Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

trainees _ nováčci , (n: pl.)
trainer _ trenér , (n:)
trainer _ cvičitel ,
trainer _ instruktor , (n:)
trainer _ vychovatel ,
trainer _ školitel ,
trainers _ sportovní obuv , (pl. n:)
trainers _ tenisky , (n: pl.)
trainers _ trenéři , (n:)
training _ trénink , (n:)
training _ cvičení ,
training _ školení ,
training _ výcvik , (n:)
training _ vzdělávání , (n:)
training _ kurz , (n:)
training centre _ učiliště ,
trainload _ kapacita vlaku ,
trainman _ železničář , (n:)
trains _ vlaky , (n: pl.)
trainspotter _ milovník vlaků ,
trainspotter _ puntičkář , (n:)
trainwreck _ pohroma , (n: [hovor.])
trainwreck _ popleta , (n: [hovor.])
trainwreck _ neštěstí , (n: [hovor.])
traipse _ plahočit se , (v:)
trait _ znak , (n:)
trait _ rys , (n:)
trait _ charakter , (n:)
trait _ vlastnost , (n:)
traitor _ zrádce , (n:)
traitorous _ vlastizrádný , (adj:)
traitorous _ zrádný , (adj:)
traitorously _ vlastizrádně , (adv:)
traitors _ zrádci , (n: pl.)
traits _ rysy , (n: pl.)
trajectories _ trajektorie , (pl.)
trajectory _ trajektorie , (n:)
tram _ tramvaj , (n:)
tramcar _ tramvaj ,
tramlines _ koleje , (n:)
trammel _ omezení , (n:)
trammel _ omezit , (v:)
trammel _ překážet , (v:)
trammel _ překážka , (n:)
tramp _ tramp ,
tramp _ trajda ,
tramp _ pobuda ,
tramp _ dupot ,
tramp _ dupat ,
tramp _ coura ,
tramp _ děvka ,
tramp _ toulat se ,
tramp _ tulák , (n:)
tramp _ dupnout , (v:)
tramping _ plahočení , (n:)
trample _ pošlapat , (v:)
trample _ udupat , (v:)
trample _ dupat , (v:)
trample _ šlapat , (v:)
trampled _ udupán ,
trampling _ pošlapání , (n:)
trampoline _ trampolína , (n:)
trampolinist _ skokan na trampolíně ,
tramps _ tuláci , (n: pl.)
trams _ tramvaje , (n:)
tramway _ tramvaj ,
trance _ vytržení , (n:)
trance _ polospánek , (n:)
trance _ strnutí , (n:)
trance _ bezvědomí , (n:)
trance _ trans , (n:)
trance-like _ jako v tranzu ,
trancelike _ jako v tranzu ,
tranche _ podíl akcií ,
tranche _ tranže ,
Tranny _ transsexuál ,
tranquil _ ničím nerušený ,
tranquil _ plný pohody ,
tranquil _ poklidný ,
tranquil _ pokojný ,
tranquil _ mírný ,
tranquil _ tichý ,
tranquil _ klidný ,
tranquility _ pohoda ,
tranquility _ klid ,
tranquility _ poklid ,
tranquility _ ticho ,
tranquilize _ uklidnit ,
tranquilize _ utišit ,
tranquilize _ upokojit ,
tranquilize _ utišovat , (v:)
tranquilizer _ tišící prostředek ,
tranquilizer _ sedativum ,
tranquilizer _ uklidňující prostředek ,
tranquillise _ uklidnit , (v:)
tranquillise _ utišit , (v:)
tranquilliser _ sedativum ,
tranquillity _ klid , (n:)
tranquillity _ klidnost , (n:)
tranquillity _ poklid , (n:)
tranquillity _ pokoj ,
tranquillize _ uklidnit , (v:)
tranquillizer _ sedativum , (n:)
tranquillizer _ trankvilizér , (n:)
tranquilly _ klidně , (adv:)
trans-shipment _ přeložení nákladu ,
transact _ provádět transakce ,
transact _ vyjednávat , (v:)
transact (transact business) _ obchodovat , ([eko.])
transaction _ transakce , (n:)
transaction _ jednání , (n:)
transaction _ úkon , (n:)
transaction (business transaction) _ obchod , ([eko.])
transaction cost _ transakční náklady ,
transaction costs _ transakční náklady , ([eko.])
transaction money _ transakční peníze ,
transactional _ transakční , (adj:)
transactions _ transakce , (pl.)
transactions demand for money _ transakční poptávka po penězích , ([eko.])
transactor _ jednatel , (n:)
transalpine _ zaalpský , (adj:)
transamination _ transaminace ,
transatlantic _ transatlantický , (adj:)
transatlantic _ zaoceánský , (adj:)
transceiver _ vysílač s přijímačem ,
transcend _ přesahovat , (v:)
transcendence _ překročení , (n:)
transcendent _ mimořádný , (adj:)
transcendent _ vynikající , (adj:)
transcendental _ nadpřirozený , (adj:)
transcendentalist _ transcedentalista , (n:)
transcendentally _ nadpřirozeně , (adv:)
transcontinental _ transkontinentální ,
transcribe _ přepsat , (v:)
transcribed _ přepsaný , (adj:)
transcriber _ přepisovač , (n:)
transcribing _ přepisující , (adj:)
transcribing _ přepsání , (n:)
transcript _ opis , (n:)
transcript _ přepis , (n:)
transcript _ kopie , (n:)
transcription _ opis , (n:)
transcription _ přepis , (n:)
transcriptional _ přepisový , (adj:)
transcriptional _ transkripční , (adj:)
transcripts _ opisy , (n: pl.)
transcripts _ přepisy , (n: pl.)
transducer _ převodník , (n:)
transducer _ transduktor , (n:)
transduction _ transdukce , (n:)
TRANSEC _ Transmission Security , ([zkr.] [voj.])
transect _ protínat , (v:)
transection _ podélný řez ,
transept _ prostor v bazilice ,
transept _ transept ,
transfer _ přenášet ,
transfer _ přenést ,
transfer _ dopravovat , (v:)
transfer _ přemísťovat , (v:)
transfer _ převod, přenos , ([eko.])
transfer _ převod ,
transfer of matter _ přestup látky , ([eko.])
transfer of property _ majetkový převod , ([eko.])
transfer payments _ transferové platby ,
transferability _ převoditelnost , (n:)
transferable _ převoditelný , (adj:)
transferable _ přenosný , (adj:)
transferee _ přejímatel , (n:)
transferee _ příjemce , (n:)
transference _ přemístění , (n:)
transferor _ postupitel ,
transferor _ převodce ,
transferor _ převoditel ,
transferral _ přenosový , (adj:)
transferred _ převedený , (adj:)
transferrer _ převaděč , (n:)
transferring _ přenášení , (n:)
transferring _ převádějící , (adj:)
transferring _ převádění , (n:)
transferring _ převedl , (v:)
transferring _ vysílání , (n:)
transfers _ přenáší ,
transfers _ převádí ,
transfers _ přemisťuje , (v:)
transfers _ přenosy , (n: pl.)
transfers _ převozy , (n: pl.)
transfers _ převody ,
transfers _ transfery ,
transfiguration _ proměna ,
transfigure _ proměnit , (v:)
transfigure _ přetvořit , (v:)
transfinite _ nekonečný , (adj:)
transfinite _ neomezený , (adj:)
transfinitely _ nekonečně , (adv:)
transfix _ přibodnout , (v:)
transfix _ připíchnout , (v:)
transform _ transformace ,
transform _ transformovat ,
transform _ proměnit ,
transform _ proměňovat ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line