Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

schnaps _ silný gin ,
schnauzer _ knírač , (n:)
Schneider _ Schneider , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schnitzel _ řízek ,
schnozzle _ frňák , (n:)
Schoenberg _ Schoenberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schofield _ Schofield , (n: [jmén.]) , (příjmení)
scholar _ žák , (n:)
scholar _ školák , (n:)
scholar _ badatel ,
scholar _ učenec , (n:)
scholar _ vědec , (n:)
scholarly _ akademický ,
scholarly _ vědecký ,
scholars _ učenci , (n: pl.)
scholarship _ stipendium ,
scholarship _ vzdělání , (n:)
scholarships _ stipendia , (n:)
scholastic _ scholastik , (n:)
scholastic _ scholastický , (adj:)
scholastic _ školský , (adj:)
scholasticism _ scholastičnost , (n:)
scholasticism _ scholastika , (n:)
school _ škola , (n:)
school _ školní , (adj:)
school _ fakulta ,
school _ vyučovat , (v:)
school _ vycvičit , (v:)
school _ vyučování , (n:)
school _ vyškolit , (v:)
school _ vzdělat , (v:)
school _ školit , (v:)
school board _ školní komise ,
school desk _ lavice ,
school hostel _ internát , (n:)
school mark _ známka ,
School of Applied Arts _ vysoká škola umělecko-průmyslová ,
school of motoring _ autoškola , (n:)
school year _ školní rok ,
school-age _ školního věku ,
school-leaving _ závěrečný (o zkoušce, vysvědčení) , ([brit.])
schoolbag _ aktovka (školní) ,
schoolbag _ aktovka , (n:)
schoolbag _ brašna , (n:)
schoolbook _ učebnice , (n:)
schoolbook _ čítankový , (adj:)
schoolboy _ školák , (n:)
schoolboyish _ školácký , (adj:)
schoolboys _ školáci , (pl. n: [male])
schoolchild _ dítě školou povinné ,
schoolchildren _ školáci , (n: pl.)
schooldays _ školní léta , (n:)
schoolfellow _ kolega ,
schoolfellow _ spolužák , (n:)
schoolfriend _ spolužák , (n:)
schoolgirl _ školačka , (n:)
schoolgirls _ školačky , (n: pl.)
schoolhouse _ školní budova , (n:)
schooling _ vyučování , (n:)
schooling _ vzdělávání , (n:)
schoolman _ pedagog , (n:)
schoolman _ učenec , (n:)
schoolmarm _ učitelka , ([amer.])
schoolmaster _ učitel , (n:)
schoolmate _ spolužačka , ((fem))
schoolmate _ spolužák , ((male))
schoolmistress _ učitelka , (n:)
schoolroom _ učebna , (n:)
schools _ školy , (n: pl.)
schoolteacher _ učitel , (n:)
schoolwork _ školní úkoly ,
schoolyard _ školní dvůr ,
schooner _ škuner , (n:)
Schopenhauer _ jméno filozofa ,
schovanka _ fosterdaughter , (n:)
Schroeder _ Schroeder , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schtick _ vtip, gag ,
Schubert _ Schubert , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schultz _ Schultz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schulz _ Schulz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schumacher _ Schumacher , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schuman _ Schuman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schumann _ Schumann , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schumpeter-Galbraith Hypothesis. _ Schumpeter-Galbraithova hypotéza , ([eko.])
schuss _ přímý sjezd ,
Schuster _ Schuster , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schuyler _ Schuyler , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
Schuylkill _ okres v USA , (n: [jmén.])
schwa _ druh samohlásky ,
Schwab _ Schwab , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schwartz _ Schwartz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schweitzer _ Schweitzer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
SCI _ Scalable Coherent Interface , ([zkr.] [voj.])
sci-fi _ science fiction ,
sci-fi _ vědecká fantastika , (n:)
sciatica _ ischias , (n:)
science _ věda ,
Science Faculty _ přírodovědecká fakulta ,
Science Fiction _ sci-fi , ([zkr.])
sciences _ vědy , (n: pl.)
scienter _ vědomý čin ,
scientific _ vědecký ,
scientific _ racionální ,
scientific _ přírodovědecký , (adj:)
scientific _ exaktní ,
scientifically _ vědecky , (adv:)
scientism _ scientismus , (n:)
scientist _ vědec , (n:)
scientists _ vědci , (n: pl.)
SCIF _ Special Compartmented Information Facility , ([zkr.] [voj.])
scimitar _ šavle , (n:)
scintigraphy _ metoda nukleární medicíny ,
scintigraphy _ scintigrafie , (n:)
scintillate _ oslňovat , (v:)
scintillate _ třpytit se , (v:)
scintillation _ jiskření , (n:)
scintillation _ třpyt , (n:)
scintillator _ scintilátor , (n:)
sciolism _ pavěda , (n:)
sciolistic _ povrchní ,
scion _ potomek , (n:)
sciophyte _ sciofyt , ([eko.])
scission _ rozštěpení , (n:)
scission _ štěpení , (n:)
scission _ štípání , (n:)
scissor _ stříhat , (v:)
scissors _ nůžky ,
sclera _ oční bělmo ,
scleroderma _ sklerodermie , , (Onemocnění kůže (a někdy i vnitřních orgánů). Projevuje se atrofií pokožky a tuhnutím kůže i hlubších podkožních tkání; někdy i vaziva vnitřních orgánů.)
sclerophyll _ sklerofyl , ([eko.])
sclerosis _ skleróza , (n:)
sclerotic _ sklerotický , (adj:)
sclerotomy _ sklerotomie , (n:)
SCNR _ Sorry, Could Not Resist , ([zkr.])
scoff _ posměšek , (n:)
scoff _ posmívání , (n:)
scoff _ sežrat , (v:)
scoff _ výsměch , (n:)
scoffer _ posměváček , (n:)
scold _ nadávat , (v:)
scold _ spílat , (v:)
scolded _ huboval , (v:)
scolder _ neustále kritizující žena , (n:)
scolding _ důtka , (n:)
scolding _ plísnění , (n:)
scolding _ pokárání , (n:)
scolding _ vyhubování , (n:)
scolding _ vynadání , (n:)
scoliosis _ skolióza , (n:)
scolopendrium _ jelení jazyk ,
sconce _ nástěnný svícen ,
sconce _ bašta , (n:)
sconce _ pevnůstka , (n:)
sconce _ svícen , (n:)
sconce _ val , (n:)
scone _ koláček , (n:)
scoop _ naběračka , (n:)
scoop _ lopatka ,
scoop _ sólokapr ,
scoop _ jamka ,
scoop _ terno ,
scoop _ shrábnout ,
scoop _ získat ,
scoop _ naložit si ,
scoop _ dávat zmrzlinu do kornoutů , (v:)
scoop out _ nabrat lopatou ,
scoop out _ vydlabat , (v:)
scoop up _ vybrat lopatkou ,
scooped _ získal ,
scooper _ naběračka (na zmrzlinu) , (n:)
scooper _ naběrač , (n:)
scoopful _ množství naběračky ,
scoopful _ plná naběračka , (n:)
scoot _ uhánět , (v:)
scooter _ koloběžka , (n:)
scooter _ skútr , (n:)
scope _ volnost ,
scope _ prostor ,
scope _ dráha ,
scope _ cíl ,
scope _ rozsah , (n:)
scope _ dosah , (n:)
scope _ mikroskop , (n:)
scope _ osciloskop , (n:)
scope _ periskop , (n:)
scope _ působnost , (n:)
scope _ rámec , (n:)
scope _ teleskop , (n:)
scope _ šíře , (n:)
scopes _ oblasti , (n:)
scopes _ rozsahy , (n: pl.)
scopolamine _ skopolamin ,
scorbutic _ kurdějový , (adj:)
scorch _ spálenina , (n:)
scorch _ spálit , (v:)
scorch _ sežehnout , (v:)
scorched _ popálil , (v:)
scorcher _ pařák ,
score _ partitura , (n: [hud.])
score _ dát gól , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line