Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

thousandfold _ tisíceronásobně ,
thousandfold _ tisíckrát ,
thousandfold _ tisícenásobný , (adj:)
thousandfold _ tisíceronásobný , (adj:)
thousands _ tisíce , (n:)
thousandth _ tisící ,
thraldom _ otroctví , (n:)
thraldom _ poddanství , (n:)
thrall _ poddaný , (adj:)
thrall _ zajatec , (n:)
thralldom _ poddanství , (n:)
thrash _ tlouct ,
thrash _ bít , (v:)
thrash _ mlátit , (v:)
thrash _ nabít , (v:)
thrash _ namlátit , (v:)
thrash _ rozdrtit , (v:)
thrash _ tlouci , (n: pl.)
thrash _ zmlátit , (v:)
thrash out _ prodebatovat , (v:)
thrashed _ rozdrcený , (adj:)
thrashed _ zmlácený , (adj:)
thrasher _ mlátička , (n:)
thrashing _ porážka , (n:)
thrashing _ výprask , (n:)
thread _ neni to nit , (n:)
thread _ příze , (n:)
thread _ vlákno , (n: [it.])
threadbare _ obnošený , (adj:)
threadbare _ otřepaný , (adj:)
threadbare _ ošoupaný , (adj:)
threadbare _ opotřebovaný , (adj:)
threadbare _ ošuntělý , (adj:)
threaded _ vláknitý , (adj:)
threaded _ závitový , (adj:)
threading _ navlékání , (n:)
threads _ nitě ,
threads _ hadry , (n: pl.)
threads _ proplétá , (v:)
threads _ závity , (n: pl.)
threat _ hrozba ,
threat _ pohrůžka , (n:)
threat _ výhrůžka , (n:)
threat _ ohrožení , (n:)
threaten _ ohrožovat ,
threaten _ hrozit ,
threaten with _ pohrozit , (v:)
threatened _ ohrožený , (adj:)
threatening _ hrozivý , (adj:)
threatening _ vyhrožování , (n:)
threateningly _ hrozivě , (adv:)
threateningly _ výhružně , (adv:)
threatens _ hrozí ,
threatens _ ohrožuje , (v:)
threats _ hrozby , (n: pl.)
three _ trojka , (n:)
three _ tři ,
three _ třem , ((dat))
three _ třemi , ((ins))
three _ třech , ((loc))
three hundred _ tři sta ,
three hundredth _ třístý ,
three pairs of _ troje ,
three sets of _ troje ,
three thousandth _ třítisící ,
three times _ třikrát ,
three-colour _ tříbarevný , (adj:)
three-cornered _ třírohý , (adj:)
three-D _ plastický , (adj:)
three-dimensional _ trojrozměrný , (adj:)
three-handed _ tříruký , (adj:)
three-legged _ trojnohý , (adj:)
three-line _ třířádkový , (adj:)
three-phase _ třífázový ,
three-piece _ třídílný , (adj:)
three-ply _ trojitý , (adj:)
three-point _ týkající se tří bodů ,
three-point _ trojbodový , (adj:)
three-pronged _ třízubý ,
three-quarter _ tři čtvrtiny ,
three-quarters _ tři čtvrtě ,
three-roomed _ třípokojový ,
three-way _ třísměrný , (adj:)
threefold _ trojnásobný , (adj:)
threepence _ třípence , (n:)
threepence _ tři pence ,
threepenny _ třípencový , (adj:)
threes _ trojky , (n: pl.)
threescore _ šedesát ,
threescore _ kopa , (n:)
threesome _ trojice , (n:)
threnody _ žalozpěv , (n:)
threonine _ threonin ,
thresh _ vymlátit např. obilí ,
thresh _ mlátit , (v:)
thresher _ mlátička , (n:)
threshing _ výprask , (n:)
threshing _ mlat , (n:)
threshing floor _ humno , (n:)
threshing machine _ mlátička , (n:)
threshold _ práh , ([eko.]) , (Dávka (úroveň expozice) pod níž se neočekává významný nežádoucí účinek. U karcinogenů se předpokládá neexistence prahové hodnoty, tj. jakákoli expozice představuje riziko.)
threshold _ hranice , (n:)
threshold _ prahová hodnota ,
threshold concentration _ prahová koncentrace , ([eko.])
threshold concentration of odour _ prahová koncentrace pachu (vody) , ([eko.])
threshold limit value (TLv) _ prahový limit , ([eko.])
threshold of economic harmfulness _ ekonomický práh škodlivosti (organismu) , ([eko.])
threshold of harmful effect _ práh škodlivého působení , ([eko.])
thresholds _ prahy ,
threw _ throw/threw/thrown , (v: [neprav.])
threw _ hozený , (adj:)
thrice _ třikrát ,
thrift _ hospodárnost , (n:)
thrift _ šetrnost , (n:)
thrift institution _ spořitelní ústav ,
thriftily _ šetrný , (adv:)
thriftiness _ hospodárnost , (n:)
thriftiness _ spořivost , (n:)
thriftiness _ šetrnost , (n:)
thriftless _ bezcenný , (adj:)
thriftless _ lehkomyslný , (adj:)
thrifty _ poctivý , (adj:)
thrifty _ šetrný , (adj:)
thrill _ chvění , (n:)
thrill _ vzrušení , (n:)
thrill _ napnout , (v:)
thrill _ vzrušit , (v:)
thrill _ záchvěv , (n:)
thrilled _ vzrušený , (adj:)
thriller _ thriller , (n:)
thriller _ detektivka , (n:)
thrillers _ thrillery , (n: pl.)
thrilling _ vzrušující , (adj:)
thrilling _ napínavý , (adj:)
thrillingly _ napínavě , (adv:)
thrills _ vzrušuje , (v:)
thrive _ bujet ,
thrive _ vzkvétat ,
thrive _ prosperovat , (v:)
thrive _ thrive/thrived/thrived , (v: [neprav.])
thrive _ thrive/throve/thrived , (v: [neprav.])
thrived _ thrive/thrived/thrived , (v: [neprav.])
thrived _ thrive/throve/thrived , (v: [neprav.])
thrived _ bujel , (v:)
thrived _ prosperoval , (v:)
thrived _ vzkvétal , (v:)
thriven _ rozkvetlý , (adj:)
thriving _ prosperující ,
thriving _ prospívání , (n:)
throat _ hrdlo ,
throat _ chřtán , (n:)
throat _ krk , (n:)
throat _ jícen ,
throat _ hrtan , (n:)
throat-cutting _ ničivý ,
throatily _ chraplavě ,
throatily _ hrdelní , (adj:)
throatiness _ chraplavost , (n:)
throats _ hrdla , (n:)
throaty _ hrdelní , (adj:)
throb _ pulsovat , (v:)
throb _ pulzovat , (v:)
throb _ tepání , (n:)
throb _ tlukot , (n:)
throb _ bušit , (v:)
throb _ bít , (v:)
throb _ tepat , (v:)
throbbing _ pulzování , (n:)
throbbing _ tepání , (n:)
throe _ bolest ,
throes _ muka , (n:)
thrombocyte _ trombocyt , (n:)
thrombosis _ trombóza , (n:)
thrombotic _ trombotický , (adj:)
thrombus _ sražená krev v cévě ,
throne _ trůn , (n:)
Throneberry _ Throneberry , (n: [jmén.]) , (příjmení)
throng _ nával , (n:)
throng _ tísnit se ,
throng _ tlačit se ,
throngs _ davy ,
throngs _ zástupy ,
throstle _ drozd , (n:)
throttle _ klapka , (n:)
throttle _ zaškrtit ,
throttle _ uškrtit ,
throttle _ ventil , (n:)
throttle _ přívěra ,
throttling _ rdoušení ,
throttling _ uškrcení ,
throttling _ škrcení , (n:)
throttling _ škrtící , (adj:)
through _ skrze ,
through _ přes ,
through _ skrz ,
through _ prostřednictví ,
through _ docela , (n:)
through _ během ,
through _ pomocí něčeho ,
through _ prostřednictvím ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line