Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tort _ přečin , (n:)
tortilla _ kukuřičná placka ,
tortious _ nezákonný , (adj:)
tortious _ protiprávní , (adj:)
tortoise _ želva ,
tortoise-shell _ želvovina , (n:)
tortoises _ želvy , (n: pl.)
tortoiseshell _ želví krunýř ,
tortoiseshell _ želvovina , (n:)
tortuosity _ klikatost , (n:)
tortuosity _ kroucení , (n:)
tortuosity _ kroutivost , (n:)
tortuosity _ křivolakost , (n:)
tortuous _ klikatý , (adj:)
tortuously _ komplikovaně , (adv:)
tortuousness _ křivolakost , (n:)
torture _ mučit ,
torture _ mučení , (n:)
torture _ trápit , (v:)
torture _ trýznění , (n:)
torture _ týrání , (n:)
torture chamber _ mučírna , (n:)
torture to death _ umučit k smrti ,
tortured _ mučený , (adj:)
tortured _ týraný , (adj:)
torturer _ mučitel , (n:)
torturing _ mučení , (n:)
torturous _ mučivý , (adj:)
torus _ torus , (n:)
Tory _ Tory , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno,)
Tory _ konzervativní , (adj:)
Tory _ konzervativec , (n:)
Tory _ Tory , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno,)
tosh _ nesmysl ,
tosh _ blbost , (n:)
tosh _ volovina , (n:)
Toshiba _ značka elektroniky ,
toss _ hod , (n:)
toss _ hození ,
toss _ odhodit , (v:)
toss _ pohodit , (v:)
toss _ přehazovat , (v:)
toss _ vyhodit , (v:)
toss _ hodit , (v:)
toss _ mrštit , (v:)
toss _ masturbovat , (v: [slang.] [vulg.] [brit.])
toss in _ dodat , (v:)
toss off _ rychle vyřídit ,
toss off _ vypít rázem ,
toss off _ vyřídit rychle ,
toss out _ pohodit , (v:)
toss-up _ nevyřešená záležitost , (n:)
tossed _ odhozený , (adj:)
tosser _ masturbující osoba ,
tosser _ idiot , (n:)
tosses _ odhazuje , (v:)
tossing _ házení , (n:)
tossing _ vyhazování , (n:)
tot _ malé dítě ,
tot _ malé množství tekutiny ,
tot _ doušek , (n:)
tot _ sečíst , (v:)
tot _ děcko , (n:)
tot _ štamprle , (n:)
tot up _ sečíst ,
tot up _ shrnout , (v:)
total _ celek , (n:)
total _ úhrnný , (adj:)
total _ souhrnný , (adj:)
total _ součtový , (adj:)
total _ celkový , (adj:)
total _ součet ,
total _ souhrn , (n:)
total _ úhrn , (n:)
total _ úplný , (adj:)
total _ absolutní ,
total _ celková částka ,
total _ celková výše ,
total _ celková ,
total _ totální , (adj:)
total _ celkem , (adj:)
total allowable catch _ celkový povolený úlovek , ([eko.])
total consumptive water use _ celková vláhová potřeba , ([eko.])
total costs _ celkové náklady ,
total dose _ celková dávka , ([eko.]) , (Součet dávek přijatých organismem všemi expozičními vstupy. Sum of doses received by all routes of exposure. Viz. EED.)
total economic value _ celková ekonomická hodnota , ([eko.])
total expenditure _ celkové výdaje ,
total harmonic distortion _ činitel harmonického zkreslení , ([el.]) , (THD)
total herbicide _ totální herbicid , ([eko.])
total income _ celkový příjem , ([eko.])
total irrigation requirement _ celková potřeba závlahové vody , ([eko.])
total irrigation requirement _ závlahové množství , ([eko.])
total mineralization _ celková mineralizace , ([eko.])
total of sales _ úhrn tržeb ,
total outflow _ celkový odtok (vody) , ([eko.])
total porosity _ celková pórovitost , ([eko.])
total quality management _ řízení celkové kvality , ([eko.])
total reservoir volume _ celkový prostor nádrže , ([eko.])
total revenue _ celkový výnos , ([eko.])
total soil porosity _ celková pórovitost půdy , ([eko.])
total utility _ celková užitečnost , ([eko.])
total water consumption _ úhrnná celková spotřeba vody , ([eko.])
totalitarian _ totalista , (n:)
totalitarian _ totalitní , (adj:)
totalitarianism _ totalita , (n:)
totality _ souhrnnost , (n:)
totality _ totalita , (n:)
totalizator _ totalizátor , (n:)
totalling _ sčítání , (n:)
totalling _ součtování , (n:)
totally _ kompletně , (adv:)
totally _ dokonale ,
totally _ naprosto , (adv:)
totally _ totálně , (adv:)
totally _ úplně , (adv:)
totally _ zcela , (adv:)
totals _ součty , (n: pl.)
TOTC _ Too Old To Care , ([zkr.])
tote _ tahat , (v:)
tote _ vláčet , (v:)
totem _ totem , (n:)
totem pole _ totem , (n:)
totemic _ totemový , (adj:)
totemism _ totemismus ,
Toto _ Toto , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Guam)
totter _ vrávorat , (v:)
toucan _ tukan , (n:)
touch _ dotknout se ,
touch _ dotýkat se , (v:)
touch _ dotek , (n:)
touch _ dotknutí , (n:)
touch _ dotyk , (n:)
touch _ hmatat , (v:)
touch _ kontakt , (n:)
touch _ ohmatání , (n:)
touch _ ohmatat , (v:)
touch _ ohmatávat , (v:)
touch _ omak , (n:)
touch _ osahávat , (v:)
touch _ sáhnout , (v:)
touch _ zavadit , (v:)
touch _ hmat , (n:)
touch down _ dosednout , (v:)
touch off _ spustit , (v:)
touch on _ dotýkat se , (v:)
touch on _ naťuknout , (v:)
touch screen _ dotyková obrazovka , (n:)
touch up _ opravit , (v:)
touch up _ poopravit , (v:)
touch up _ retušovat , (v:)
touch up _ upravit , (v:)
touch wood _ zaklepat na dřevo ,
touch-and-go _ riskantní , (adj:)
touch-type _ psát na stroji naslepo ,
touch-typist _ písař píšící naslepo ,
touchdown _ položení míče v ragby ,
touchdown _ přistání , (n:)
touché _ trefná poznámka ,
touched _ dotkl se ,
touched _ dojatý , (adj:)
touched _ dotčený , (adj:)
touches _ dotýká , (v:)
touchily _ urážlivý , (adj:)
touchiness _ vznětlivost , (n:)
touching _ dojemný ,
touching _ jímavý ,
touchingly _ dojemně , (adv:)
touchingly _ dojímavě , (adv:)
touchline _ pomezní čára , (n:)
touchpaper _ dráždit , (v:)
touchstone _ lydit ,
touchstone _ zlatnický kámen ,
touchstone _ měřítko ,
touchy _ citlivý , (adj:)
touchy _ choulostivý , (adj:)
touchy _ přecitlivělý , (adj:)
touchy _ senzitivní , (adj:)
touchy _ urážlivý , (adj:)
tough _ urputný , (adj:)
tough _ tvrdý , (adj:)
tough _ surový , (adj:)
tough _ tuhý , (adj:)
tough _ silný , (adj:)
tough _ přísný , (adj:)
tough _ pevný , (adj:)
tough _ odolný , (adj:)
tough _ neústupný , (adj:)
tough _ neurvalý , (adj:)
tough _ hrubý , (adj:)
tough _ nesnadný ,
tough _ houževnatý , (adj:)
tough _ nepoddajný , (adj:)
tough _ vytrvalý , (adj:)
tough _ hrubě ,
tough _ tvrdě ,
tough luck _ pech ,
tough luck _ smůla , (n:)
tough luck _ malér , (n:)
toughen _ utužit , (v:)
toughen _ zpevnit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line