Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

system reliability _ spolehlivost systému , ([eko.])
system state _ stav systému , ([eko.])
systematic _ systematický , (adj: [obec.] 6 5)
systematic _ systematická , (adj: [obec.] 6 5) , (~ error=systematická chyba)
systematic _ soustavný , (adj:)
systematic botany _ soustavná botanika , ([eko.])
systematic botany _ systematická botanika , ([eko.])
systematic drainage _ systematická drenáž , ([eko.])
systematic drainage _ systematické odvodnění , ([eko.])
systematical _ systematický , (adj: [obec.] 6 6)
systematical _ systematická , (adj: [obec.] 6 6) , (~ error=systematická chyba)
systematically _ systematicky , (adv:)
systematics _ systematika , (n:)
systematisation _ systematizace , (n:)
systematise _ systematizovat , (v:)
systematism _ systémovost , (n:)
systematist _ systematik , (n:)
systematization _ systematizace , (n:)
systematize _ systematizovat , (v:)
systematized _ systematizoval , (v:)
systemic _ systémový , (adj:)
systemic effects _ systémové účinky , ([eko.]) , (-činky chemické látky vyžadující její absorpci a transport do míst vzdálených od místa vstupu. Většina chemických látek vykazujících systémovou toxicitu má nejvýznamnější účinky na jeden až dva orgány nazývané cílové (target organs).)
systemically _ systémově , (adv:)
systems _ systémy , (n: pl.)
systems analysis _ analýza systémů , (n:)
systems analysis _ systémová analýza , ([eko.])
systems analyst _ systémový analytik , (n: [tech.])
systole _ systola , (n:)
systole _ stah , (n:)
systolic _ systolický , (adj:)
SYT _ Sweet Young Thing , ([zkr.])
syzygy _ serazeni do zakrytu , (n)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line