Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

transposition _ přemístění , (n:)
transposition _ přesunutí , (n:)
transsaprobity _ transsaprobita , ([eko.])
transsexual _ transsexuál , (n:)
transship _ překládka , (n:)
transship point _ překladiště ,
transshipment _ překládání , (n:)
transshipment _ překládka , (n:)
transshipment _ přeložení nákladu ,
transubstantiation _ proměna , (n:)
transuranic _ transuranový , (adj:)
transversal _ příčka , (n:)
transversal _ transverzální , (adj:)
transversal dike _ příčná hráz , ([eko.])
transversal dike _ transverzální hráz , ([eko.])
transversal drain _ příčný drén , ([eko.])
transversal drainage _ příčná drenáž , ([eko.])
transverse _ příčný , (adj:)
transversely _ napříč , (adv:)
transversely _ příčně , (adv:)
transvestism _ transvestismus , (n:)
transvestite _ transvestit ,
Transylvania _ Sedmihradsko , ([zem.] n:)
Transylvania _ okres v USA , (n: [jmén.])
trap _ léčka , (n:)
trap _ chytat do pasti , (v:)
trap _ past , (n:)
trap _ slepá ulička , (n:)
trap _ propadlo , (n:) , (divadelní)
trap _ vrhač asfaltových terčů , (n:) , (pro sportovní střelbu)
trap _ vodní uzávěr , (n: [tech.])
trap _ sifon , (n: [tech.])
trap _ lapač ,
trap door _ padací dveře ,
trap-door _ padací dveře ,
trapdoor _ padací dveře ,
trapdoor _ poklop , (n:)
trapeze _ hrazda , (n:)
trapeze _ lichoběžník , (n:)
trapeze _ vysutá hrazda , (n:)
trapezia _ lichoběžník , (n:)
trapezium _ obecný čtyřúhelník , (n: [mat.])
trapezium _ lichoběžník , (n:)
trapezoid _ lichoběžník , (n: [mat.])
trapezoidal _ lichoběžníkový , (adj:)
trappable _ polapitelný , (adj:)
trapped _ lapený , (adj:)
trapper _ lovec kožešin ,
trapper _ traper , (n:)
trapper _ zálesák , (n:)
trapping _ zachycování , (n:)
trapping _ odchyt , (n:)
trappings _ čabraka ,
traps _ pasti , (n:)
traps _ zavazadla ,
trapshooting _ střelba na asfaltové holuby , (n: [sport.])
trash _ brak ,
trash _ odpadky , (n:)
trash _ kýč ,
trash _ smetí ,
trash _ veteš ,
trash _ zmetky ,
trash _ krám , (n:)
trash _ odpad , (n:)
trash _ šmejd , (n:)
trash _ šunt , (n:)
trashed _ opilý , (adj:)
trashed _ ožralý , (adj:)
trashiness _ bezcennost , (n:)
trashy _ kýčovitý , (adj:)
trashy _ podřadný , (adj:)
TRATEOTU _ The Restaurant At The End Of The Universe (2nd part of THHGTTG) , ([zkr.])
trauma _ šok , (n:)
trauma _ trauma , (n:)
traumas _ trauma , (pl.)
traumata _ nervový šok ,
traumata _ trauma , (n:)
traumatic _ traumatický , (adj:)
traumatise _ traumatizovat , (v:)
traumatised _ traumatizovaný , (adj:)
traumatize _ traumatizovat , (v:)
traumatize _ způsobit trauma , (n:)
traumatized _ traumatizoval , (v:)
traumatized _ traumatizovaný , (adj:)
traumatology _ traumatologie , (n:)
travail _ dřina , (n:)
travail _ porod , (n:)
travel _ cestování ,
travel _ cestovat ,
travel _ cestovní , (adj:)
travel agency _ cestovní kancelář ,
travel allowance _ cestovné ,
travel book _ cestopis ,
travel companion _ spolucestující , (adj:)
travel cost _ cestovné ,
travel cost method _ metoda cestovních nákladů , ([eko.])
travel cost method, hedonic _ metoda cestovních nákladů, hedonická , ([eko.])
travel-agency _ cestovní kancelář ,
traveled _ cestoval , (v:)
traveler _ cestovatel , (n:)
traveler _ cestující , (adj:)
traveler s check _ cestovní šek ,
travelers _ cestovatelé ,
traveling salesman _ obchodní cestující , (adj:)
travelled _ cestoval , (v:)
traveller _ cestovatel ,
traveller _ cestovatelka ,
traveller _ cestující , (adj:)
travellers _ cestovatelé , (n:)
travelling _ pojízdný , (adj:)
travelling _ cestovní ,
travelling _ cestování ,
travelling expenses _ cestovné ,
travelling money _ cestovné ,
travelogue _ cestopis , (n:)
travels _ cestuje , (v:)
traversal _ sjezd šikmo ,
traversal _ výstup šikmo ,
traversal _ překročení , (n:)
traverse _ překročení , (n:)
traverse _ příčka , (n:)
traverse _ příčný , (adj:)
traversing _ překračující , (adj:)
travertine _ travertin , (n:)
travesty _ parodie , (n:)
travesty _ výsměch , (n:)
Travis _ Travis , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
trawl _ lovit vlečnou sítí ,
trawl _ vlečná síť ,
trawler _ trauler , (n:)
tray _ žlábek , (n:)
tray _ miska ,
tray _ mísa ,
tray _ tác ,
tray _ tácek ,
trays _ podnosy , (n: pl.)
trays _ tácy , (n: pl.)
TRDMC _ Tears Running Down My Cheeks , ([zkr.])
TRDMTL _ Tears Running Down My Trouser Legs , ([zkr.])
treacherous _ zrádný , (adj:)
treacherous _ proradný , (adj:)
treacherous _ zákeřný ,
treacherous _ úkladný ,
treacherously _ zrádně ,
treacherously _ proradně ,
treacherously _ věrolomně ,
treacherously _ záludně ,
treacherousness _ zrádnost , (n:)
treachery _ zrada ,
treacle _ melasa , (n:)
treacle _ sirup , (n:)
treacly _ lepkavý , (adj:)
treacly _ melasovitý , (adv:)
treacly _ sirupovitý , (adj:)
tread _ tread/trod/trodden , (v: [neprav.])
tread _ krok , (n:)
tread _ stopa , (n:)
tread _ šlapat , (v:)
tread down _ potlačit , (v:)
tread down _ sešlapat , (v:)
tread down _ ušlapat , (v:)
tread on _ zašlápnout , (v:)
tread on _ šlápnout , (v:)
treader _ utužovací válec , (n:)
treadle _ šlapadlo ,
treadle _ šlapátko , (n:)
treadmill _ robota , (n:)
Treadwell _ Treadwell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
treason _ velezrada , (n:)
treason _ zrada , (n:)
treasonable _ schopný zrady ,
treasonable _ zrádcovský , (adj:)
treasonable _ zrádný , (adj:)
treasonous _ protistátní , (adj:)
treasure _ poklad , (n:)
treasure trove _ poklad , (n:)
treasured _ ceněný , (adj:)
treasurer _ pokladník ,
treasurership _ funkce pokladníka , (n:)
treasures _ poklady , (n: pl.)
treasuries _ pokladnice , (n:)
treasury _ pokladnice , (n:)
Treasury _ ministerstvo financí , ([eko.])
treasury bill _ pokladniční poukázka ,
treasury bill yield _ výnos směnky státní pokladny , ([eko.])
treasury note _ státovka , (n:)
treasury securities _ cenné papíry vydávané státem , ([eko.])
treasury stock _ vlastní akcie , (n:)
treat _ zacházet s , ((ins))
treat _ léčit ,
treat _ ošetřit , (v:)
treat illness _ léčit ,
treatable _ léčitelný , (adj:)
treated _ léčený , (n:)
treated _ zpracovaný , (adj:)
treated _ zacházel s ,
treated water _ upravená voda , ([eko.])
treaties _ dohody , (n: pl.)
treaties _ pakty , (n: pl.)
treaties _ smlouvy , (n: pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line