Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo T : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Zobrazuji překlad hesla : T

terminal _ koncový , (adj:)
terminal plate _ svorkovnice , (n:)
terminal strip _ svorkovnice , (n: [el.])
terminally _ konečně , (adv:)
terminals _ terminály , (n: pl.)
terminate _ uzavřít ,
terminate _ zakončit ,
terminate _ přestat ,
terminate _ ukončit , ([it.])
terminate _ skončit ,
terminate _ končit , (v:)
terminated _ ukončený , (adj:)
terminates _ ukončuje , (v:)
terminating _ ukončující , (adj:)
terminating _ uzavírající , (adj:)
termination _ dokončení , (n:)
termination _ koncovka , (n:)
termination _ ukončení , (n:)
termination _ ukončování , (n:)
termination _ zakončení , (n:)
termination _ závěr , (n:)
termination _ konec , (n:)
termination _ skončení , (n:)
terminations _ ukončení , (n:)
terminative _ omezovací , (adj:)
terminator _ terminátor , (n:)
terminator _ zakončovač , (n:)
terminator _ ukončovač , (n:)
terminators _ terminátory , (n: pl.)
termini _ koncový bod ,
termini _ konec , (n:)
terminological _ názvoslovný , (adj:)
terminological _ terminologický , (adj:)
terminology _ terminologie , (n:)
terminology _ názvosloví ,
terminus _ konečná ,
terminus _ konečná stanice ,
termite _ termit , (n:)
termly _ semestrálně , (adv:)
terms _ podmínky , (n: pl.)
terms _ podmínky, okolnosti , ([eko.])
terms _ podmínky dohody ,
terms _ smluvní podmínky ,
terms _ termíny ,
terms of payment (payment terms) _ platební podmínky , ([eko.])
terms of reference _ působnost , (n:)
terms of sale _ prodejní podmínky , ([eko.])
terms of trade _ obchodní podmínky , ([eko.])
terms of trade _ směnné podmínky , ([eko.])
termtime _ školní rok ,
tern _ rybák obecný ,
ternary _ ternární , (adj:)
ternary _ trojitý , (adj:)
terpsichorean _ taneční , (adj:)
Terra _ Terra , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
terra _ země ,
terra _ půda , (n:)
terrace _ terasa , (n:)
terrace _ balkon , (n:)
terraced _ terasovitý , (adj:)
terracing _ terasování , (n:)
terracotta _ terakota , (n:)
terrain _ terén , (n:)
terrapin _ sladkovodní želva , (n:)
terrarium _ terárium , (n:)
terrazzo _ druh podlahové krytiny ,
Terre _ Terre , (n: [jmén.]) , (příjmení)
terrene _ zemský , (adj:)
terrene _ pozemský , (adj:)
terrestrial _ pevninský , (adj:)
terrestrial _ pozemní , (adj:)
terrestrial _ pozemský , (adj:)
terrestrial _ suchozemský , (adj:)
terrestrial _ terestrický , (adj:)
terrestrial _ zemský , (adj:)
terrible _ hrozný ,
terrible _ strašný ,
terrible _ děsivý ,
terribly _ hrozně ,
terribly _ strašně ,
terrier _ teriér , (n:)
terrific _ báječný , (adj:)
terrific _ velkolepý , (adj:)
terrific _ hrozný , (adj:)
terrific _ strašný , (adj:)
terrific _ fantastický , (adj:)
terrifically _ ohromně , (adv:)
terrifically _ strašně , (adv:)
terrified _ poděšený , (adj:)
terrified _ vyděšený , (adj:)
terrifies _ straší ,
terrify _ vyděsit , (v:)
terrify _ zastrašit , (v:)
terrify _ poděsit , (v:)
terrifying _ děsivý , (adj:)
terrifying _ úděsný , (adj:)
terrifyingly _ úděsně , (adv:)
terrine _ polévková mísa , (n:)
territorial _ teritoriální , (adj:)
territorial _ územní , (adj:)
territorial waters _ teritoriální vody ,
territorial waters _ územní vody ,
territoriality _ teritorialita , (n:)
territorially _ teritoriálně ,
territories _ teritoria , (n:)
territory _ území ,
territory _ oblast ,
territory _ areál , (n:)
territory _ teritorium (zoologie) , ([eko.])
terror _ hrůza , (n:)
terror _ teror , (n:)
terror _ děs , (n:)
terror _ postrach , (n:)
terror _ teroristický , (adj:)
terror _ zděšení , (n:)
terror-stricken _ vyděšený hrůzou ,
terrorise _ terorizovat , (v:)
terrorised _ terorizovaný , (adj:)
terrorism _ terorismus , (n:)
terrorist _ terorista , (n:)
terrorist _ teroristický , (adj:)
terroristic _ teroristický , (adj:)
terrorists _ teroristé ,
terrorization _ zastrašování , (n:)
terrorize _ terorizovat , (v:)
terrorize _ zastrašovat , (v:)
terrorized _ terorizoval , (v:)
terrorized _ terorizovaný , (adj:)
terrorized _ zastrašoval , (v:)
terrors _ hrůzy , (n: pl.)
terrors _ terory , (n: pl.)
terry _ froté ,
terry towel _ froté ručník ,
terse _ jadrný ,
terse _ pádný , (adj:)
terse _ střízlivý (sloh) , (adj:)
terse _ strohý , (adj:)
terse _ stručný , (adj:)
tersely _ stručně , (adv:)
terseness _ výstižnost , (n:)
terser _ obsažnější , (adj:)
terser _ stručnější , (adj:)
tertiary _ terciální , (adj:)
tertiary sphere _ odvětví služeb ,
tertiary sphere _ terciální sféra ,
Tess _ Tess , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
tessellate _ vytvořit mozaiku ,
tessellate _ mozaikovat , (v:)
tessellated _ mozaikový ,
tessellation _ tvorba mozaiky ,
tessellation _ mozaikování , (n:)
tesseral _ krychlový , (adj:)
Tessie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
test _ test ,
test _ vyzkoušet ,
test _ zkoušet ,
test _ odzkoušet ,
test _ otestovat , (v:)
test _ prověřit ,
test _ testovat , (v:)
test _ zkouška , (n:)
test bore hole _ kontrolní vrt , ([eko.])
test case _ zkušební případ ,
test drive _ testovací jízda , (n:)
test drive _ provést zkušební jízdu ,
test drive _ zkušební jízda , (n:)
test pilot _ zkušební pilot ,
test pit _ půdní sonda , ([eko.])
test room _ zkušebna , (n:)
test tube _ zkumavka , (n: [chem.])
test-drive _ provést zkušební jízdu ,
test-drive _ zkušební jízda , (n:)
test-fly _ zkušebně létat ,
test-tube _ zkumavka , (n:)
test-tube baby _ dítě ze zkumavky ,
testability _ schopnost být testován ,
testable _ prověřitelný , (adj:)
testable _ testovatelný , (adj:)
testament _ poslední vůle , (n:)
testament _ závěť , (n:)
testamentary _ testamentární , (adj:)
testamentary _ závěťní , (adj:)
testaments _ závěti , (n:)
testate _ zůstavitel , (n:)
testator _ zůstavitel závěti ,
testatrix _ zůstavitelka , (n:)
tested _ testovaný , (adj:)
tester _ zkoušeč , (n:)
testers _ testeři , (n:)
testes _ varle ,
testes _ varlata , (n:)
testicle _ varle , ([med.])
testicles _ varlata ,
testicular _ testikulární ,
testicular athropy _ atrofie varlat ,
testier _ podrážděnější , (adj:)
testiest _ nejpodrážděnější , (adj:)
testified _ dosvědčil , (v:)
testified _ svědčil , (v:)
testified _ vypovídal , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line