Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

transform _ přeměnit , (v:)
transform _ přetvořit , (v:)
transformation _ transformace , (n:)
transformation _ přeměna , (n:)
transformational _ transformační , (adj:)
transformations _ transformace , (pl.)
transformative _ transformativní , (adj:)
transformed _ proměněný , (adj:)
transformed _ přetvořený , (adj:)
transformed _ transformovaný , (adj:)
transformer _ transformátor , (n:)
transforming _ transformační , (adj:)
transforming _ transformující , (adj:)
transforms _ transformuje , (v:)
transfrontier pollution _ přeshraniční znečištění , ([eko.])
transfuse _ provést transfúzi ,
transfuse _ přelít , (v:)
transfuse _ přenést , (v:)
transfusion _ transfúze , (n:) , (krve)
transfusions _ transfúze , (pl.)
transgress _ porušit , (v:)
transgress _ překročit , (v:)
transgression _ překročení , (n:)
transgressive _ prohřešilý , (adj:)
transgressor _ porušovatel , (n:)
transgressor _ provinilec , (n:)
transhipment _ překládka , (n:)
transience _ pomíjivost , (n:)
transiency _ pomíjivost , (n:)
transient _ prchavý , (adj:)
transient _ pomíjející , (adj:)
transient _ pomíjivý , (adj:)
transient _ krátkodobý , (adj:)
transient _ dočasný , (adj:)
transient _ přechodný , (adj:)
transient drainage flowing _ tranzientní drenážní proudění , ([eko.])
transient fault _ přechodný poruchový stav ,
transiently _ prchavě , (adv:)
transients _ hosté na jednu noc ,
transistor _ tranzistor , (n: [el.])
transistor _ tranzistorový , (adj: [el.])
transistor radio _ tranzistorové rádio ,
transistorize _ opatřit tranzistory ,
transistorized _ tranzistorový , (adj:)
transistors _ tranzistory , (n: pl.)
transit _ přeprava , (n:)
transit _ převoz , (n:)
transit _ tranzit , (n:)
Transit Price Incentive. _ stimul přepravní ceny , ([eko.])
transit visa _ průjezdní vízum ,
transition _ přechod , (n:)
transition _ změna , (n:)
transition economy _ přechodová ekonomika ,
transitional _ přechodný , (adj:)
transitional _ přechodový , (adj:)
transitions _ přechody , (n: pl.)
transitive _ přechodný , (adj:)
transitive _ tranzitivní , (adj:)
transitively _ tranzitivně , (adv:)
transitivity _ přechodnost , (n:)
transitivity _ tranzitivita , (n:)
transitoriness _ dočasnost , (n:)
transitoriness _ přechodnost , (n:)
transitory _ pomíjivý ,
translatable _ přeložitelný , (adj:)
translate _ překládat ,
translate _ přeložit ,
translate _ posunout , (v:)
translated _ přeložený , (adj:)
translated _ přeložil , (v:)
translates _ překládá , (v:)
translating _ překládání ,
translation _ překlad , (n:)
translation _ překlad ,
translation _ posun , (n: [mat.])
translational _ překladatelský ,
translational _ translační , (adj:)
translations _ překlady , (n: pl.)
translator _ překladatel ,
translator _ překladatelka ,
translator _ překladač (program) ,
translators _ překladatelé , (n:)
transliterate _ přepsat , (v:)
transliterate _ transkribovat , (v:)
transliterate _ transliterovat , (v:)
transliterated _ transliteroval , (v:)
transliterated _ transliterovaný , (adj:)
transliteration _ přepis , (n:)
transliteration _ transliterace , (n:)
translocate _ přemístit , (v:)
translocation _ translokace ,
translocation _ přemístění , (n:)
translucence _ průhlednost , (n:)
translucence _ průsvitnost , (n:)
translucency _ průsvitnost , (n:)
translucent _ průsvitný , (adj:)
translunar _ translunární ,
transmigration _ přesídlení , (n:)
transmigration _ přestěhování , (n:)
transmissible _ převoditelný , (adj:)
transmission _ převodovka ,
transmission _ převod ,
transmission _ přenášení ,
transmission _ vysílání ,
transmission line _ přenosové vedení , (n: [el.])
transmissions _ vysílání , (pl.)
transmissions _ přenosy , (n: pl.)
transmissive _ přenosový , (adj:)
transmit _ vysílat ,
transmits _ přenáší ,
transmits _ vysílá , (v:)
transmittable _ sdělitelný přenosem ,
transmittable _ visílatelný , (adj:)
transmittal _ přenos , (n:)
transmittal _ vysílání , (n:)
transmittance _ propustnost pro světlo ,
transmittance _ propustnost , (n:)
transmittance _ prostupnost , (n:)
transmitted _ přenášené , (adj:)
transmitted _ vysílané , (adj:)
transmitter _ vysílač , (n:)
transmitters _ vysílače ,
transmitting _ přenášecí , (adj:)
transmitting _ přenášející , (adj:)
transmitting _ vysílání , (n:)
transmogrification _ kouzelná proměna , (n:)
transmogrify _ začarovat , (v:)
transmutation _ přeměna , (n:)
transmutation _ transmutace , (n:)
transmute _ přeměnit , (v:)
transmute _ transmutovat , (v:)
transmuted _ přeměněný , (adj:)
transmuted _ přeměnil , (v:)
transmuted _ transmutoval , (v:)
transnational _ nadnárodní , (adj:)
transoceanic _ zaoceánský , (adj:)
transom _ traverza , (n:)
transonic _ blížící se rychlosti zvuku ,
transonic _ transonický , (adj:)
transparence _ průhlednost , (n:)
transparence _ průsvitnost , (n:)
transparence _ transparentnost , (n:)
transparencies _ diapozitivy , (n: pl.)
transparencies _ průhlednosti , (n:)
transparency _ průhlednost , ([eko.]) , (Otevřené, úplné a srozumitelné předložení informací.)
transparency _ diapozitiv ,
transparency _ transparentnost, průhlednost , ([eko.]) , (Stupeň, na který lze agregovaná data vysledovat zpět k původním hodnotám. Dále je nezbytná jasná dokumentace primárních zdrojů i agregačních metod.)
transparency _ průhlednost (vody) , ([eko.])
transparent _ transparentní ,
transparent _ průsvitný , (adj:)
transparent _ průhledný , (adj:)
transparently _ průhledně , (adv:)
transparently _ transparentně , (adv:)
transparentness _ průhlednost , (n:)
transpiration _ pocení , (n:)
transpiration _ transpirace , (n:)
transpiration _ vypařování , (n:)
transpiration water demand _ transpirační vláhová potřeba , ([eko.])
transpire _ přihodit se , (v:)
transpire _ ukázat se , (v:)
transpired _ stal se ,
transpired _ udál se ,
transpired _ ukázal se ,
transpired _ vyšel najevo ,
transplant _ transplantovat , (v:)
transplantable _ transplantovaný , (adj:)
transplantation _ transplantace , (n:)
transplanting _ transplantující , (adj:)
transplants _ transplantuje , (v:)
transponder _ transpondér , (n:)
transport _ transportovat , (v:)
transport _ přepravovat , (v:)
transport _ transport ,
transport _ přepravit ,
transport _ přeprava ,
transport _ doprava , (n:)
transport _ převézt ,
transport _ dopravit , (v:)
transport _ dopravní , (adj:)
transport charges _ přepravné , (adj:)
transport of matter _ přenos látky , ([eko.])
transportability _ dopravitelnost , (n:)
transportability _ transportovatelnost , (n:)
transportable _ schopný transportu ,
transportable _ převozitelný , (adj:)
transportation _ doprava , ([eko.]) , (Přemísťování materiálů nebo energie mezi operacemi na různá místa.)
transportation _ dopravní , (n:)
transportation _ přeprava , (n:)
transported _ transportovaný , (adj:)
transporter _ transportér , (n:)
transporting _ dopravování , (n:)
transporting _ transportování , (n:)
transporting _ transportující , (adj:)
transports _ transportuje , (v:)
transpose _ přemístit , (v:)
transpose _ přemísťovat , (v:)
transpose _ transponovat , (v:)
transpose matrix _ transponovaná matice , (n: [mat.])
transposed _ přemístěný , (adj:)
transposed _ přenesený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line