Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tracklist _ seznam stop , (n:) , (např. na CD)
tracks _ koleje , , (railway ~ = železniční)
tracksuit _ tepláky , (n:)
tracksuit _ sportovní oblečení , (n:)
trackway _ vyšlapaná cesta , (n:)
tract _ plocha , (n:)
tract _ lán ,
tract _ trakt , (n:)
tract _ úsek , (n:)
tract _ traktát ,
tractability _ ovladatelnost , (n:)
tractability _ povolnost , (n:)
tractable _ poddajný , (adj:)
tractable _ tvárný , (adj:)
tractableness _ poddajnost , (n:)
traction _ tah ,
traction _ trakce , (n:)
tractive _ tažný , (adj:)
tractive _ trakční , (adj:)
tractor _ tahač ,
tractor _ traktor , (n:)
tractor driver _ traktorista ,
tractor operator _ traktorista ,
tractors _ tahače ,
tractors _ traktory , (n: pl.)
tracts _ trakty , (n: pl.)
tracts _ úseky , (n: pl.)
Tracy _ Tracy , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
trade _ obchod ,
trade _ obchodovat , ([eko.])
trade _ živnostenský , (adj:)
trade agreement _ obchodní smlouva , ([eko.])
trade association _ obchodní sdružení , ([eko.])
trade balance _ obchodní bilance ,
trade balance (balance of trade) _ obchodní bilance (rovnováha) , ([eko.])
trade barrier _ obchodní bariéra ,
trade barriers _ obchodní bariéry , ([eko.])
trade bill _ obchodní účet , ([eko.])
Trade Certificate _ živnostenský list ,
trade credit _ obchodní úvěr , ([eko.])
trade cycle _ obchodní cyklus , ([eko.])
trade deficit _ obchodní deficit /deficit obchodní bilance/ , ([eko.])
trade discount _ obchodní rabat ,
trade discount _ obchodní srážka (sleva) , ([eko.])
trade discount _ rabat , (n:)
trade fair _ obchodní veletrh , ([eko.])
trade gap _ obchodní deficit , ([eko.])
trade in _ dát na protiúčet ,
trade in st _ obchodovat s čím ,
trade in sth _ obchodovat s čím ,
trade journal _ obchodní katalog ,
trade journal _ podnikový časopis ,
trade loss _ obchodní ztráta , ([eko.])
trade name _ jméno výrobku ,
trade name _ název výrobku ,
trade name _ obchodní název ,
trade name _ výrobní název ,
trade price _ obchodní cena , ([eko.])
trade range _ obchodní pásmo , ([eko.])
trade secret _ obchodní tajemství , (n:)
trade secret _ výrobní tajemství , (n:)
trade st for st _ vyměnit co za co ,
trade statistics _ obchodní statistika ,
trade surplus _ obchodní přebytek , ([eko.])
trade terms _ obchodní podmínky (srážka, sleva) , ([eko.])
trade union _ odborová organizace ,
trade union _ odbory ,
trade unionist _ odborář ,
trade unions _ odbory , (pl.)
trade with sb _ obchodovat s kým ,
trade-in _ koupě na protiúčet ,
trade-off _ kompromis , (n:)
trade-off _ porovnání, kompromis , ([eko.])
trade-off _ substituční vztah ,
tradeable _ obchodovatelný , (adj:)
tradeable permits _ obchodovatelná povolení , ([eko.])
traded _ obchodoval , (v:)
traded _ vyměnil , (v:)
trademark _ ochranná známka , (n:)
trademark _ obchodní známka , (n:)
trademark (trade name) _ obchodní značka , (n: [eko.])
trader _ obchodník , (n:)
traders _ obchodníci , (n: pl.)
trades _ obchoduje , (v:)
trades _ obchody , (n: pl.)
tradesman _ maloobchodník , (n:)
tradesman _ obchodník , (n:)
tradesman _ živnostník , (n:)
tradesmen _ obchodníci , (n: pl.)
tradesmen _ hokynáři , (n:)
tradespeople _ obchodníci , (n: pl.)
tradeswoman _ živnostnice , (n:)
trading _ obchodování , (n:)
trading _ obchodní ,
trading _ živnostenský , (adj:)
trading account _ obchodní účet , ([eko.])
trading area _ obchodní zóna , ([eko.])
trading company _ obchodní společnost (podnik) , ([eko.])
trading in securities _ obchodování s cennými papíry ,
trading in sth _ obchodování s čím ,
trading limit _ obchodní limit , ([eko.])
trading partner _ obchodní partner , ([eko.])
trading pattern _ obchodní model (vzor) , ([eko.])
trading policy _ obchodní politika ,
trading possibilities curve _ křivka obchodních možností , ([eko.])
trading post _ obchodní středisko ,
trading profit _ obchodní zisk , ([eko.])
trading profits _ zisky z obchodování ,
trading turnover _ obchodní obrat , , (zdroj: LSE)
tradition _ tradice ,
tradition _ zvyk , (n:)
traditional _ starobylý , (adj:)
traditional _ tradiční ,
traditional economy _ tradiční ekonomika ,
traditionalism _ tradicionalizmus , (n:)
traditionalist _ tradicionalistický , (adj:)
traditionalistic _ tradicionalistický , (adj:)
traditionally _ tradičně , (adv:)
traditions _ tradice , (pl.)
traduce _ pomlouvat , (v:)
traducer _ pomlouvač , (n:)
traffic _ obchodovat , (v:)
traffic _ doprava ,
traffic _ provoz , (n:)
traffic _ dopravní ruch ,
traffic _ dopravní , (adj:)
traffic _ obchodní styk ,
traffic _ silniční doprava ,
traffic _ silniční provoz ,
traffic _ veřejná doprava ,
traffic _ kšeftování , (n:)
traffic _ obchodování , (n:)
traffic _ ruch , (n:)
traffic circle _ kruhový objezd ,
traffic island _ dopravní ostrůvek ,
traffic jam _ dopravní zácpa , (n:)
traffic light _ dopravní světlo , (n:)
traffic lights _ dopravní světla , (n:)
traffic signal _ signál světelný ,
trafficator _ blinkr , (n:)
trafficator _ směrovka , (n:)
trafficker _ intrikán , (n:)
trafficker _ překupník , (n:)
traffickers _ překupníci , (n: pl.)
trafficking _ kšeftování , (n:)
trafficking _ nelegální obchodování , (n:)
tragedian _ autor tragédií ,
tragedian _ tragéd , (n:)
tragedienne _ tragédka , (n:)
tragedies _ tragédie , (pl.)
tragedy _ tragédie , (n:)
tragic _ tragický ,
tragical _ osudný , (adj:)
tragical _ tragický , (adj:)
tragically _ tragicky , (adv:)
tragicomedy _ tragikomedie , (n:)
trail _ stopovat , (v:)
trail _ stopa ,
trail _ pěšina ,
trail _ stezka ,
trail _ vláčet ,
trail _ cesta ,
trail riding _ jždění na koni ve volné přírodě , (n: [sport.])
trail riding _ ježdění na koni ve volné přírodě , (n: [sport.])
trailblazer _ průkopník , (n:)
trailer _ přívěs , (n:)
trailer _ obytný přívěs ,
trailer _ vlečňák , (n:)
trailer _ upoutávka , (n:)
trailer _ vlek , (n:)
trailers _ přívěsy , (n: pl.)
trailing _ stopování , (n:)
trailing _ vlečení , (n:)
trails _ sleduje , (v:)
trails _ stezky , (n: pl.)
trails _ stopy , (n: pl.)
train _ cvičit ,
train _ nacvičit ,
train _ natrénovat ,
train _ procvičit ,
train _ trénovat ,
train _ vlak , (n:)
train _ vycvičit ,
train _ vytrénovat ,
train _ družina ,
train _ kolona ,
train _ sled ,
train _ vlečka , (n:)
train _ vyškolit ,
train _ zacvičit ,
train _ zapracovat , (v:)
train _ zaučit ,
train _ školit , (v:)
train connection _ vlakové spojení ,
trained _ trénoval , (v:)
trained _ trénovaný , (adj:)
trained _ vycvičený , (adj:)
trainee _ učeň ,
trainee _ nováček , (n:)
trainees _ učni ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line