Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

treating _ úprava , (n:)
treating _ upravování , (n:)
treating _ zpracování , (n:)
treatise _ pojednání , (n:)
treatment _ léčba ,
treatment _ léčení ,
treatment _ zacházení , (n:)
treatment _ zpracování , (n: [tech.])
treatment _ nakládání , (n:)
treatment _ ošetřování , (n:)
treatment _ ošetření , (n:)
treatment efficiency _ účinnost čištění (vodní hospodářství) , ([eko.])
treatments _ ošetřování , (pl.)
treats _ zachází ,
treats _ jedná , (v:)
treats _ ošetřuje , (v:)
treaty _ smlouva , (n:)
treble _ trojitý ,
treble _ ztrojnásobit ,
treble _ soprán , (n:)
treble _ trojnásobek , (n:)
treble _ trojnásobný , (adj:)
tree _ stromový , (adj:)
tree _ strom , (n:)
tree _ stromek ,
tree farm _ lesní farma , (n:)
tree surgery _ léčení stromů ,
treeless _ beze stromů ,
treeless _ nezalesněný , (adj:)
trees _ stromy , (n: pl.)
trefoil _ jetel , (n:)
trefoil _ trojlístek , (n:)
trek _ běh ,
trek _ výprava , (n:)
trekker _ cestovatel na dlouhé cestě ,
trekking _ chůze , (n:)
trellis _ mřížovina , (n:)
trellis-work _ mřížovina , (n:)
trelliswork _ mřížovina , (n:)
tremble _ chvět se ,
tremble _ zachvět se ,
tremble _ chvění , (n:)
tremble _ třes , (n:)
tremble _ zachvění , (n:)
trembled _ zatřásl se ,
trembles _ chvěje se ,
trembling _ chvění , (n:)
trembling _ třesení , (n:)
tremblingly _ roztřeseně , (adv:)
tremendous _ strašlivý , (adj:)
tremendous _ děsivý , (adj:)
tremendous _ senzační , (adj: [hovor.])
tremendous _ báječný , (adj: [hovor.])
tremendous _ obrovský ,
tremendously _ nesmírně , (adv:)
tremolite _ tremolit , , (podle naleziště Tremola ve Švýcar. šedý / bílý / jednoklonný nerost ze skupiny amfibolů mimořádně toxický druh azbestu)
tremolo _ tremolo ,
tremolo _ chvění , (n:)
tremor _ chvění , (n:)
tremor _ záchvěv , (n:)
tremulous _ rozechvělý , (adj:)
tremulous _ roztřesený , (adj:)
tremulously _ rozechvěle , (adv:)
tremulousness _ rozechvělost , (n:)
trench _ vykopat , (v:)
trench _ příkop , (n:)
trench _ výkop , (n:)
trenchancy _ ostrost , (n:)
trenchant _ pronikavý , (adj:)
trenchantly _ pronikavě , (adv:)
trencher _ podnos , (n:)
trencher _ zákopník , (n:)
trencher _ prkénko , (n:)
trencherman _ jedlík , (n:)
trenches _ příkopy , (n: pl.)
trenches _ strouhy , (n: pl.)
trenches _ výkopy , (n: pl.)
trend _ tendence ,
trend _ sklon ,
trend _ směr ,
trend _ trend , (n:)
trend analysis _ rozbor tendence ,
trendiest _ nejmódnější , (adj:)
trendiness _ módnost , (n:)
trends _ trendy , (n: pl.)
trendy _ hypermoderní , (adj:)
trendy _ módní , (adj:)
Trenton _ Trenton , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Trenton _ hl.m. - New Jersey v USA , (n: [jmén.])
trepan _ trepanovat , (v:)
trepan _ trepan ,
trepan _ trepanační přístroj ,
trephination _ trepanace , (n:)
trepidation _ nervóza , (n:)
trepidation _ nervozita , (n:)
trepidation _ rozechvění , (n:)
trepidation _ úzkost , (n:)
trepidation _ znepokojení , (n:)
treshold _ práh ,
trespass _ porušení , (n:)
trespass _ přestupek , (n:)
trespasser _ narušitel , (n:)
trespassing _ provinění , (n:)
trespassing _ zasahující , (adj:)
tress _ kadeř , (n:)
tress _ lokna , (n:)
tress _ kadeře , (n:)
tresses _ kadeře , (n:)
tresspass _ nedovoleně vstupovat na cizí pozemek ,
trestle _ podstavec , (n:)
trey _ trojka , (n:)
TRF _ Turbine Research Facility , ([zkr.] [voj.])
TRI _ inventura toxického vypouštění , ([eko.])
triad _ triáda , (n:)
triad _ trojice , (n:)
triadic _ trojitý , (adj:)
triage _ výběr podle naléhavosti ,
trial _ vyzkoušení ,
trial _ soudní řízení ,
trial _ soudní proces ,
trial _ přelíčení ,
trial _ líčení ,
trial _ soud ,
trial _ zkušební , (adj:)
trial _ pokus , (n:)
trial _ experiment , (n:)
trial _ zkouška, strast, utrpení,soužení,trápení , (n.)
trial run _ zkušební chod ,
trial-and-error _ metoda pokus omyl ,
trials _ přelíčení, zkoušky,strasti , (pl.) , (n:)
triangle _ trojúhelník , (n: [mat.])
triangles _ trojúhelníky , (n: pl.)
triangular _ trojboký , (adj:)
triangular _ trojhranný , (adj:)
triangular _ trojúhelníkový , (adj:)
triangularity _ trojúhelníkovost , (n:)
triangulate _ triangulovat , (v:)
triangulated _ trianguloval , (v:)
triangulated _ triangulovaný , (adj:)
triangulation _ triangulace , (n:)
triathlon _ trojboj ,
triathlon _ triatlon , (n:)
triatomic _ tříatomový , (adj:)
tribal _ kmenový , (adj:)
tribal area _ kmenová oblast ,
tribal area _ rodová oblast ,
tribalism _ kmenovitost , (n:)
tribally _ kmenově , (adv:)
tribe _ plemeno ,
tribe _ klan , (n:)
tribe _ kmen , (n:)
tribe _ rod , (n:)
tribes _ kmeny , (n: pl.)
tribesman _ člen kmenu ,
tribesman _ domorodec , (n:)
tribesmen _ členové kmenu ,
tribespeople _ členové kmene ,
tribromomethane _ tribrommetan , ([eko.])
tribulation _ soužení , (n:)
tribulation _ trápení , (n:)
tribulations _ soužení , (n:)
tribulations _ trápení , (n:)
tribunal _ tribunál ,
tribune _ tribun , (n:)
tribune _ tribuna , (n:)
tribune _ vůdce , (n:)
tribune _ ochoz , (n:)
tributary _ přítok , (n:)
tribute _ pocta ,
tribute _ počest ,
tribute _ vzdát čest ,
tribute _ hold , (n:)
tribute _ poklona , (n:)
trice _ bleskurychle ,
trice _ zátah lanem , (n:) , (viz {in a trice})
trice _ okamžik , (n:) , (viz {in a trice})
triceps _ triceps , (n:)
triceps _ trojhlavý , (adj:)
trichina _ svalovec stočený ,
trichiniasis _ trichinóza ,
trichinosis _ trichinelóza , (n:)
trichinosis _ trichinóza , (n:)
trichloracetaldehyde _ trichloracetaldehyd , ([eko.])
trichloride _ trichlorid ,
trichloroethane _ trichloretan , ([eko.])
trichloroethylene _ trichloretylen , ([eko.])
trichloromethane _ trichlormetan , ([eko.])
trichloronitromethane _ trichlornitrometan , ([eko.])
trichotomy _ trichotomie , (n:)
trichromatic _ tříbarevný , (adj:)
trichromatic _ trojbarevný , (adj:)
trichromatic _ trichromatický , (adj:)
trick _ úskok , (n:)
trick _ trik ,
trick _ podvést ,
trick _ klam , (n:)
trick _ lest ,
trick _ napálit , (v:)
trick _ obelstít ,
trick _ podfuk , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line