Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

titmouse _ sýkorka , (n:)
Tito _ Tito , (n: [jmén.]) , (příjmení)
titrate _ titrovat , (v:)
titration _ titrace , (n:)
titre _ titr , (n:)
tits _ sýkorky ,
tits _ prsa , (n: [vulg.]) , (část těla, cecky)
tits _ ňadra , (n: [vulg.]) , (část těla, cecky)
titter _ chichot ,
tittle _ puntík , (n:)
tittle-tattle _ tlach ,
tittle-tattle _ klep ,
tittle-tattle _ drb ,
tittup _ skotačit , (v:)
titty _ ňadro , (n:)
titular _ čestný , (adj:)
titular _ titulární , (adj:)
Titus _ Titus , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
tivoisation _ Vložení omezení funkčnosti do programu (DRM). Hardwarové zařízení, pro které byl program výrobcem vyvinut, přestane fungovat pokud uživatel program pozmění resp. uživateli je zamezeno přizpůsobit program svým potřebám. (porušení svobody 1 z definice svobo , (n: [it.]) , (termín vymyslel Richard Stallman)
TIWTGLGG _ This Is Where The Goofy Little Grin Goes , ([zkr.])
TJATAW _ Truth, Justice, And The American Way , ([zkr.])
TLA _ Three Letter Acronym , ([zkr.])
TLC _ Tender Loving Care , ([zkr.])
TLEV _ transitní nízkoemisní vozidlo , ([eko.])
TLG _ The Living God , ([zkr.])
TM _ Thread Mangler , ([zkr.])
TMD _ Theater Missile Defense , ([zkr.] [voj.])
TMI _ Too Much Information , ([zkr.])
TMIKTLIU _ The More I Know, The Less I Understand , ([zkr.])
TMP _ Technology Master Planning , ([zkr.] [voj.])
TMT _ Theater Missile Tracker , ([zkr.] [voj.])
TMTC _ Too Many To Count , ([zkr.])
TN _ TelNet , ([zkr.])
TNOTVS _ There s Nothing On Television, So ... , ([zkr.])
TNSO _ Temptingly Naked Significant Other , ([zkr.])
TNT _ trinitrotoluen , (n: [chem.]) , (vojenská trhavina)
TNX _ Thanks (as in ThaNX) , ([zkr.])
to _ aby ,
to _ ať ,
to _ do ,
to _ k , ((dat))
to _ ke , ((dat))
to _ ku , ((dat))
to a fault _ až příliš ,
to a fault _ příliš ,
to a friend _ příteli ,
to achieve a goal _ dosáhnout cíle ,
to all _ všem ,
to be afraid of _ bát se , (v:)
to be broke _ být bez krejcaru ,
to be subject to st _ podléhat čemu ,
to blame _ obviňovat , (v:)
to boot _ k dobru ,
to cash a cheque _ proplatit šek v hotovosti ,
to clear the payment _ zúčtovat platbu ,
to clear the payment _ provést ,
to credit an account _ připsat ve prospěch účtu ,
to cut business profits _ snížit obchodní zisky ,
to date _ dosud , (adv:)
to deal with an issue _ řešit problém ,
to debit an account _ zatížit účet ,
to deposit _ uložení , ([eko.])
to discount bills _ eskontovat směnky ,
to draw a cheque _ vystavit šek ,
to edge _ jít na okraji , (v:)
to feel under the weather _ cítit se pod psa , ([fráz.])
to give notice _ dát výpověď ,
to impose a tax _ uvalit daň , ([eko.])
to index a contract _ indexovat smlouvu ,
to issue bonds _ obligace ,
to issue bonds _ vydávat dluhopisy ,
to issue shares _ vydávat akcie ,
to levy a tax _ uvalit daň , ([eko.])
to make a decision on st _ učinit rozhodnutí týkající se čeho ,
to make a mountain out of a molehill _ dělat z komára velblouda , ([fráz.])
to make amends _ odškodnit , , (koho za co)
to make out a cheque to sb _ vystavit komu šek ,
to meet a target _ splnit cíle , ([eko.])
to meet requirements _ vyhovět požadavkům ,
to miss a target _ nesplnit cíl , ([eko.])
to Mr. _ panu ,
to overdraw an account _ přečerpat účet ,
to pay _ platit , ([eko.])
to pay back _ splatit ,
to pay off a debt _ splatit dluh ,
to perfection _ dokonale ,
to purchase sth on credit _ koupit něco na úvěr ,
to pursue a goal _ sledovat cíl ,
to repay a loan _ splatit úvěr ,
to restore balance _ obnovit rovnováhu ,
to satisfy needs _ uspokojit potřeby ,
to sbs. great amazement _ k velkému překvapení ,
to set targets _ stanovit úkoly , ([eko.])
to someone _ někomu ,
to somewhere else _ jinam ,
to spare _ nazbyt ,
to subtract costs _ odečíst náklady ,
to supply sb with st _ poskytnout komu co ,
to supply sb with st _ dodat ,
to tackle a problem _ vyřešit problém ,
to take measures _ přijmout opatření ,
to take measures to do st _ podniknout kroky k čemu ,
to take measures to do st _ přijmout opatření ,
to take out a loan _ vzít si půjčku ,
to that end _ k tomu účelu ,
to the back _ dozadu ,
to the bitter end _ až do horkého konce ,
to the bitter end _ až do horké porážky ,
to the contrary _ opačně ,
to the detriment of st _ na úkor čeho ,
to the extent of _ v rozsahu (něčeho) ,
to the extent that _ do té míry, že ,
to the left _ doleva ,
to the right _ doprava ,
to the value of _ hodnotě ,
to this day _ dodnes ,
to tip toe _ našlapovat , (v:) , (po špičkách)
to undercut a competitor _ nabídnout nižší cenu než konkurent ,
to what end? _ k jakému účelu? , ([fráz.])
to which _ kterému ,
to withdraw money at call _ vyzvednout peníze bez výpovědi ,
to withdraw money from an account _ vyzvednout peníze z účtu ,
to withdraw money on call _ vyzvednout peníze bez výpovědi ,
to work flexitime _ pohyblivá prac. doba ,
to write off bed debt _ odepsat nedobytný dluh ,
to-do _ seznam úkolů , (n:)
to/for nobody _ nikomu ,
to/for oneself _ si ,
TOA _ Total Obligation Authority , ([zkr.] [voj.])
toad _ škrkavka ,
toad _ žába ,
toad _ ropucha , (n:)
toads _ ropuchy , (n: pl.)
toadstool _ houba ,
toadstool _ muchomůrka , (n:)
toadstool _ prašivka , (n:)
toady _ patolízal , (n:)
toady _ podlézat , (v:)
toast _ přípitek ,
toast _ toast ,
toast _ topinka ,
toast _ toust , (n:)
toast _ zdravice , (n:)
toasted _ opékaný ,
toaster _ opékač topinek , (n:)
toaster _ toustovač , (n:)
toasting fork _ grilovací vidlička , (n:)
toasting-fork _ grilovací vidlička , (n:)
toastmaster _ osoba pronášející přípitek ,
tobacco _ tabák ,
tobacconist _ trafikant , (n:)
tobacconist s _ trafika , (n:)
tobacconist´s _ trafika ,
toboggan _ sáně ,
toboggan _ sáňky ,
toboggan _ tobogán , (n:)
tobogganing _ sáňkovací , (adj:)
tobogganing _ sáňkování , (n:)
Toby _ Toby , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
TOC _ celkový organický uhlík , ([zkr.] [chem.]) , (total organic carbon)
toccata _ tokáta , (n:)
tocopherol _ tokoferol ,
tocsin _ poplach , (n:)
today _ dnes , (adv:)
today _ dneska , ([hovor.])
today _ dnešek , (n:)
today´s _ dnešní ,
Todd _ Todd , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, mužské křestní jméno)
toddle _ batolení , (n:)
toddle _ batolit se , (v:)
toddler _ batole ,
toddlers _ batolata , (n:)
toddy _ sladká palmová míza , (n:)
toddy _ likér z palmové mízy , (n:)
toddy _ punč , (n:)
toddy _ grog , (n:)
toe _ prst ,
toe _ jít po špičkách ,
toe _ palec nohy ,
toe _ špička , (n:)
toe _ dotýkat se , (v:)
toe nail _ nehet ,
toe the line _ sekat dobrotu ,
TOEFL _ test anglictiny , , (Test of English as Foreign Language)
toehold _ stup , (n:)
toenail _ nehet ,
toenails _ nehty na prstech nohou ,
toes _ prsty nohy ,
toff _ hejsek , (n:)
toffee _ karamela , (n:)
tofu _ tofu ,
tofu _ sójový tvaroh ,
tog _ oháknout se , (v:)
tog out _ nafintit se ,
tog out _ oháknout se ,
toga _ tóga , (n:)
together _ dohromady ,
together _ spolu ,
together _ společně , (adv:)
together _ najednou ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line