Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

true _ logická jednička , (n: [it.]) , (vyhodnocení logického výrazu)
true _ pravý ,
true _ pravda ,
true _ pravdivě ,
true _ oprávněný , (adj:)
true _ skutečný , (adj:)
true _ správný , (adj:)
true _ upřímný , (adj:)
true _ věrný , (adj:)
true up _ setřídit , (v:)
true-blue _ pevných zásad ,
true-born _ čistokrevný , (adj:)
true-born _ rodilý , (adj:)
true-false test _ zkouška správnosti ,
trueborn _ čistokrevný , (adj:)
trueborn _ rodilý , (adj:)
trueness _ pravdivost , (n:)
truer _ pravdivější , (adj:)
truest _ nejpravdivější , (adj:)
truffle _ lanýž ,
truism _ jasná pravda , (n:)
truism _ truismus , (n:)
Trujillo _ Trujillo , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Honduras, město - Peru, město - Venezuela)
truly _ upřímně ,
truly _ pravdivě ,
truly _ opravdu ,
truly _ skutečně ,
truly _ opravdově ,
truly _ věrně ,
truly _ doopravdy ,
Truman _ Truman , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Trumbull _ Trumbull , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
trump _ přetrumfnout ,
trump _ trumf , , (v kartách)
trump up _ zosnovat , (v:)
trumped-up _ zinscenovaný , (adj:)
trumpery _ kýč , (n:)
trumpery _ nevkusný , (adj:)
trumpet _ trumpeta , (n:)
trumpeter _ trubač , (n:)
trumpeter _ trumpetista , (n:)
trumpets _ trubky , (n: pl.)
trumpets _ trumpety , (n: pl.)
truncate _ odříznout ,
truncate _ zkrátit ,
truncate _ useknout , (v:)
truncated _ zkrácený , (adj:)
truncates _ zkracuje , (v:)
truncating _ osekávání , (n:)
truncating _ zkracování , (n:)
truncation _ zkrácení , (n:)
truncheon _ obušek , (n:)
trundle _ valit se např. vozidlo ,
trundle _ kutálet , (v:)
trundle _ valit , (v:)
trundle bed _ postel na kolečkách ,
trundled _ kutálel , (v:)
trundled _ valil , (v:)
trundling _ kutálení , (n:)
trundling _ válení , (n:)
trunk _ kufr , (n:)
trunk _ držadlo , (n:)
trunk _ kmen , (n:)
trunk _ truhla , (n:)
trunk _ peň ,
trunk _ chobot , (n:)
trunk _ trup , (n:)
trunk _ kufr (u auta) , (n:)
trunk cable _ sběrnicový kabel , (n: [el.])
trunk line _ dálková trať ,
trunking _ kabelový kanál ,
trunks _ kalhoty , (n: pl.)
trunks _ kmeny , (n: pl.)
trunks _ trenýrky , (n: pl.)
trunks _ truhly , (n: pl.)
trunnion _ radiální čep , (n:)
truss _ svázat , (v:)
truss _ krov , (n:)
trust _ trust ,
trust _ víra ,
trust _ svěřenectví ,
trust _ nadace ,
trust _ společnost ,
trust _ věřit ,
trust _ důvěra ,
trust _ důvěřovat , (v:)
trust (company) _ trast , ([eko.])
trust company _ depozitní banka , (n:)
Trust me. _ Věr mi. , ([fráz.])
trust territory _ svěřenecké území ,
trusted _ důvěryhodný , (adj:)
trusted _ spolehlivý , (adj:)
trustee _ opatrovník , (n:)
trustee _ správce , (n:)
trustee _ pověřenec , (n:)
trusteeship _ opatrovnictví , (n:)
trustful _ důvěřivý , (adj:)
trustfully _ důvěřivě , (adv:)
trustfulness _ důvěřivost , (n:)
trusting _ důvěřivý , (adj:)
trustingly _ důvěřivě , (adv:)
trusts _ věří ,
trusts _ důvěry , (n: pl.)
trustworthiness _ důvěryhodnost , (n:)
trustworthiness _ spolehlivost , (n:)
trustworthy _ důvěryhodný , (adj:)
trustworthy _ spolehlivý , (adj:)
trustworthy _ věrohodný , (adj:)
trusty _ spolehlivý , (adj:)
truth _ pravda ,
truthful _ pravdomluvný , (adj:)
truthful _ pravdivý ,
truthfully _ pravdivě , (adv:)
truthfulness _ pravdivost , (n:)
truths _ pravdy , (n: pl.)
try _ snažit se , (v:)
try _ vynasnažit se , (v:)
try _ zkoušet , (v:)
try _ zkusit , (v:)
try _ soudit , (v:)
try _ vyzkoušet , (v:)
try _ pokoušet , (v:)
try _ zakusit , (v:)
try _ zkouška , (n:)
try hard _ vynasnažit se , (v:)
try hard _ snažit se , (v:)
try on _ vyzkoušet si , (v:)
try out _ vyzkoušet si ,
try out _ vyzkoušet ,
try out _ zkoušet ,
try to _ zkuste ,
try to catch _ chytat ,
try-out _ vyzkoušení , (n:)
trying _ namáhavý , (adj:)
tryout _ zkouška , (n:)
tryout _ vyzkoušení , (n:)
trypsin _ tripsin ,
tryptophan _ tryptofan , (n:)
tryst _ schůzka , (n:)
TS _ Tough S--- , ([zkr.])
tsar _ car , (n:)
tsarina _ carevna , (n:)
tsarist _ carský , (adj:)
TSCA _ zákon o kontrole toxických látek , ([eko.])
tsetse _ moucha tse-tse ,
TSJD _ Texas Size Jelly Donut - official food of Texas sysops , ([zkr.])
TSOHF _ Total Sense Of Humour Failure , ([zkr.])
TSPI _ Time-Space-Position-Information , ([zkr.] [voj.])
TSR _ Terminate and Stay Resident program , ([zkr.])
TSRP _ Time Stress Measurement Device , ([zkr.] [voj.])
tsunami _ tsunami ,
TT _ Two Towers, The (a Tolkien work) , ([zkr.])
TTBE _ That s To Be Expected , ([zkr.])
TTBOMK _ To The Best Of My Knowledge , ([zkr.])
TTFN _ Ta-Ta For Now , ([zkr.])
TTL4N _ That s The Lot For Now , ([zkr.])
TTM _ To The Moderator , ([zkr.])
TTMNR _ Take The Money aNd Run , ([zkr.])
TTO _ Technology Transition Office , ([zkr.] [voj.])
TTS _ Tiny Tit Syndrome , ([zkr.])
TTUL _ Talk (or Type) To you Later , ([zkr.])
TTYL _ Talk To You Later , ([zkr.])
TTYRS _ Talk To You Real Soon? , ([zkr.])
TTYS _ Talk To You Soon , ([zkr.])
tub _ škopek , (n:)
tub _ káď ,
tub _ vana , (n:)
tub _ vědro , (n:)
tuba _ tuba , (n:)
tubal _ trubkový , (adj:)
tubby _ baculatý , (adj:)
tubby _ obtloustlý , (adj:)
tube _ tuba , (n:) , (např. a tube of toothpaste)
tube _ londýnské metro , ([brit.] [hovor.]) , (the tube)
tube _ trubička , (n:)
tuber _ nádor , (n:)
tubercle _ nádor , (n:)
tubercular _ tuberkulózní , (adj: [med.])
tubercular _ nádorový , (adj:)
tubercular _ osoba postižená tuberkulózou , (n:)
tuberculin _ tuberkulin , (n:) , (extrakt z kultur tuberkulózního bacilu, používán k diagnostice tuberkulózy, a kdysi také k léčbě této choroby)
tuberculoid _ tuberkulový , (adj:)
tuberculosis _ tuberkulóza , (n:)
tuberculous _ tuberkulózní , (adj:) , (synonymum pro tubercular)
tuberculous _ nádorový , (adj:)
tuberose _ tuberkulóza ,
tuberose _ tuberóza , (n:)
tuberous _ hlízovitý , (adj:)
tubes _ duté válce ,
tubes _ trubice , (pl.)
tubes _ roury , (n: pl.)
tubes _ trubky , (n: pl.)
tubing _ potrubí ,
tubing _ trubky , (n:)
Tubman _ Tubman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
tubs _ kádě ,
tubs _ vědra , (n:)
tubular _ trubkovitý , (adj:)
tubule _ kanálek , (n:)
tubule _ trubička , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line