Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

take possession _ zmocnit se , (v:)
take possession of _ zmocnit se ,
take revenge _ mstít se , (v:)
take revenge _ pomstít se , (v:)
take root _ zakořenit , (v:)
take sb. up on sth. _ vzít koho za slovo ,
take seat beside _ přisednout , (v:)
take sides _ zastat se , (v:)
take stock _ provádět revizi ,
take the blame _ brát vinu ,
take the floor _ vzít si slovo ,
take the floor _ promluvit , (v:)
take the rap _ vzít vinu na sebe ,
take the stand _ svědčit , (v:)
take the trouble _ dát si práci s ,
take time _ trvat ,
take to _ navyknout si ,
take to _ oblíbit si ,
take to _ přilnout k ,
take together _ úhrnem , (adv:)
take together _ celkem vzato ,
take too much _ přebrat , (v:)
take up _ přibrat , (v:)
take up _ začít s ,
take up _ začít , ([id.])
take up _ ujmout se , (v:)
take up with _ blíže se seznámit ,
take up with _ seznámit se s ,
take! _ vezmi si ,
take! _ vezměte si ,
take-away area _ svozová oblast (odpady) , ([eko.])
take-home pay _ čistý plat ,
take-home pay _ čistá mzda , (n:)
take-no-prisoners _ nebrat zajatce , ([voj.])
take-off _ vzlétnutí , (n:)
take-off _ rozmach , (n:)
take-off _ vzestup , (n:)
take-up _ zdvihání , (n:)
takeable _ schopný sebrání , (n:)
takeaway _ stánek s jídlem ,
takeaways _ stánek s jídlem ,
taken _ obsazený ,
taken _ zaujatý , (adj:)
taken _ vzatý , (adj:)
taken _ take/took/taken , (v: [neprav.])
taken _ vzali ,
taken in _ přijatý v ,
takeoff _ odložit , (v:)
takeoff _ odpojit , (v:)
takeoff _ odnést , (v:)
takeoff _ odvézt , (v:)
takeoff _ sundat , (v:)
takeoff _ vzlétnutí , (n:)
takeoff _ rozmach , (n:)
takeoff _ vzestup , (n:)
takeout _ vybírat , (v:)
takeout _ vytáhnout , (v:)
takeout _ vynést , (v:)
takeout _ odstranit , (v:)
takeout _ vyvézt , (v:)
takeover _ převzetí ,
takeover _ převrat , (n:)
taker _ příjemce , (n:)
takers _ příjemci , (n: pl.)
takes _ bere ,
takes _ veze ,
takes _ nese ,
taking _ bere ,
taking _ vzetí ,
taking _ odnětí ,
taking _ odběr ,
taking _ uchvacující , (adj:)
taking off _ svlékání ,
taking over _ přejímka , (n:)
takings _ tržba , , (pl.)
talc _ mastek , ([miner.])
talcum _ mastek , ([miner.])
talcum powder _ pudr ,
TALD _ Tactical Air Launched Decoy , ([zkr.] [voj.])
tale _ povídka , (n:)
tale _ vyprávění ,
tale _ historka , (n:)
talebearer _ drbna , (n:)
talent _ talent , (n:)
talent _ nadání ,
talent scout _ hledač talentů ,
talented _ talentovaný ,
talented _ nadaný , (adj:)
talented _ geniální , (adj:)
talentless _ netalentovaný , (adj:)
talents _ talenty , (n: pl.)
tales _ historky , (n: pl.)
tales _ povídky , (n: pl.)
tales _ příběhy , (n: pl.)
talisman _ amulet , (n:)
talk _ mluvit ,
talk _ hovořit ,
talk _ pohovořit , (v:)
talk _ řeč ,
talk _ vyprávět ,
talk _ vypravovat ,
talk _ hovor ,
talk _ rozmluva ,
talk _ přednáška ,
talk _ pohovor ,
talk _ rozhovor ,
talk _ proslov , (n:)
talk a thing out of _ vymluvit , (v:)
talk about _ hovořit o ,
talk about _ mluvit o ,
talk away _ hovořit dál ,
talk away _ prohovořit , (v:)
talk back _ odmlouvat , (v:)
talk back _ odpovídat , (v:)
talk big _ chvástat se , (v:)
talk big _ přehánět , (v:)
talk into _ přemluvit k ,
talk of _ hovořit o ,
talk out _ prohovořit , (v:)
talk out of _ rozmluvit , (v:)
talk out of _ vymluvit , (v:)
talk over _ probrat , (v:)
talk over _ prodiskutovat , (v:)
talk over _ prohovořit , (v:)
talk rubbish _ kecat ,
talk show _ pořad , (n:) , (televizní)
talkative _ ukecaný , (adj:)
talkative _ upovídaný , (adj:)
talkative _ užvaněný , (adj:)
talkative _ tlachavý , (adj:)
talkative _ povídavý , (adj:)
talkative _ mnohomluvný , (adj:)
talkative _ hovorný , (adj:)
talkativeness _ hovornost , (n:)
talkativeness _ povídavost , (n:)
talkativeness _ upovídanost , (n:)
talkback _ reakce uživatele ,
talkback _ zpětný dotaz ,
talked _ mluvil , (v:)
talker _ mluvčí ,
talkie _ zvukový film ,
talking _ mluvení , (n:)
talking _ mluvící , (adj:)
talking to _ domluva , (n:)
talking to _ vyhubování , (n:)
talking-to _ domluva , (n:)
talking-to _ vyhubování , (n:)
talks _ mluví ,
tall _ vysoký , (adj:)
Talladega _ okres v USA , (n: [jmén.])
Tallahassee _ hl.m. - Florida v USA , (n: [jmén.])
Tallahatchie _ okres v USA , (n: [jmén.])
tallboy _ vysoký prádelník ,
taller _ vyšší ,
tallest _ nejvyšší , (adj:)
Tallinn _ hl.m. - Estonsko , (n: [jmén.])
tallish _ povětší , (adj:)
tallness _ výška , (n:)
tallow _ lůj ,
tallowy _ lojovitý , (adj:)
tallowy _ lojový , (adj:)
tally _ bodovat , (v:)
tally _ sečíst , (adv:)
tally _ záznam , (adv:)
tally _ tabulka , ([eko.])
tally-ho _ výkřik lovce vidícího lišku ,
tallyho _ výkřik lovce vidícího lišku ,
talon _ talón ,
talus _ kost hlezenní ,
talus _ talus , (n:)
talus _ skalní násyp , (n:)
talus cone _ suťový kužel , ([eko.])
tam _ skotský baret ,
tamale _ druh mexického jídla , (n:)
tamarack _ modřín americký ,
tamarin _ kosman ,
tamarind _ tamarind indický ,
tamarisk _ tamaryšek , (n:)
tambour _ bubínek , (n:)
tambourine _ tamburína , (n:)
tame _ ochočit , (v:)
tame _ zkrotnout ,
tame _ zkrocený , (adj:)
tame _ ochočený , (adj:)
tame _ krotký , (adj:)
tame _ zkrotit , (v:)
tame _ krotit , (v:)
tamed _ zkrocený , (adj:)
tamely _ krotce , (adv:)
tameness _ krotkost , (n:)
tamer _ krotitel , (n:)
tamest _ nejkrotčí ,
tammy _ druh látky ,
tammy _ etamín , (n:)
TAMO _ Then A Miracle Occurs , ([zkr.])
tamp _ utěsnit ,
Tampa _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
tamper _ falšovat , (v:)
tamper _ dusadlo ,
tamper _ dělat změny ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line