Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

triumphalist _ povýšený , (adj:)
triumphant _ vítězoslavný , (adj:)
triumphant _ vítězný ,
triumphantly _ triumfálně , (adv:)
triumphs _ triumfy , (n: pl.)
triumvirate _ triumvirát , (n:)
triumvirate _ trojice , (n:)
trivalent _ trojmocný , (adj:)
trivalent _ třímocný , (adj:)
trivet _ třínožka , (n:)
trivia _ drobnosti , (n:)
trivia _ maličkosti , (n:)
trivial _ obyčejný , (adj:)
trivial _ triviální , (adj:)
trivialisation _ trivializace , (n:)
trivialisation _ zjednodušování , (n:)
trivialise _ trivializovat , (v:)
trivialised _ banalizoval , (v:)
trivialised _ trivializoval , (v:)
trivialities _ drobnosti , (n:)
triviality _ trivialita , (n:)
trivialization _ trivializace , (n:)
trivialize _ bagatelizovat , (v:)
trivially _ jednoduše , (adv:)
trivially _ triviálně , (adv:)
Trobriand _ Trobriandovy ostrovy , (n: [zem.])
Trobriand islands _ Trobriandovy ostrovy , (n: [zem.])
trocar _ trokar , (n:)
trochaic _ trochejský , (adj:)
trochee _ trochej ,
trod _ tread/trod/trodden , (v: [neprav.])
trod _ pošlapal , (v:)
trodden _ tread/trod/trodden , (v: [neprav.])
trodden _ pošlapaný , (adj:)
trodden _ šlapaný , (adj:)
troglodyte _ troglodyt ,
troglodyte _ zaostalec , (n:)
troika _ trojka , (n:)
Trojan _ trojský , (adj:)
Trojan _ Trojan , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Trojan horse _ Trojský kůň ,
Trojan War _ Trojská válka ,
troll _ třpytka ,
troll _ obr ,
troll _ skřítek , (n:)
troll _ šotek , (n:)
troll _ trol , (n:)
troll _ mluvit rychle , (v:)
trolley _ dvoukolák , (n:)
trolley _ trolejbus , (n:)
trolley _ vozík , (n:)
trolley _ drezína , (n:)
trolley _ kára , (n:)
trolley _ tramvaj ,
trolley car _ trolejbus , (n:)
trolley-bus _ trolejbus , (n:)
trolleybus _ trolejbus , (n:)
trolleys _ vozíky , (n: pl.)
trolleys _ tramvaje , (n:)
trollish _ trolí ,
trollop _ běhna , (n:)
trollop _ coura , (n:)
trombiculiasis _ trombikulóza ,
trombone _ pozoun , (n:)
trombone _ trombón , (n:)
trombones _ pozouny , (n: pl.)
trombones _ trombóny , (n: pl.)
trombonist _ pozounista , (n:)
trombonist _ trombónista , (n:)
troop _ rota , (n:)
troop _ vojsko , (n:)
troop carrier _ vojenský přepravní letoun , (n: [voj.] 6 6)
troop carrier ship _ vojenská transportní loď , (n: [voj.] 6 6)
trooper _ kavalerista , (n:)
trooper _ pěšák , (n:)
troopers _ pěchota , (mn. č.)
troops _ vojáci , (n: pl.)
troops _ vojenské jednotky ,
troopship _ druh vojenského plavidla , (n:)
trope _ tropus , (n:)
trophic _ trofický , (adj:)
trophic conditions _ trofie , ([eko.])
trophic level _ trofická hladina , ([eko.])
trophic potential _ trofický potenciál , ([eko.])
trophies _ trofeje , (n:)
trophoblast _ trofoblast ,
trophogeneous layer _ trofogenní vrstva , ([eko.])
trophogeneous zone _ trofogenní vrstva , ([eko.])
tropholytic layer _ trofolytická vrstva , ([eko.])
tropholytic zone _ trofolytická vrstva , ([eko.])
trophy _ trofej ,
trophy _ trofie , ([eko.])
tropic _ obratník , (n:)
tropic _ tropický , (adj:)
tropical _ tropický , (adj:)
tropical pitcher plant _ láčkovka , ([bot.]) , (masožravá rostlina, latinsky Nepenthes)
tropically _ tropicky , (adv:)
tropics _ tropické pásmo ,
tropism _ tropismus , (n:)
tropopause _ tropopauza , (n:)
troposphere _ troposféra , (n:)
tropospheric _ troposférický , (adj:)
trot _ klusat , (v:)
trot _ klus , (n:) , (jezdec klus vysedává nebo se postaví do třmenů s jednou rukou na hrušce sedla)
trot _ poklus , (n:)
trot out _ předvádět se , (v: [slang.])
trot out _ vytasit se , (v: [slang.])
trot out _ machrovat , (v: [slang.])
troth _ zásnubní slib ,
troth _ pravda , (n:)
troth _ věrnost , (n:)
trotted _ klusal , (v:)
trotter _ klusák ,
trotting _ klusání , (n:)
trotyl _ tritol , (n: [chem.]) , (výbušnina)
trotyl _ trinitrotoluen , (n: [chem.]) , (výbušnina)
trotyl _ TNT , (n: [voj.]) , ({en TNT})
troubadour _ trubadůr , (n:)
trouble _ potíž , (n:)
trouble _ trápit , (v:)
trouble _ trable , (n:)
trouble _ nesnáze , (n:)
trouble _ potíže , (n:)
trouble _ závada , (n:)
trouble _ námaha , (n:)
trouble-shooter _ opravář , (n:)
troubled _ ustaraný , (adj:)
troubled _ utrápený , (adj:)
troublemaker _ výtržník , (n:)
troublemaker _ buřič , (n:)
troublemaker _ potížista , (n:)
troubles _ potíže , (n:)
troubleshoot _ řešit problémy ,
troubleshooter _ odstraňovatel problémů ,
troubleshooter _ opravář , (n:)
troubleshooting _ hledání závady ,
troubleshooting _ řešení problémů ,
troublesome _ neposlušný , (adj:)
troublesome _ nepříjemný , (adj:)
trough _ žlab ,
trough _ údolí ,
trough _ káď ,
trough _ korýtko ,
trough _ díž ,
trough _ sedlo ,
trough _ sedlo křivky ,
trough _ nejnižší bod ,
trough _ koryto , (n:)
trounce _ zbít ,
trounce _ rozdrtit nepřítele ,
trounce _ namlátit , (v:)
trounce _ zmlátit , (v:)
troupe _ skupina , (n:)
trouper _ oddaný přítel ,
trouser _ shrábnout , (v:)
trouser suit _ kalhotový kostým ,
trousers _ kalhoty , (pl. n:)
trousseau _ oblek nevěsty ,
trousseau _ výbava nevěsty ,
trout _ pstruh ,
trout zone _ pstruhové pásmo , ([eko.])
trove _ studnice , (n:)
trow _ domnívat se ,
trow _ myslit , (v:)
trowel _ lopatka , (n:)
trowel _ hladítko , (n:)
TRP _ Technology Reinvestment Program , ([zkr.] [voj.])
TRS _ celková redukovaná síra , ([eko.])
truancy _ ulejvání , (n:)
truant _ záškolák , (n:)
truant _ líný ,
truce _ příměří ,
truck _ kamion , (n: [amer.])
truck _ náklaďák , (n: [amer.])
truck _ nákladní vůz , (n: [amer.])
truck _ nákladní auto , (n: [amer.])
truck crane _ autojeřáb , (n:)
truck farm _ zelinářství , (n:)
truck farmer _ zelinář ,
trucker _ řidič nákladního auta ,
trucking _ silniční přeprava ,
truckle _ podlézat , (v:)
truckload _ náklad nákladního auta ,
truckload _ nákladní auto plné ,
trucks _ kamiony , (n: pl.)
trucks _ náklaďáky , (n: pl.)
truculence _ agresivnost , (n:)
truculence _ bojovnost , (n:)
truculence _ divokost , (n:)
truculent _ agresivní , (adj:)
truculent _ bojechtivý , (adj:)
truculent _ bojovný , (adj:)
truculent _ divoký , (adj:)
truculently _ agresivně , (adv:)
truculently _ bojechtivě , (adv:)
Trudeau _ Trudeau , (n: [jmén.]) , (příjmení)
trudge _ plahočit , (v:)
trudged _ plahočil , (v:)
Trudy _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
true _ pravdivý ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line