Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

tillage _ orba , (n:)
tiller _ kormidlo ,
Tillie _ Tillie , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
tills _ pokladny , (n: pl.)
Tilsit _ Tylza , ([zem.] n:)
tilt _ sklopení ,
tilt _ sklápět ,
tilt _ převrhnout ,
tilt _ nakloněný , (adj:)
tilt _ naklonění ,
tilt _ nachýlení ,
tilt _ naklánění ,
tilt _ zápas ,
tilt _ sklon ,
tilt _ nahnout ,
tilt _ náklon ,
tilt _ turnaj ,
tilt _ vrazit ,
tilt _ útočit ,
tilt _ kymácet ,
tilt _ narazit ,
tilt _ posunout ,
tilt _ sklopit ,
tilt _ nachýlit ,
tilt _ naklonit ,
tilt _ naklánět ,
tilt _ vyklopit ,
tilt _ vyklápět ,
tilt _ překotit ,
tilted _ nakloněný , (adj:)
tilted _ vydlážděný , (adj:)
tilted _ vychýlený , (adj:)
tilter _ sklápěč ,
tilter _ vyklápěč ,
tilth _ obdělávaná půda ,
tilth _ orba , (n:)
tilting _ dláždění , (n:)
tilting _ dlaždice , (n:)
tilting _ klopení , (n:)
tilting _ naklánění , (n:)
Tim _ Tim , (n: [mužs. jméno]) , (zkráceno z: Timothy)
timber _ stromy ,
timber _ strom ,
timber _ řezivo ,
timber _ fošna ,
timber _ dřevěný , (adj:)
timber _ dřevo , (n:)
timber _ bednit , (v:)
timber famine _ nouze o dřevo , ([eko.])
timber royalties _ rentní poplatek za dřevo , ([eko.])
timber species _ dřeviny , (n:)
timbered _ dřevěný , (adj:)
timbering _ roubení , (n:)
timbre _ zabarvení hlasu ,
timbre _ témbr , (n:)
timbrel _ tamburína , (n:)
time _ termín ,
time _ tempo ,
time _ čas ,
time _ doba ,
time _ načasovat , (v:)
time _ chvíle , (n:)
time _ epocha , (n:)
time _ lhůta , (n:)
time _ odměřit , (v:)
time _ takt , (n:)
time _ trvání , (n:)
time _ časovat , (v:)
time _ éra , (n:)
time and again _ čas od času ,
time bomb _ časovaná puma , (n:)
time card _ píchací karta , (n:)
time clock _ píchací hodiny ,
time clock _ píchačky , (n:)
time deposit _ termínovaný vklad ,
time frame _ časový rámec , (n:)
time lag _ časové zpoždění , (n:)
time limit _ časová mez ,
time limit _ lhůta , (n:)
time limit _ časový limit , ([eko.])
time loan _ časově omezený úvěr ,
time off _ pracovní volno ,
time off _ volno , (n:)
time out _ oddechový čas ,
time sheet _ pracovní výkaz ,
time signal _ časový signál ,
time switch _ spínač časový ,
time zone _ časová zóna ,
time, travel _ čas, cesta , ([eko.])
time-bomb _ časovaná puma ,
time-consuming _ časově náročný ,
time-frame _ čas existence jevu ,
time-honoured _ starobylý , (adj:)
time-out _ přestávka , (n:)
time-saving _ časově úsporný ,
time-server _ oportunista , (n:)
time-server _ prospěchář , (n:)
time-table _ rozvrh hodin ,
time-worn _ ošuntělý , (adj:)
timebase _ časová základna , (n:)
timecard _ píchačka (karta pro registrování príchodu/odchodu z práce) , (n:)
timed _ časovaný , (adj:)
timed _ načasovaný , (adj:)
timeframe _ čas existence jevu ,
timekeeper _ časoměřič , (n:)
timekeeping _ časomíra , (n:)
timeless _ nadčasový , (adj:)
timeless _ nekonečný , (adj:)
timelessness _ nadčasovost , (n:)
timelessness _ věčnost , (n:)
timeline _ časový přehled ,
timeliness _ dochvilnost , (n:)
timely _ příhodně , (adv:)
timely _ příhodný , (adj:)
timely _ včasný , (adj:)
timely _ aktuální , (adj:)
timeous _ včasný , (adj:)
timeout _ přerušení zápasu ,
timeout _ přestávka , (n:)
timepiece _ časoměr , (n:)
timepiece _ hodinky , (n:)
timer _ časovač , (n:)
timers _ časové spínače ,
times _ krát , (n: [mat.]) , (x times ~ x krát)
times _ časy ,
timesaving _ časově úsporný ,
timescale _ časové měřítko ,
timescales _ časová měřítka , (n:)
timeserver _ prospěchář , (n:)
timeserver _ oportunista , (n:)
timeserving _ prospěchářský , (adj:)
timeshare _ používání pozemku během dovolené ,
timesharing _ sdílení času ,
timestamp _ časová značka , (n:)
timetable _ časový rozvrh ,
timetable _ jízdní řád , (n:)
timetable _ rozvrh hodin ,
timetable _ rozvrh , (n:)
timetables _ rozvrhy , (n: pl.)
timetabling _ časové rozvržení , (n:)
timeworn _ opotřebovaný , (adj:)
timeworn _ ošuntělý , (adj:)
timezone _ časová zóna , (n:)
timid _ bázlivý ,
timid _ bojácný ,
timid _ nesmělý ,
timid _ plachý ,
timidity _ nesmělost , (n:)
timidity _ ostýchavost , (n:)
timidity _ plachost , (n:)
timidity _ stydlivost , (n:)
timidly _ nesměle ,
timidness _ bázlivost , (n:)
timidness _ bojácnost , (n:)
timidness _ plachost , (n:)
timing _ načasování ,
timings _ načasování , (pl.)
Timmy _ Timmy , (n: [male] [jmén.]) , (mužské křestní jméno)
Timon _ Timon , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Brazílie)
timorous _ ustrašený ,
timorously _ ustrašeně , (adv:)
Timothy _ Timotej , (n: [mužs. jméno])
timpani _ tympány ,
timpanist _ tympánista , (n:)
Tims _ Tims , (n: [jmén.]) , (příjmení)
TIMTOWTDI _ There Is More Than One Way To Do It , ([zkr.])
tin _ pocínovat , (v:)
tin _ plechovka ,
tin _ konzerva ,
tin _ cín , , (chemický prvek)
tin _ konzervovat , (v:)
tin _ plech , (n:)
tin can _ plechovka , (n:)
tin foil _ staniol ,
tin of food _ konzerva ,
tin opener _ otvírák , (n:)
tin opener _ nůž na konzervy ,
tin opener _ otvírák na konzervy ,
tin plate _ bílý plech ,
tin plate _ cínovat , (v:)
tin-opener _ nůž na konzervy ,
tin-opener _ otvírák na konzervy ,
tin-plate _ cínový plech ,
Tina _ Tina , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
TINALO _ This Is Not A Legal Opinion , ([zkr.])
TINAR _ This Is Not A Recommendation , ([zkr.])
TINC _ There Is No Cabal , ([zkr.])
tincture _ barvivo ,
tincture _ obarvit , (v:)
tincture _ tinktura , (n:)
tincture _ výtažek , (n:)
tincture _ zabarvení , (n:)
tincture _ zbarvit , (v:)
tincture _ nádech , (n:)
tinder _ troud , (n:)
tinderbox _ napjatý , (adj:)
tine _ hrot , (n:)
tine _ špičák , (n:)
tine _ hřeb , (n:)
tinfoil _ alobal , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line