Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tailgate _ jet těsně za někým, na kufru , , (v automobilu)
tailing _ hlušina , (n:)
tailing _ nenápadné následování , (n:)
tailless _ bezocasý ,
taillight _ koncové světlo , (n:)
taillight _ zadní světlo , (n:)
tailor _ krejčí ,
tailor _ přizpůsobit , (v: [přen.])
tailor _ upravit , (v: [přen.])
tailor s _ krejčovství ,
tailor-made _ dělaný na zakázku ,
tailor-made _ šitý na míru ,
tailored _ šitý na míru ,
tailored _ přizpůsobený ,
tailoring _ výroba na míru ,
tailoring _ krejčovství ,
tailoring _ krejčovina , (n:)
tailors _ krejčí , (n: pl:)
tailpiece _ koncovka , (n:)
tailpipe _ výfuk , (n:)
tailplane _ část ocasu letadla , (n:)
tails _ frak , ([hovor])
tails _ ocasy , (n: pl.)
tailspin _ vývrtka , (n:)
tailwind _ zadní vítr , (n:)
Tainan _ město - Tchaj-wan , (n: [jmén.])
taint _ nákaza , (n:)
taint _ skvrna , (n:)
taint _ nakazit , (v:)
taint _ poskvrnit , (v:)
tainted _ nakažený , (adj:)
tainted _ poskvrněný , (adj:)
taipan _ tajpan , (n: [zoo.]) , (Značně jedovatý had žijící v severní Austrálii; lat. Oxyuranus scutellatus)
Taipei _ hl.m. - Tchaj-wan , (n: [jmén.])
Taiwan _ Taiwan , ([zem.]) , (stát)
Taiwan _ Tchaj-wan , (n: [jmén.])
Taiwanese _ obyvatel Taiwanu , (n:)
Taiyuan _ město - Čína , (n: [jmén.])
Tajikistan _ Tádžikistán , (n: [jmén.])
take _ brát ,
take _ donášet ,
take _ donést ,
take _ dovést ,
take _ nést ,
take _ nosit ,
take _ vzít ,
take _ trvat , (v:)
take _ take/took/taken , (v: [neprav.])
take _ uchopit , (v:)
take _ záběr , (n:)
take _ chopit se ,
take _ ujmout se ,
take _ vzetí ,
take _ chycení , (n:)
take _ chytit , (v:)
take _ dovézt ,
take _ pojmout , (v:)
take _ popadnout , (v:)
take _ probrat , (v:)
take _ přijmout , (v:)
take _ přijímat , (v:)
take _ připustit , (v:)
take _ ubrat , (v:)
take _ ubírat , (v:)
take _ uchvátit , (v:)
take _ utrpět , (v:)
take _ výtěžek ,
take _ zabrat , (v:)
take _ zachvátit , (v:)
take _ zachytit , (v:)
take _ získat , (v:)
take a breath _ vdechnout , (v:)
take a drive _ projet se , (v:)
take a leak _ močit , (v:)
take a look _ podívat se , (v:)
take a look back _ poohlédnout poohlédl ,
take a nap _ zdřímnout si ,
take a poll _ odhlasovat , (v:)
take a seat _ usednout ,
take a seat _ sednout si , (v:)
take a seat _ posadit se , (v:)
take a seat! _ posaď se ,
take a seat! _ posaďte se ,
take a stab at STH _ pokusit se o něco ,
take a stand _ zaujmout hledisko ,
take a stand _ zaujmout stanovisko ,
take a toss _ spadnout z koně ,
take aback _ překvapit , (v:)
take about _ provádět , (v:)
take action _ podniknout akci ,
take action _ přijmout opatření , (n:)
take advantage _ těžit , (v:)
take advantage _ využít , (v:)
take advantage _ zneužít , (v:)
take advantage of _ využít ,
take advantage of _ využít čeho ,
take advantage of _ vyzrát na koho ,
take after _ vyvést se po , (v:) , (he takes after his father - je po svém otci, je jako jeho otec)
take aim _ zacílit , (v:)
take an interest in _ zajímat se o , ((acc))
take apart _ demontovat , (v:)
take away _ odnášet ,
take away _ odnést ,
take away _ odvážet ,
take away _ odvézt ,
take away _ odvádět ,
take away _ odvést ,
take away _ odebrat , (v:)
take back _ vzít zpět , (v:)
take back _ odvolat , (v:)
take by storm _ dobýt ,
take by storm _ vzít útokem ,
take care _ dát si pozor ,
take care _ postarat se , (v:)
take care of _ postarat se o , ((acc))
take care of _ starat se o , ((acc))
take charge _ převzít vedení , (n:)
take cover _ skrýt se , (v:)
take cover _ ukrýt se , (v:)
take down _ snést ,
take down _ bourat , (v:)
take down _ rozebrat , (v:)
take down _ sejmout , (v:)
take down _ sesadit , (v:)
take down _ sundat , (v:)
take down _ zaprotokolovat , (v:)
take down _ zaznamenat , (v:)
take down _ zbořit , (v:)
take drugs _ fetovat ,
take drugs _ dopovat , (v:)
take effect _ nabýt platnosti ,
take effect _ nabýt účinnosti ,
take effect _ vstoupit v platnost , (n:)
take exception _ mít výhrady ,
take exception to _ mít výhrady ke ,
take exception to _ namítat proti ,
take exception to _ vznést námitky ,
take fire _ vznítit se ,
take for _ pokládat za ,
take for granted _ pokládat za samozřej ,
take for granted _ nevážit si dost , (n:)
take from _ odebrat , (v:)
take heart _ sebrat odvahu ,
take heart _ vzmužit se , (v:)
take heed _ dbát ,
take hold _ chopit se ,
take hold of _ chopit se ,
take in _ utržit , (v:)
take in _ ujmout , (v:)
take in charge _ vzít do vazby ,
take into account _ brát v úvahu ,
take into account _ vzít v úvahu ,
take into account _ zohlednit , (v:)
take issue _ nesouhlasit , (v:)
take it _ vzít to ,
take it _ přiznat se , (v:)
take it easy _ jen klid! ,
take its course _ nechat svět běžet ,
take leave _ rozloučit se ,
take measures to do st _ přijmout opatření k ,
take measures to do st against st _ přijmout opatření proti ,
take note _ všimnout si ,
take note _ povšimnout , (v:)
take notice of _ dbát ,
take notice of _ na , ((acc))
take oath _ složit přísahu ,
take off _ odkládat , (v:)
take off _ odložit , (v:)
take off _ vzlet , (v:) , (např. letadla)
take off _ svlékat ,
take off _ svléknout ,
take off _ zout ,
take off _ zouvat ,
take off _ vzlétnout , (v:)
take off clothes _ svlékat ,
take off clothes _ svléknout se ,
take off clothes _ svléknout ,
take off one s shoes _ zout se ,
take off one s shoes _ zouvat se ,
take off one s shoes _ zout ,
take off one s shoes _ zouvat ,
take off shoes _ zout ,
take office _ ujmout se funkce ,
take on _ přijmout , (v:)
take on _ nabírat , (v:)
take on (with) _ oddávat se (něčemu) , (v:)
take out _ odstranit , (v:)
take out _ vyjmout , (v:)
take out _ vyřadit , (v:)
take over _ převzít ,
take pains _ namáhat se , (v:)
take pains _ usilovat , (v:)
take pains _ vynasnažit se , (v:)
take part _ účastnit se ,
take part in _ účastnit se , (v:)
take part in _ zúčastnit se , (v:)
take photographs _ fotografovat , (v:)
take photos of _ fotografovat ,
take photos of _ vyfotografovat ,
take place _ konat se ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line