
tune _ notovat , (v:)
tune _ nápěv , (n:)
tune _ píseň ,
tune _ písnička , (n:)
tune _ soulad , (n:)
tune in _ naladit , (v:)
tune in _ vyladit , (v:)
tune up _ naladit , (v:)
tune-up _ zvýšení výkonu ,
tune-up _ naladění , (n:)
tuned _ laděný , (adj:)
tuned _ naladěný , (adj:)
tuneful _ melodický , (adj:)
tunefully _ melodicky , (adv:)
tuneless _ nemelodický ,
tunelessly _ nemelodicky , (adv:)
tuner _ ladič , (n:)
tuner _ tuner , (n:)
tunes _ ladí ,
tunes _ melodie , (pl.)
tunes _ písničky , (n: pl.)
tunes _ seřizuje , (v:)
tungstate _ wolframan , (n:)
tungsten _ wolfram , (n:) , (W)
tunic _ tunika , (n:)
tuning _ vyladění ,
tuning _ zvýšení výkonu ,
tuning _ ladění , (n:)
tuning fork _ ladička , (n:)
tuning fork _ vidličková ladička , (n:)
Tunis _ Tunis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Tunis _ hl.m. - Tunis , (n: [jmén.])
Tunisia _ Tunis , (n: [jmén.])
Tunisia _ Tunisko ,
tunnel _ tunel ,
tunnel _ protunelovat , (v:)
tunneler _ tunelář , (n:)
tunnelling _ tunelování , (n:)
tunnels _ tunely , (n: pl.)
tunny _ tuňák , (n:)
tup _ beran , (n:)
tuple _ -násobný , (adj:)
tuplet _ n-tice ,
tuppence _ dvě pence ,
turban _ turban , (n:)
turbid _ kalný , (adj:)
turbid _ zakalený , (adj:)
turbid water _ okalová voda , ([eko.])
turbidity _ zakalení ,
turbidity _ zmatenost ,
turbidity _ zákal , (n:)
turbidity _ kalnost (vody) , ([eko.])
turbidity _ zákal (vody) , ([eko.])
turbine _ turbína , (n:)
turbines _ turbíny , (n: pl.)
turbo _ turbo , (n:)
turbocharged _ motor s turbem ,
turbocharged _ přeplňovaný , (adj:)
turbocharger _ turbodmychadlo ,
turbocharger _ turbokompresor , (n:)
turbofan _ turboventilátor , (n:)
turbojet engine _ proudový motor ,
turboprop _ turbovrtulový motor ,
turbot _ druh ryby ,
turbulence _ turbulence , (n:)
turbulency _ turbulence , (n:)
turbulent _ turbulentní , (adj:)
turbulent diffusion _ turbulentní difuze (hydrosystém) , ([eko.])
turd _ vulgárně fekálie ,
tureen _ polévková mísa , (n:)
turf _ trávník , (n:)
turf _ drn ,
turf out _ vyrazit , (v:)
turfing _ drnování , ([eko.])
turfy _ drnitý , (adj:)
turfy _ rašelinový , (adj:)
turgescence _ napuchnutí , (n:)
turgid _ nabubřelý , (adj:)
turgid _ opuchlý , (adj:)
turgid _ oteklý , (adj:)
turgid _ pompézní , (adj:)
turgidity _ bombastičnost , (n:)
turgidity _ nafoukanost , (n:)
turgidity _ nafouklost , (n:)
turgidity _ napuchlost , (n:)
turgidity _ nateklost , (n:)
turgidity _ zduřelost , (n:)
turgidly _ nafoukaně , (adv:)
turgor _ turgor ,
Turin _ Turín , ([zem.] n:)
Turing _ anglický matematik ,
Turing _ vynálezce Turingova stroje ,
Turk _ Turk , (n: [jmén.]) , (příjmení)
turkey _ kachna (novinářská) , (n:)
Turkey _ Turecko , ([zem.] n:)
turkey _ krůta ,
turkey _ krocan , (n:)
turkey _ nešika , (n: [slang.])
turkey _ trojnásobný strike , (n: [sport.]) , (v bowlingu, tři po sobě jdoucí strajky)
turkey buzzard _ kondor , (n:)
turkeys _ krocani ,
turkeys _ krůty , (n: pl.)
turkish _ turecký , (adj:)
Turkmenistan _ Turkmenistán , (n: [jmén.])
turmeric _ kurkuma , (n:)
turmoil _ vřava ,
turmoil _ rozruch , (n:)
turmoil _ zmatek ,
turn _ obrátit ,
turn _ obrat ,
turn _ zahnout ,
turn _ kroutit se ,
turn _ obracet se ,
turn _ obrátit se ,
turn _ točit se ,
turn _ zakroutit se ,
turn _ pootočit ,
turn _ přelom ,
turn _ zahýbat ,
turn _ otočit se ,
turn _ natočit , (v:)
turn _ obracet , (v:)
turn _ otáčet , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line