Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

through _ průchozí ,
through train _ přímý vlak ,
through-flow system _ průtokový systém , ([eko.])
throughout _ po celou dobu , (conj:)
throughout _ veskrze , (adv:)
throughout _ docela , (adv:)
throughout _ úplně , (adv:)
throughout _ po celém , (conj:)
throughout _ skrz naskrz , (conj:)
throughout _ v celém , (conj:)
throughout _ všude v , (conj:)
throughout _ všude , (adv:)
throughput _ propustnost , (n:)
throughput _ průchodnost , (n:)
throughput _ Hmotný tok , ([eko.])
throve _ thrive/throve/thrived , (v: [neprav.])
throve _ prospíval , (v:)
throw _ házet ,
throw _ hodit ,
throw _ throw/threw/thrown , (v: [neprav.])
throw _ hod , (n:)
throw _ vrhat , (v:)
throw _ zmást , (v:)
throw _ mrštit , (v:)
throw _ vrhnout , (v:)
throw _ výkyv , (n:)
throw _ zdvih , (n:)
throw a party _ pořádat hostinu ,
throw a party _ pořádat večírek ,
throw away _ odhodit , (v:)
throw away _ promarnit , (v:)
throw away _ zahodit , (v:)
throw cold water on _ polít ,
throw in _ dát nádavkem ,
throw in _ přihodit , (v:)
throw in the towel _ vzdát zápas ,
throw off _ shodit ,
throw out _ nepřijmout , (v:)
throw out _ vyhodit , (v:)
throw out _ zamítnout , (v:)
throw over _ nechat na holičkách ,
throw overboard _ svrhnout , (v:)
throw up _ nahodit , (v:)
throw-away _ reklamní leták ,
throw-in _ vhození míče v rugby ,
throwaway _ na jedno použití ,
throwaway _ ledabylý , (adj:)
throwaway _ reklamní leták ,
throwaway _ nevratné , (adj:)
throwback _ návrat , (n:)
thrower _ vrhač , (n:)
throwing _ házení , (n:)
throwing _ vrhání , (n:)
thrown _ throw/threw/thrown , (v: [neprav.])
thrown _ hozený , (adj:)
throwout _ zahodit , (v:)
throwout _ zmařit , (v:)
throws _ hází ,
throws _ vrhá , (v:)
thru _ skrz ,
thru _ skrze ,
thrum _ hučet , (v:)
thrum _ drnkání , (n:)
thrush _ drozd , ([biol.]) , (pták)
thrust _ síla raketového motoru ,
thrust _ thrust/thrust/thrust , (v: [neprav.])
thrust _ vrhat se , (vb)
thrust _ zabodnout , (v:)
thrust _ zarazit , (v:)
thrust _ herda , (n:)
thrust _ tah , (n:)
thruster _ pomocná raketa , (n:)
thrusting _ vyčnívající ,
thrusting _ strkající , (adj:)
Thu _ Thu , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
thud _ dusot , (n: [obec.] 6 6)
thug _ bandita , (n:)
thug _ lupič , (n:)
thug _ rváč ,
thuggery _ násilnictví ,
thuggish _ násilnický , (adj:)
thugs _ lupiči ,
Thule _ Thule , (n: [zem.] [myt.]) , (bájný severský ostrov)
thulium _ thulium , (n:)
thumb _ palec ,
thumb _ omakat ,
thumb _ ohmatat , (v:)
thumb _ pošpinit , (v:)
thumbnail _ náhled obrázku ,
thumbnail _ nehet na palci ,
thumbnail _ miniatura , (n:)
thumbnail _ stručný , (adj:)
thumbprint _ otisk palce ,
thumbs _ palce , (n:)
thumbs up _ skvěle ,
thumbscrew _ druh mučícího nástroje ,
thumbtack _ připíchnout , (v:)
thumbtack _ připínáček , (n:)
thumbtack _ rýsováček , (n:)
thump _ bouchnutí , (n:)
thump _ žuchnout , (v:)
thump _ bouchnout , (v:)
thump _ bušit , (v:)
thump _ dupat , (v:)
thump _ rána , (n:)
thump _ úder , (n:)
thump on _ bouchat , (v:)
thumping _ fantastický , (adj:)
thumping _ kolosální , (adj:)
thumping _ ohromný , (adj:)
thunder _ hrom ,
thunder _ hřmění ,
thunder _ burácet ,
thunder _ burácení ,
thunder _ hřmět , (v:)
Thunder Bay _ město - Kanada , (n: [jmén.])
thunderbird _ pták bouřlivák , (n:) , (podle Centrum.cz)
thunderbolt _ blesk , (n:)
thunderbolt _ hromová rána , (n:)
thunderclap _ zahřmění , (n:)
thundercloud _ bouřkový mrak , (n:)
thunderer _ hromovládce , (n:)
thundering _ hromový , (adj:)
thundering _ hřímání , (n:)
thundering _ hřmění , (n:)
thunderous _ hromový , (adj:)
thunderously _ bouřlivě , (adv:)
thunderously _ hromově , (adv:)
thunderstorm _ bouřka ,
thunderstorm _ bouře , (n:)
thunderstorm _ hromobití ,
thunderstorms _ bouře , (pl.)
thunderstruck _ zasažený bleskem , (adj:)
thunderstruck _ užaslý , (adj: [přen.])
thunderstruck _ zaražený , (adj:)
thunderstruck _ ohromen , (n:)
thunderstruck _ ohromený , (adj:)
thundery _ věštící bouři ,
thundery _ zamračený , (adj:)
Thurber _ Thurber , (n: [jmén.]) , (příjmení)
thurible _ kadidelnice , (n:)
Thuringia _ Durýnsko , ([zem.] n:)
Thurman _ Thurman , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Thursday _ čtvrtek , (n:)
Thursday _ čtvrteční , (adj:)
Thursdays _ čtvrtky , (n: pl.)
thus _ takto ,
thus _ tak , (n:)
thus _ tedy , (n: pl.)
thwack _ bouchnutí , (n:)
thwart _ zmařit , (v:)
thwarted _ zmařil , (v:)
thy _ tvůj , (pron: [zast.])
thyme _ tymián , (n:)
thymic _ tymický , (adj:)
thymine _ tymin , (n:)
thymol _ thymol ,
thymus _ brzlík , (n:)
thyristor _ tyristor , (n:)
thyrocalcitonin _ tyreokalcitonin ,
thyroglobulin _ tyreoglobulin ,
thyroid _ štítná žláza , (n: [med.])
thyroid gland _ štítná žláza , (n: [med.])
thyroiditis _ tyreoiditida ,
thyrotoxicosis _ tyreotoxikóza ,
thyroxin _ tyroxin ,
thyroxine _ tyroxin ,
thyself _ ty sám , (pron: [zast.])
thyself _ tebe ,
thyself _ tobě ,
TIA _ Thanks In Advance , ([zkr.])
Tianjin _ město - Čína , (n: [jmén.])
tiara _ tiára , (n:) , (papežská koruna)
TIATLG _ Truly, I Am The Living God , ([zkr.])
Tibet _ Tibet , (n: [zem.]) , (autonomní oblast Číny, okupováno od 1950)
Tibetan _ Tibeťan , (n:)
Tibetan _ tibetský , (adj:)
Tibetan _ tibetský jazyk , (n:)
tibia _ holeň ,
tic _ tik , (n:)
tic-tac-toe _ piškvorky ,
tick _ klíště ,
tick _ zaškrtnout ,
tick _ tikot ,
tick _ tikání ,
tick _ odškrtnout ,
tick _ odfajfkovat , (v:)
tick _ fajfka ,
tick _ roztoč ,
tick _ tikat , (v:)
tick off _ odškrtnout , (v:)
tick off _ zatrhnout , (v:)
tick over _ chod na prázdno ,
ticked _ odškrtl , (v:)
ticked _ tikal , (v:)
ticked _ zaškrtl , (v:)
ticker _ srdce , (n:)
ticket _ lístek ,
ticket _ vstupenka , (n:)
ticket _ jízdenka ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line