Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

think up _ vymyslet ,
think up _ vymyslit ,
think up _ vymýšlet ,
think-tank _ skupina expertů ,
thinkable _ myslitelný , (adj:)
thinker _ myslitel , (n:)
thinkers _ myslitelé , (n:)
thinking _ myšlení , (n:)
thinking _ uvažování , (n:)
thinking _ přemýšlivý , (adj:)
thinks _ myslí ,
thinly _ tence , (adv:)
thinner _ tenčí ,
thinner _ ředidlo ,
thinner _ slabší , (adj:)
thinness _ štíhlost , (n:)
thinness _ tenkost , (n:)
thinnest _ nejtenčí ,
thinning _ ztenčování ,
thinning _ probírka , ([eko.])
thinnish _ spíše tenký ,
thinnner _ tenčí ,
thiobacterium _ thionová bakterie , ([eko.])
thiocyanate _ thiokyanatan , (n:)
third _ třetina , (n:)
third class _ třetí třídy ,
third class _ třetí třída , (n:)
third class _ turistická třída , (n:)
third degree _ třetí stupeň ,
third degree _ brutální zacházení , (n:)
third floor _ třetí patro ,
third party _ třetí strana , ([eko.])
third party _ třetí osoba , (n:)
third party _ třetí (nezaujatá) strana , ([eko.])
third party _ někdo třetí ,
third period _ třetí třetina ,
Third World _ třetí svět , ([eko.])
third-class _ turistická třída , (n:)
third-party _ někdo třetí ,
third-rate _ méněcenný ,
thirdly _ za třetí ,
thirds _ třetí ,
thirds _ třetiny , (n: pl.)
thirst _ žízeň ,
thirstily _ žíznivě , (adv:)
thirstiness _ žíznivost , (n:)
thirsty _ žíznivý , (adj:)
thirteen _ třináct ,
thirteenth _ třináctý ,
thirties _ třicátá léta , (n:)
thirtieth _ třicátý ,
thirty _ třicet ,
thirty _ třicítka , (n:)
thirty-eight _ třicet osm ,
thirty-eighth _ třicátý osmý ,
thirty-first _ třicátý první , (adj:)
thirty-five _ třicet pět ,
thirty-nine _ třicet devět ,
thirty-one _ třicet jedna , (n:)
thirty-second _ třicátý druhý ,
thirty-seven _ třicet sedm ,
thirty-six _ třicet šest ,
thirty-three _ třicet tři ,
thirty-two _ třicet dva , (n:)
this _ ten ,
this _ tenhle ,
this _ tento ,
this _ tu , ((f acc))
this _ tou , ((f ins))
this _ tahle , ((f sg))
this _ ta , ((f sg/n pl))
this _ tato , ((f sg/n pl))
this _ tomu , ((m/n dat))
this _ toho , ((m/n gen/ma acc))
this _ tím , ((m/n ins))
this _ tom , ((m/n loc))
this _ to , ((n))
this _ tohle , ((n))
this _ toto , ((n))
this _ té , ((various cases))
this _ téhle , ((various cases))
this _ této , ((various cases))
this _ tuto ,
this afternoon _ dnes odpoledne ,
this and that _ leccos ,
this evening _ dnes večer ,
this here _ tohle , ((n))
this here _ tento ,
this here _ tahleta , ((f))
this here _ tohleto , ((n))
this kind of _ takový ,
this kind of _ takovýto ,
this morning _ dnes ráno ,
this morning _ dopoledne ,
this sort of _ takový ,
this sort of _ takovýto ,
this time _ tentokrát ,
this way _ takhle ,
this way _ takto ,
this way _ tudy ,
this year _ letos ,
this year s _ letošní ,
thistle _ bodlák , (n:)
thistly _ zarostlý bodlákem ,
thither _ tím směrem ,
tho _ ačkoli ,
Thomas _ Thomas , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Thomas _ Tomáš ,
Thompson _ Thompson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Thomson _ Thomson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
thong _ pásek , (n:)
thong _ řemínek , (n:)
thongs _ vietnamky , (n:)
Thor _ Thor , ([jmén.] [myt.]) , (skandinávský bůh hromu)
Thor _ Thor , (n: [jmén.]) , (příjmení)
thoracic _ hrudní , (adj: [med.])
thorax _ hrudník , (n: [med.])
thorax _ hruď ,
thorax _ torax ,
Thoreau _ americký spisovatel ,
thorium _ thorium , (n:)
thorn _ osten , (n:)
thorn _ trn , (n:)
thorn _ trní , (adj:)
Thornburg _ Thornburg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
thornbush _ trní , (adj:)
thornier _ ostnatější , (adj:)
thorniest _ nejostnatější , (adj:)
thorniness _ trnitost , (n:)
thorns _ ostny , (n: pl.)
thorns _ trny , (n: pl.)
Thornton _ Thornton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
thorny _ ostnatý , (adj:)
thorny _ pichlavý , (adj:)
thorny _ trnitý , (adj:)
thorough _ ale ,
thorough _ ovšem ,
thorough _ důkladný ,
thorough _ ačkoliv ,
thorough _ pečlivý , (adj:)
thorough _ svědomitý , (adj:)
thorough _ naprostý , (adj:)
thorough _ absolutní ,
thorough _ důkladný, naprostý , ([eko.])
thoroughbred _ plnokrevník ,
thoroughbred _ plnokrevný kůň ,
thoroughbred _ plnokrevný , (adj:)
thoroughfare _ průjezd , (n:)
thoroughgoing _ důkladný , (adj:)
thoroughly _ důkladně ,
thoroughly _ zcela ,
thoroughly _ úplně ,
thoroughness _ důkladnost , (n:)
Thorpe _ Thorpe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
those _ ty ,
those _ těm , ((dat))
those _ těch , ((gen/loc))
those _ těmi , ((ins))
those _ ony , ((lit))
those _ ti , ((ma))
those _ třetí ,
thou _ ty , (pron: [zast.])
thou _ tebe , (pron: [zast.])
though _ ač ,
though _ ačkoli ,
though _ ačkoliv ,
though _ i když ,
though _ nicméně ,
though not _ aniž ,
thought _ myšlenka ,
thought _ myslel , (v:)
thought _ think/thought/thought , (v: [neprav.])
thought _ myšlení , (n:)
thought _ názor , (n:)
thought-out _ promyšlený , (adj:)
thoughtful _ hloubavý , (adj:)
thoughtful _ ohleduplný , (adj:)
thoughtful _ přemýšlivý , (adj:)
thoughtful _ zamyšlený , (adj:)
thoughtful _ pozorný , (adj:)
thoughtfully _ hloubavě , (adv:)
thoughtfully _ přemýšlivě , (adv:)
thoughtfully _ zahloubaně , (adv:)
thoughtfulness _ ohleduplnost , (n:)
thoughtfulness _ přemýšlivost , (n:)
thoughtless _ bezohledný ,
thoughtless _ nepozorný , (adj:)
thoughtless _ bezmyšlenkovitý , (adj:)
thoughtlessly _ bezohledně , (adv:)
thoughtlessly _ netaktně , (adv:)
thoughtlessness _ bezmyšlenkovitost , (n:)
thoughtlessness _ nepozornost , (n:)
thoughtlessness _ nepromyšlenost , (n:)
thoughtlessness _ nerozvážnost , (n:)
thoughts _ myšlenky , (n: pl.)
thousand _ tisíc ,
thousand million _ miliarda ,
thousand millionth _ miliardtý ,
Thousand Oaks _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
thousand-crown note _ tisícovka ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line