Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

the authorities _ správa ,
the authorities _ úřady ,
the be-all, end-all _ nejlepší , (adj: [id.])
The Beast _ Antikrist ,
the child died aborning _ dítě zemřelo při porodu ,
the coming _ příští ,
the common man _ průměrný občan ,
the common man _ obyčejný člověk ,
the country _ venkov ,
the currency appreciates _ měna se zhodnocuje ,
the currency depreciates _ měna se znehodnocuje ,
the driest _ nejsušší , (adj:)
the fact that _ to že ,
the greatest lower bound _ infimum , (n: [mat.])
the heaviest _ nejtěžší ,
the highest _ nejvyšší ,
The King abnegated his power to the ministers _ Král složil svoji moc ministrům ,
the least upper bound _ supremum , (n: [mat.])
the lights are on _ svítí se ,
the like of which _ jaký ,
the most _ nejvíce ,
the most widespread _ nejrozšířenější , (adj:)
the only _ jediný ,
the past _ minulost ,
the people _ lid ,
the present _ přítomnost ,
the present _ přítomný ,
the rest _ ostatní ,
the same _ ten samý , ([hovor.])
the same _ stejný ,
the same _ tentýž ,
the same _ týž ,
the same _ totéž , ((n))
the same thing _ totéž ,
the Tatras _ Tatry , (n: [zem.])
the Thames _ Temže ,
the unemployed _ nezaměstnaní ,
the very next moment _ vzápětí ,
the whole _ celý ,
the whole nine yards _ celé , ([fráz.])
the whole nine yards _ úplné , ([fráz.])
the whole of _ celý ,
the youngest _ nejmladší ,
Thea _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
theater _ divadlo ,
theater _ kino , (n: [amer.]) , (zkráceně z: movie-theater)
theatre _ divadlo ,
theatre-goer _ návštěvník divadla ,
theatregoer _ návštěvník divadla ,
theatres _ divadla , (n:)
theatrical _ divadelní ,
theatrical _ teatrální , (adj:)
theatricality _ dramatičnost , (n:)
theatricality _ teatrálnost , (n:)
theatrically _ divadelně , (adv:)
thee _ tebe , (pron: [zast.])
thee _ tobě , (pron: [zast.])
theft _ krádež ,
thefts _ krádeže , (n:)
their _ jejich ,
theirs _ jejich ,
theism _ teismus , (n:)
theist _ teista , (n:)
theistic _ teistický , (adj:)
theists _ teista , (n:)
Thelma _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
them _ je ,
them _ ně ,
them _ jim , ((dat))
them _ nim , ((dat))
them _ jich , ((gen))
them _ nich , ((gen/loc))
them _ jimi , ((ins))
them _ nimi , ((ins))
thematic _ tematický ,
thematically _ tématicky , (adv:)
theme _ téma ,
theme _ námět , (n:)
themes _ témata ,
themselves _ oni sami ,
themselves _ sami ,
themselves _ se ,
themselves _ sebe ,
then _ pak ,
then _ potom ,
then _ tedy ,
then _ tehdy ,
then _ tenkrát ,
then _ poté ,
then again _ naproti tomu zase ,
thence _ tudíž ,
thence _ odtud , (n:)
thenceforth _ od té chvíle ,
thenceforth _ dále , (n:)
thenceforward _ od té chvíle ,
thenceforward _ dále , (n:)
theocracy _ teokracie , , (náboženská vláda)
theocratic _ teokratický , (adj:)
theodolite _ teodolit , (n:)
Theodore _ Teodor (Božidar) , (n: [mužs. jméno])
theologian _ teolog , (n:)
theologian _ bohoslovec , (n:)
theologians _ teologové ,
theological _ teologický , (adj:)
theologically _ teologicky , (adv:)
theologist _ teolog , (n:)
theology _ teologie , (n:)
theology _ bohosloví , (n:)
theorem _ věta , (n: [mat.])
theorems _ teorémy , (n: pl.)
theoretic _ teoretický , (adj:)
theoretical _ teoretický , (adj:)
theoretical oxygen demand (TOD) _ teoretická spotřeba kyslíku (TSK) , ([eko.])
theoretical oxygen demand (TOD) _ TOD teoretická spotřeba kyslíku (angl.) , ([eko.])
theoretical oxygen demand (TOD) _ TSK teoretická spotřeba kyslíku , ([eko.])
theoretical oxygen demand (TOD) _ TSV teoretická spotřeba kyslíku (něm.) , ([eko.])
theoretical replacement time _ teoretická rychlost výměny , ([eko.])
theoretical residence time _ teoretická doba zdržení (hydrosystém) , ([eko.])
theoretical retention time _ teoretická doba zdržení (hydrosystém) , ([eko.])
theoretically _ teoreticky , (adv:)
theoretician _ teoretik ,
theories _ teorie , (pl.)
theorise _ teorizovat ,
theorise _ teoretizovat ,
theorised _ teoretizoval , (v:)
theorist _ teoretik , (n:)
theorists _ teoretici , (n: pl.)
theorization _ teoretizování , (n:)
theorize _ teoretizovat , (v:)
theorized _ teoretizoval , (v:)
theory _ dohad , (n:)
theory _ názor , (n:)
theory _ teorie , (n:)
theory _ domněnka , (n:)
theory of occupational crowding _ teorie zaměstnaneckého přehuštění , ([eko.])
theory science _ teoretická věda , ([eko.])
theosophical _ teosofický , (adj:)
theosophist _ teosof ,
theosophy _ teosofie , (n:)
therapeutic _ léčebný , (adj:)
therapeutic _ terapeutický , (adj:)
therapeutical _ terapeutický , (adj:)
therapeutically _ terapeuticky , (adv:)
therapeutics _ terapie , (n:)
therapeutics _ terapeutika , (n:)
therapies _ terapie , (pl.)
therapist _ terapeut , (n:)
therapists _ terapeuti , (n:)
therapy _ léčba ,
therapy _ terapie ,
there _ tam ,
there _ tamhle ,
there is left _ zbývá ,
there is no _ neexistuje ,
there is not _ není ,
there s _ tam je ,
thereabouts _ asi tak ,
thereabouts _ asi tam ,
thereafter _ potom ,
thereafter _ od té doby , (adv:)
thereat _ na tom ,
thereat _ při tom ,
thereby _ tím ,
thereby _ takto ,
thereby _ čímž ,
thereby _ tímto ,
therefor _ proto ,
therefore _ proto ,
therefore _ tedy ,
therefrom _ od toho ,
therefrom _ z toho ,
therein _ v tom ,
therein _ tam , (n:)
thereof _ toho ,
thereon _ na tom ,
thereophyte _ thereofyt , ([eko.])
Theresa _ Tereza , ([jmén.])
Theresa _ Theresa , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
thereto _ navíc ,
theretofore _ dříve ,
thereunder _ níže ,
thereunto _ mimoto ,
thereunto _ navíc ,
thereupon _ načež ,
thereupon _ proto ,
thereupon _ nato ,
therewith _ s tím ,
therewith _ načež ,
therewith _ nato ,
therewithal _ mimoto ,
theriac _ všelék , (n:)
theriac _ protijed , (n:)
therm _ therm , (n:)
thermal _ tepelný , (adj:)
thermal _ teplotní ,
thermal pollution _ tepelné znečištění ,
thermal power station _ tepelná elektrárna , (n:)
thermal waste processing _ tepelné zpracování odpadu , ([eko.])
thermally _ termálně , (adv:)
thermic _ termický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line