Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

trick _ podvod , (n:)
trick _ švindl ,
trick out _ vyfintit , (v:)
trick out _ vyšňořit , (v:)
trick-cycling _ krasojízda , (n: [sport.]) , ((na kole))
trickery _ klam , (n:)
trickery _ podvádění , (n:)
trickery _ trik , (n:)
trickier _ obtížnější , (adj:)
trickier _ složitější , (adj:)
trickiest _ nejkomplikovanější , (adj:)
trickiest _ nejlstivější , (adj:)
trickily _ lstivě , (adv:)
trickle _ pramínek , (n:)
trickle _ stékat , (v:)
trickle _ crčení , (n:)
trickle _ stružka , (n:)
tricks _ triky , (n: pl.)
trickster _ podvodník , (n:)
tricksy _ šprýmový , (adj:)
tricky _ lstivý , (adj:)
tricky _ podvodný , (adj:)
tricky _ podivný ,
tricky _ obtížný , (adj:)
tricky _ ošidný , (adj:)
tricky _ složitý , (adj:)
tricky _ záludný , (adj:)
triclinic _ trojklonný , (adj:)
tricolor _ trikolóra , (n:)
tricolour _ trikolóra , (n:)
tricuspid _ trikuspidální ,
tricycle _ tříkolka , (n:)
tricyclic _ tricyklický , (adj:)
trident _ trojzubec , (n:)
tridentate _ trojzubý , (adj:)
tried _ zkoušel , (v:)
triennial _ tříletý , (adj:)
trier _ pokoušející se osoba , (n:)
trier _ zkoušeč , (n:)
Triers _ Trevir , ([zem.] n:)
tries _ pokusy , (n: pl.)
Trieste _ město - Itálie , (n: [jmén.])
triethyleneglycol _ trietylenglykol , ([eko.])
trifle _ maličkost ,
trifle _ drobnost , (n:)
trifle away _ promarnit , (v:)
trifled _ zahrával si ,
trifled _ zlehčoval , (v:)
trifler _ neuváženě jednající osoba , (n:)
trifles _ maličkosti , (n:)
trifling _ bezvýznamný , (adj:)
trifoliated _ trojlistý , (adj:)
trifoliolate _ trojčetný , (adj:)
trifolium _ jetel ,
trig _ klín , (n:)
trig _ zaklínit , (v:)
trig _ zarážka , (n:)
trigamy _ trigamie , (n:)
trigeminus _ trigeminus ,
trigger _ spoušť ,
trigger _ kohoutek , (n:)
trigger _ spouštěč , (n:)
trigger off _ způsobit , (v:)
trigger-happy _ impulzivní , (adj:)
triggered _ aktivovaný , (adj:)
triggered _ spuštěný , (adj:)
triggering _ spouštění , (n:)
triggers _ spouště ,
triglyceride _ triacylglycerol , (n:)
triglyceride _ triglycerid , (n:)
trigon _ trojúhelník , (n:)
trigonometric _ trigonometrický , (adj:)
trigonometrical _ trigonometrický , (adj:)
trigonometry _ trigonometrie , (n:)
trigram _ skupina tří písmen ,
trigram _ trigram , (n:)
trihalogenmethan _ THM haloform , ([eko.])
trihalogenmethan _ trihalogenmetan THM , ([eko.])
trihedral _ trojboký , (adj:)
trilateral _ trilaterální , (adj:)
trilateral _ trojstranný , (adj:)
trilby _ plstěný klobouk ,
trilingual _ trojjazyčný , (adj:)
trill _ trylek , (n:)
trill _ trylkovat , (v:)
trillion _ bilión , (n:)
trillions _ trilióny , (n: pl.)
trillionth _ triliontý , (adj:)
trilobate _ trojlaločný , (adj:)
trilobite _ trilobit , (n:)
trilogies _ trilogie , (pl.)
trilogy _ trilogie , (n:)
trim _ ořezat , (v:)
trim _ ořezávání , (n:)
trim _ ořezávat , (v:)
trim _ oříznutí , (n:)
trim _ ostříhat , (v:)
trim _ ostřihnutí , (n:)
trim _ přistřihávání , (n:)
trim _ přistřihnout , (v:)
trim _ stříhat , (v:)
trim _ upravovat , (v:)
trim _ vzhledný , (adj:)
trim _ zastřihnout , (v:)
trim _ zkracovat , (v:)
trim _ uklizený , (adj:)
trim _ upravený , (adj:)
trim _ zkrátit , (v:)
trim down _ zeslabit , (v:)
trimaran _ trimaran , (n:)
Trimble _ Trimble , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
trimester _ období tří měsíců ,
trimester _ čtvrtletí ,
trimester _ trimestr ,
trimmed _ zastřihl , (v:)
trimmed _ zastřižený , (adj:)
trimmed _ zkrácený , (adj:)
trimmed _ zkrátil , (v:)
trimmer _ střihač , (n:)
trimmer _ zahradnické nůžky , (n:)
trimming _ zastřihávání , (n:)
trimming _ zkracování , (n:)
trimmings _ krajky , (n: pl.)
trimness _ uklizenost , (n:)
Trinidad _ Trinidad , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Bolívie, město - Uruguay, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Trinidad and Tobago _ Trinidad a Tobago , (n: [jmén.])
trinitrotoluene _ trinitrotoluen , (n:)
trinitrotoluene _ tritol , (n:)
trinity _ nejsvětější trojice ,
trinity _ trojice , (n:)
trinket _ levná bižuterie ,
trinket _ tretka , (n:)
trinket _ cetka , (n:)
trio _ trio , (n:)
triode _ trioda , (n:)
trip _ výlet , (n:)
trip _ cesta , (n:)
trip _ úlet , (n:) , (drogový; chyba)
trip _ vypnutí , (n:) , (Vypnutí el. obvodu)
trip _ podrazit nohu , (v:)
trip up _ udělat chybu ,
trip up _ zakopnout , (v:)
tripartite _ tripartitní , (adj:)
tripartite _ trojstranný , (adj:)
tripe _ blbost , (n:)
tripe _ dršťky , (n:)
tripe _ hloupost , (n:)
tripe _ nesmysl ,
triplane _ trojplošník , (n:)
triple _ trojnásobný , (adj:)
triple _ trojitý , (adj:)
triple jump _ trojný skok ,
triple jump _ trojskok , (n:)
triples _ trojice , (n:)
triples _ ztrojnásobuje , (v:)
triplet _ trojče , (n:)
triplet _ triola , (n: [hud.])
triplets _ trojčata , (n:)
Triplett _ Triplett , (n: [jmén.]) , (příjmení)
triplex _ trojitý , (adj:)
triplex _ trojnásobný , (adj:)
triplicate _ ztrojnásobit , (v:)
triplication _ ztrojení , (n:)
triplication _ ztrojnásobení , (n:)
triplicity _ trojnásobnost , (n:)
triply _ trojnásobně , (adv:)
tripod _ stojan , (n:)
tripod _ stativ , (n:)
tripodal _ třínohý , (adj:)
Tripoli _ Tripoli , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Tripoli _ hl.m. - Libye , (n: [jmén.])
tripos _ druh závěrečné zkoušky na Cambridgi ,
tripped _ klopýtl , (v:)
tripper _ turista , (n:)
tripping _ klopýtnutí , (n:)
trips _ výlety , (n: pl.)
tripton _ tripton , ([eko.])
triptych _ triptych , (n:)
tripwire _ drát spouštějící past ,
trireme _ triréma , (n:)
trisect _ roztrojit ,
trisection _ roztrojení , (n:)
Tristan _ Tristan , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
TriTAC _ Tri-Service Tactical Communications , ([zkr.] [voj.])
trite _ otřelý , (adj:)
trite _ omšelý , (adj:)
trite _ otřepaný , (adj:)
trite _ triviální , (adj:)
trite _ banální , (adj:)
triteness _ banálnost , (n:)
triteness _ otřelost , (n:)
tritium _ tritium , (n:)
triturate _ rozmělňovat , (v:)
triturate _ rozmělnit , (v:)
triturate _ roztírat , (v:)
triumph _ triumfovat , (v:)
triumph _ triumf , (n:)
triumphal _ triumfální , (adj:)
triumphal _ vítězoslavný , (adj:)
triumphalism _ ponižování poražených ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line