Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

toughen up _ zesílit , (v:)
tougher _ tužší , (adj:)
toughest _ nejpevnější , (adj:)
toughest _ nejtužší , (adj:)
toughly _ pevně , (adv:)
toughness _ pevnost , (n:)
toughness _ tuhost , (n:)
Toulouse _ Toulouse , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Francie)
toupee _ druh paruky ,
toupee _ tupé , (adj:)
tour _ cestovat , (v:)
tour _ procestovat , (v:)
tour _ prohlídka ,
tour _ turné ,
tour _ túra , (n:)
tour de force _ husarský kousek ,
tourer _ karavan ,
touring _ cestovní , (adj:)
touring _ turistika , (n:)
touring _ zájezdový , (adj:)
tourism _ cestování , (n:)
tourism _ turistika , (n:)
tourism _ cestovní ruch , ([eko.])
tourist _ turista ,
tourist _ turistický , (adj:)
tourist _ turistka ,
touristic _ turistický , (adj:)
tourists _ turisté ,
touristy _ určený pro turisty ,
tourmaline _ turmalín , (n:)
tournament _ turnaj , (n:)
tournament _ turnaj , ([hist.])
tournament _ klání , ([hist.])
tournaments _ turnaje ,
tourney _ turnaj ,
tourney _ klání , (n:)
tourniquet _ přístroj na podvázání cévy ,
tourniquet _ turniket , (n:)
tourniquet _ škrtidlo , (n:)
tournout _ výhybka ,
tours _ prohlídky , (n: pl.)
tousle _ rozcuchat , (v:)
tousle _ muchlat , (v:)
tout _ nabízet , (v:)
tout _ šmelit , (v:)
touted _ kšeftoval , (v:)
touted _ nabízel , (v:)
tow _ táhnout , (v:)
tow _ vléci , (n: pl.)
tow _ vlek , (n:)
tow truck _ odtahovací vozidlo ,
towage _ vlečné , (adj:)
toward _ ve směru ,
toward _ k , (n:)
toward _ na , (n:)
toward _ směrem k ,
towards _ k , ((dat))
towards _ ke , ((dat))
towards _ ku , ((dat))
towards _ vůči , ((dat))
towards _ na ,
towards _ směrem k ,
towards _ směrem na ,
towards _ za účelem ,
towards evening _ navečer ,
towed _ táhl , (v:)
towed _ vlečený , (adj:)
towed _ vlečný , (adj:)
towel _ ručník ,
towel _ osuška , (n:)
towelling _ froté ,
towelling _ utírání , (n:)
towels _ ručníky , (n: pl.)
tower _ tyčit se ,
tower _ věž ,
tower block _ panelový dům ,
towering _ čnící , (adj:)
towers _ věže , (n:)
towing _ odtáhnutí , (n:)
towing _ odvlečení , (n:)
towing _ tahací , (adj:)
towing _ tažení , (n:)
towing _ vlečení , (n:)
towing _ vlečný , (adj:)
towline _ vlečné lano ,
town _ město ,
town clerk _ městský písař ,
town council _ magistrát , (v:)
town crier _ městský vyvolavač ,
town hall _ radnice , (n:)
town house _ městský dům ,
town house _ řadový dům ,
town meeting _ schůze obecní rady ,
town planner _ urbanista ,
town-council _ magistrát , (n:)
town-hall _ radnice , (n:)
townhouse _ městský dům ,
townie _ měšťák , (n:)
Townley _ Townley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
towns _ města , (n:)
townscape _ pohled na město ,
townscape _ obraz města , (n:)
Townsend _ Townsend , (n: [jmén.]) , (příjmení)
townsfolk _ měšťané ,
township _ správní oblast ,
townships _ okresy , (n: pl.)
townsman _ měšťan , (n:)
townsmen _ měšťané ,
townspeople _ měšťané ,
towpath _ úsek podél vodní cesty ,
towrope _ vlečné lano ,
Towsley _ Towsley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
TOX _ celkové organicky vázané halogeny , ([zkr.]) , (total organic halogens)
toxaemia _ otrava krve ,
toxaemia _ toxémie , (n:)
toxic _ toxický , (adj:)
toxic _ otravný , (adj:)
toxic concentration _ toxická koncentrace , ([eko.])
toxic dose _ toxická dávka , ([eko.])
toxic effect _ toxické působení , ([eko.])
toxic effect synergism _ synergismus toxického účinku , ([eko.])
toxic substance _ škodlivina , (n:)
toxic trace element _ stopový toxický prvek , ([eko.])
toxic waste _ toxické odpady ,
toxic waste _ toxický odpad ,
toxicity _ jedovatost , (n:)
toxicity _ toxicita , ([eko.])
toxicity test _ test toxicity , ([eko.])
toxicity unit _ jednotka toxicity , ([eko.])
toxicological _ toxikologický , (adj:)
toxicological test _ test toxicity , ([eko.])
toxicology _ toxikologie , ([eko.]) , (Vědní obor zkoumající povahu a mechanismus toxických účinků látek na živé organismy.)
Toxics Release Inventory (TRI). _ inventura toxického vypouštění (TRI) , ([eko.])
toxin _ bakteriální jed ,
toxin _ toxin , ([eko.]) , (Přirodní látka (živočišného či rostlinného původu) mající toxické účinky na živé organismy.)
toxins _ toxiny , (n: pl.)
toy _ hračka , (n:)
toy with _ koketovat , (v:)
toy with _ koketuje , (v:)
toying _ koketování , (n:)
toymaker _ tvůrce hraček ,
Toyota _ Toyota , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Japonsko)
toys _ hračky , (n: pl.)
toyshop _ hračkářství ,
TPAE _ The Possibilities Are Endless , ([zkr.])
TPIPT _ Technology Planning Integrated Product Team , ([zkr.] [voj.])
TPS _ systém obchodovatelných povolení , ([eko.])
TPS(S) _ This Program Sucks (Severely) , ([zkr.])
TQM _ Total Quality Management , ([zkr.])
trace _ vystopovat , (v:)
trace _ vysledovat , (v:)
trace _ stopa , (n: [mat.])
trace _ rozlišovat ,
trace _ stopovat , (v:)
trace _ obkreslit , (v:)
trace _ obtáhnout , (v:)
trace element _ stopový prvek , ([eko.])
traceability _ vystopovatelnost , (n:)
traceable _ zjistitelný ,
traceable _ vystopovatelný , (adj:)
traced _ vystopován ,
tracer _ stopař ,
tracer _ indikátor ,
tracery _ síťová ozdoba , (n:)
traces _ sleduje , (v:)
traces _ stopy , (n: pl.)
trachea _ průdušnice , (n: [med.])
trachea _ trachea , (n:)
tracheae _ průdušnice , (n:)
tracheae _ trachea , (n:)
tracheal _ průdušnicový , (adj:)
tracheal _ tracheální , (adj:)
tracheostomy _ tracheostomie , (n:)
tracheotomy _ otevření průdušnice (chirurgicky) , (n: [med.])
tracheotomy _ tracheotomie , (n: [med.])
tracing _ sledování , (n:)
tracing _ trasování , (n:)
tracing paper _ pauzovací papír ,
track _ dráha ,
track _ kolej , , (vlaková kolej)
track _ koleje , , (railway ~ = železniční)
track _ stopovat ,
track _ sledovat ,
track _ trať ,
track _ atletické závody , (n:)
track and field _ atletický , (adj:)
track down _ vypátrat , ([id.])
track records _ absolvovaná zaměstnání ,
track records _ podnikatelská historie ,
track suit _ tepláky ,
track-and-field _ atletický , (adj:)
trackball _ kulový ovládač ,
tracked _ kolejový , (adj:)
tracked _ pásový , (adj:)
tracker _ stopař , (n:)
tracking _ sledování , (n:)
tracking _ stopování ,
tracking _ sledující ,
tracking station _ sledovací stanice ,
trackless _ bezkolejové , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line