Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

thermionic _ termionický , (adj:)
thermistor _ termistor , (n:)
thermochemical _ termochemický , (adj:)
thermocouple _ termočlánek , (n:)
thermodynamic _ termodynamický , (adj:)
thermodynamical _ termodynamický , (adj:)
thermodynamically _ termodynamicky , (adv:)
thermodynamics _ termodynamika , (n:)
thermoelectric _ termoelektrický , (adj:)
Thermofax _ fax s tepelnou tiskárnou ,
thermograph _ termograf , (n:)
thermoluminescence _ termoluminiscence , (n:)
thermometer _ teploměr , (n:)
thermometric _ teploměrný , (adj:)
thermometric _ teploměrový , (adj:)
thermometry _ termometrie , (n:)
thermonuclear _ termonukleární , (adj:)
thermophile _ termofilní organizmus ,
thermophilic _ teplomilný , (adj:)
thermophilic _ termofilní , (adj:)
thermophilic digestion _ termofilní vyhnívání (kanalizace) , ([eko.])
thermophilic microorganism _ termofilní mikroorganismus , ([eko.])
thermoplastic _ termoplastický , (adj:)
thermoplastic _ termoplast , ([eko.])
thermoregulator _ termostat , (n:)
thermoresistant microorganism _ termorezistentní mikroorganismus , ([eko.])
thermos _ termoska , (n:)
thermoset _ termoset , (n:)
thermosetting _ termoset , ([eko.])
thermostat _ termostat , (n:)
thermostatic _ termostatický , (adj:)
thermostatically _ termostaticky , (adv:)
thermotolerant microorganism _ termotolerantní mikroorganismus , ([eko.])
thersitical _ oplzlý , (adj:)
thersitical _ velkohubý , (adj:)
thesauri _ slovník synonym ,
thesauri _ tezaurus , (n:)
thesaurus _ encyklopedie , (n:)
thesaurus _ tezaurus , (n:)
thesaurus _ thesaurus , (n:)
these _ ty , (pl.)
these _ těm , ((dat))
these _ těch , ((gen/loc))
these _ těmi , ((ins))
these _ ti , ((ma))
these _ tito ,
these _ toto ,
these _ tyto ,
these _ těchto ,
these _ tyhle ,
theses _ diplomová práce ,
theses _ tvrzení , (n:)
theses _ teze , (n:)
thesis _ diplomová práce , (n:)
thesis _ tvrzení ,
thesis _ dizertace , (n:)
thesis _ disertace , (n:)
thesis _ teze , (n:)
thespian _ divadelní , (adj:)
thespian _ herec , (n:)
theta _ theta , (n:)
theurgic _ magický , (adj:)
thewless _ bezduchy , (adj:)
thewless _ bezduchy ,
they _ oni ,
they _ ony , ((mi/f))
they _ ona , ((n pl))
they are _ jsou ,
they are able _ mohou ,
they are able _ můžou ,
they can _ mohou ,
they can _ můžou ,
they cannot _ nemohou ,
they could have _ mohli ,
they eat _ jedí ,
they go _ jdou ,
they go _ jedou ,
they have _ mají ,
they have to _ musí ,
they know _ vědí ,
they met _ sešli se , ((up))
they must _ musí ,
they need _ potřebují ,
they often wait _ čekávají ,
they ought to have _ měli ,
they parted _ rozešli se ,
They phrased it as a question _ formulovali to jako otázku , ([fráz.])
they ride _ jedou ,
they say _ prý ,
they separated _ rozešli se ,
they should have _ měli ,
they want _ chtějí ,
they will _ budou ,
they will be _ budou ,
they will eat _ snědí ,
they d _ oni by , , (they would)
they ll _ oni budou , , (the will)
they re _ oni jsou ,
THHGTTG _ The HitchHiker s Guide To The Galaxy , ([zkr.])
thiamin _ tiamin , (n:)
thiamine _ thiamin , (n:)
thiamine _ tiamin , (n:)
thick _ hustý ,
thick _ silný , (adj:)
thick _ neprůhledný , (adj:)
thick _ tlustý ,
thick _ hustě ,
thick _ silně ,
thick _ tlustě ,
thick _ kalný ,
thick _ hloupý , , (hovorově)
thick-skinned _ otrlý , (adj:)
thicken _ přiostřit , (v:)
thicken _ zahustit , (v:)
thickened _ zahuštěný , (adj:)
thickener _ zahušťovadlo ,
thickener _ zahušťovač , (n:)
thickening _ tloustnutí , (n:)
thickening _ zahušťování , (n:)
thickens _ zahušťuje , (v:)
thicker _ hustší ,
thickest _ nejhustější , (adj:)
thickest _ nejsilnější , (adj:)
thicket _ houština , (n:)
thickish _ spíše tlustá např. látka , (n:)
thickly _ hustě , (adv:)
thickness _ tloušťka ,
thickness _ síla ,
thickness _ hustota , (n:)
thicknesses _ tloušťky , (n: pl.)
thickset _ podsaditý , (adj:)
thickset _ robustní , (adj:)
thief _ zloděj , (n:)
thieve _ rozkrádat , (v:)
thieve _ vykrádat , (v:)
thievery _ krádež ,
thievery _ zlodějina , (n:)
thieves _ zloději ,
thieving _ kradení , (n:)
thieving _ zlodějna , (n:)
thievish _ zlodějský , (adj:)
thievishness _ zlodějství , (n:)
thigh _ stehno , (n:)
thighbone _ stehenní kost , (n:)
thighs _ stehna , (n:)
thill _ počva ,
thimble _ náprstek , (n:)
thimbleful _ množství náprstku ,
thimbleful _ plný náprstek ,
Thimphu _ hl.m. - Bhútán , (n: [jmén.])
thin _ hubený ,
thin _ tenký ,
thin _ řídký , (adj:)
thin _ zředit , (v:)
thin _ skrovný , (adj:)
thin markets _ slabý trh , ([eko.])
thin-skinned _ citlivý , (adj:)
thin-skinned _ senzitivní , (adj:)
thine _ tvůj , (pron: [zast.]) , ((samostatně stojící))
thing _ věc ,
thing _ záležitost , (n:)
thing _ předmět , (n:)
things _ věci , (n: pl.)
thingumajig _ tohle něco , (n: [hovor.])
thingumajig _ tato legrácka , (n: [hovor.])
thingummy _ tentononc ,
think _ domnívat ,
think _ domnívat se ,
think _ myslet ,
think _ pomyslet ,
think _ pomyslit ,
think _ přemýšlet ,
think _ myslit ,
think _ uvažovat ,
think _ myslet si ,
think _ soudit ,
think _ think/thought/thought , (v: [neprav.])
think _ mínit , (v:)
think _ považovat , (v:)
think _ rozmýšlet , (v:)
think _ zamýšlet , (v:)
think about _ přemýšlet o ,
think back _ vzpomínat , (v:)
think better of it _ rozmyslet si ,
think better of it _ rozmyslet si to ,
think of _ pomyslet si ,
think of _ pomyslit si ,
think of _ pomyslet na , ((acc))
think out _ promyslet , (v:)
think out _ rozmyslit , (v:)
think over _ rozmyslet si ,
think over _ promyslit , (v:)
think over _ přemýšlet , (v:)
think over _ uvažovat , (v:)
think over _ uvážit , (v:)
think tank _ středisko odborníků ,
think tank _ mozkové centrum ,
think tank _ středisko znalců ,
think tank _ skupina expertů ,
think twice _ rozmýšlet ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line