Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

too late _ pozdě ,
too many _ moc ,
too much _ moc ,
too much _ příliš ,
took _ bral ,
took _ vzal ,
took _ trval , (v:)
took _ nesl ,
took _ vezl ,
took _ take/took/taken , (v: [neprav.])
took off _ zul , , (např. boty)
took off his shoes _ zul se , , (např. boty)
took off shoes _ zul , , (např. boty)
tool _ nástroj ,
tool bar _ panel nástrojů , ([it.])
toolbar _ panel nástrojů , (n:)
toolbars _ panely nástrojů , (n:)
toolbox _ souprava nářadí ,
tooled _ obrobený , (adj:)
tooling _ nářadí ,
tooling _ obráběcí zařízení ,
tooling _ strojní obrábění ,
tooling _ vybavení nástroji ,
toolkit _ souprava nářadí ,
toolmaker _ nástrojař , (n:)
Tools _ Nástroje , (n: [it.])
tools _ nářadí ,
Tools _ Tools , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Toomey _ Toomey , (n: [jmén.]) , (příjmení)
toon _ kreslené porno ,
toot _ zatroubení ,
tooth _ zoubek , (n:)
tooth _ zub ,
tooth and nail _ zuby nehty ,
tooth filling _ plomba ,
tooth powder _ zubní prášek ,
tooth-paste _ zubní pasta ,
toothache _ bolest zubů , (v:)
toothache _ bolení zubů ,
toothbrush _ kartáček na zuby ,
toothed _ zubatý , (adj:)
toothless _ bezzubý , (adj:)
toothpaste _ zubní pasta ,
toothpick _ párátko ,
toothsome _ chutný , (adj:)
toothsome _ lahodný , (adj:)
toothy _ zubatý , (adj:)
tootle _ courat se , (v:)
top _ vršek ,
top _ překonat , (v:)
top _ špička , (n:)
top _ vrchol , (n:)
top _ vrcholek , (n:)
top _ nejvyšší , (adj:)
top _ káča , (n:) , (dětská hračka)
top hat _ cylindr ,
top of dam _ koruna hráze , ([eko.])
top off _ dovršit , (v:)
top secret _ přísně tajné ,
top-down _ postupující od shora dolů ,
top-drawer _ prvotřídní , (adj:)
top-heavy _ nevyvážený , (adj:)
top-heavy _ vratký , (adj:)
top-level _ na nejvyšší úrovni ,
top-level _ nejvyšší úrovně ,
top-notch _ prvotřídní ,
top-secret _ přísně tajné ,
top-up _ doplnění , (n:)
topaz _ topas , (n:)
topcoat _ svrchník , (n:)
tope _ opíjet se , (v:)
Topeka _ hl.m. - Kansas v USA , (n: [jmén.])
toper _ pijan , (n:)
topiary _ umělecké tvarování keřů ,
topic _ téma , (n:)
topic _ námět , (n:)
topical _ aktuální , (adj:)
topical _ tematický , (adj:)
topical _ tropický , (adj:)
topicality _ aktualita , (n:)
topicality _ aktuálnost , (n:)
topically _ tématicky , (adv:)
topics _ náměty , (n: pl.)
topknot _ drdol , (n:)
topknot _ chocholka , (n:)
topknot _ kadeř , (n:)
topknot _ kštice , (n:)
topknot _ pačes , (n:)
topless _ nahoře bez ,
topmast _ hlavní stěžeň ,
topmost _ smetana , (n:)
topmost _ nejvyšší , (adj:)
topnotch _ bezvadný , (adj:)
topnotch _ prima , (n:)
topographer _ topograf ,
topographic _ topografický , (adj:)
topographical _ topografický , (adj:)
topographically _ topograficky , (adv:)
topography _ topografie , (n:)
topological _ topologický , (adj:)
topologically _ topologicky , (adv:)
topologist _ topologický , (adj:)
topology _ topologie , (n:)
topped _ přesahoval , (v:)
topped _ převyšoval , (v:)
topper _ ořezávač např. řepy ,
topper _ cylindr , (n:)
topper _ osoba převyšující ostatní , (adj:)
topping _ naplňování , (n:)
topping _ poleva , (n:)
toppings _ polevy , (n: pl.)
topple _ svalit ,
topple _ kymácet ,
topple _ převrhnout ,
topple _ svrhnout , (v:)
toppled _ svalený , (adj:)
toppled _ převrhlý , (adj:)
topples _ hroutí , (n:)
toppling _ kymácení ,
tops _ vede ,
tops _ převyšuje , (v:)
tops _ špičky , (n: pl.)
tops _ vrcholy , (n: pl.)
topside _ nadvodní , (adj:)
topsoil _ vrchní vrstva půdy ,
topsoil _ ornice ,
topspin _ falšovaný úder do míčku ,
topsy-turvy _ chaotický , (adj:)
topsy-turvy _ zmatený , (adj:)
tor _ mohyla , (n:)
torch _ hořák , (n:)
torch _ baterka ,
torch _ kapesní svítilna ,
torch _ pochodeň ,
torch-bearer _ nositel pochodně ,
torchbearer _ nositel pochodně ,
torches _ pochodně ,
torchlight _ světlo pochodně ,
torchlit _ nasvícený loučí ,
tore _ tear/tore/torn , (v: [neprav.])
tore _ trhal , (v:)
toreador _ toreador , (n:)
torero _ toreador , (n:)
tori _ anuloid , (n:)
tori _ torus , (n:)
torment _ mučit ,
torment _ muka ,
torment _ trápit ,
torment _ soužit , (v:)
tormented _ trýzněný ,
tormenting _ trýznivý ,
tormentor _ trýznitel , (n:)
torments _ muka , (pl.)
torn _ tear/tore/torn , (v: [neprav.])
torn _ rozpolcený , (adj:)
torn _ roztrhaný , (adj:)
torn _ roztrhnutý , (adj:)
torn _ trhán , (n:)
torn _ trhaný , (adj:)
tornado _ smršť ,
tornado _ tornádo , (n:)
toroid _ toroid , (n:)
toroid _ toroidní , (adj:)
toroid _ prostorový prstenec , (n:)
toroidal _ prstencový , (adj:)
Toronto _ město - Kanada , (n: [jmén.])
Toronto _ Toronto ,
Toronto Target. _ torontský cílový plán , ([eko.])
torpedo _ torpédo , (n:)
torpedo boat _ torpédový člun ,
torpedoes _ torpéda , (n:)
torpid _ malátný ,
torpidity _ apatičnost , (n:)
torpidity _ malátnost , (n:)
torpidity _ nehybnost , (n:)
torpor _ nehybnost , (n:)
torpor _ strnulost , (n:)
torque _ kroutivá síla , (n:)
torque _ točivý moment ,
Torrance _ Torrance , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, město - Spojené státy americké)
torrent _ proud , (n:)
torrent _ příval , (n:)
torrent _ bystřina , ([eko.])
torrential _ prudký , (adj:)
torrents _ přívaly , (n: pl.)
torrid _ vášnivý , (adj:)
torridity _ vyprahlost , (n:)
torridness _ vyprahlost , (n:)
torsion _ zkrut ,
torsion _ krut ,
torsion _ torze ,
torsion _ torzní ,
torsion _ kroucení ,
torsional _ kroutivý ,
torsional _ torzní ,
torsional _ kroucení ,
torsional _ kroutící ,
torso _ trup , (n:)
tort _ přestupek , (n: [práv.])
tort _ delikt , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line