Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

symbols _ symboly , (n: pl.)
symmetric _ symetrický , (adj:)
symmetrical _ souměrný , (adj:)
symmetrical _ symetrický , (adj:)
symmetrically _ symetricky , (adv:)
symmetries _ symetrie , (pl.)
symmetrisation _ učinění symetrickým ,
symmetrization _ učinění symetrickým ,
symmetry _ souměrnost , (n:)
symmetry _ symetrie , (n:)
sympathetic _ soucítící , (adj:)
sympathetic _ dojímavý , (adj:)
sympathetic _ účastný , (adj:)
sympathetic _ solidární ,
sympathetic _ soucitný , (adj:)
sympathetically _ soucitně , (adv:)
sympathies _ sympatie , (pl.)
sympathies _ náklonnost , (n:)
sympathise _ sympatizovat , (v:)
sympathised _ soucítil , (v:)
sympathised _ sympatizoval , (v:)
sympathiser _ sympatizant , (n:)
sympathisers _ stoupenci , (n: pl.)
sympathisers _ sympatizanti , (n:)
sympathize _ soucítit , (v:)
sympathize _ projevit soustrast ,
sympathize _ sympatizovat , (v:)
sympathize with _ mít pochopení pro ,
sympathized _ soucítil , (v:)
sympathized _ sympatizoval , (v:)
sympathizer _ sympatizant , (n:)
sympathizer _ stoupenec , (n:)
sympathy _ soucit ,
symphonic _ symfonický , (adj:)
symphonies _ symfonie , (n:)
symphony _ symfonie , (n:)
symphony orchestra _ symfonický orchestr ,
symphysis _ symfýza ,
symposia _ sympozium , (n:)
symposium _ sympozium , (n:)
symposium _ diskuze , (n:)
symptom _ příznak , (n:)
symptom _ symptom , (n:)
symptomatic _ příznačný , (adj:)
symptomatically _ příznačně , (adv:)
symptomatically _ symptomaticky , (adv:)
symptomatology _ symptomatologie , (n:)
symptomless _ bezpříznakový , (adj:)
symptoms _ příznaky , (n: pl.)
symptoms _ symptomy , (n: pl.)
synagogue _ synagoga , (n:)
synallagmatic _ reciproční , (adj:)
synanthropophyte _ synantropofyt , ([eko.])
synapse _ synapse , (n: [bio.])
synapses _ synapse , (pl.)
synapsis _ synapse , (n:)
synaptic _ synaptický , (adj:)
sync _ synchronizační , (adj:)
sync _ synchronizovat , (v:)
synchrocyclotron _ synchrocyklotron ,
synchromesh _ druh převodovky ,
synchronic _ synchronický , (adj:)
synchronicity _ synchronismus , (n:)
synchronisation _ synchronizace , (n:)
synchronise _ synchronizovat , (v:)
synchronised _ synchronizovaný , (adj:)
synchronising _ synchronizující , (adj:)
synchronism _ synchronismus , (n:)
synchronization _ synchronizace , (n:)
synchronize _ synchronizovat , (v:)
synchronized _ synchronizoval , (v:)
synchronized _ synchronizovaný , (adj:)
synchronizer _ synchronizátor , (n:)
synchronizing _ fázování , (n:)
synchronizing _ synchronizace , (n:)
synchronizing _ synchronizační , (adj:)
synchronoscope _ synchronoskop , (n:)
synchronous _ synchronní , (adj:)
synchronously _ synchronně , (adv:)
synchrony _ synchronizace , (n:)
synchroscope _ synchroskop , (n:)
synchrotron _ druh urychlovače ,
synchrotron _ synchrotron , (n:)
synclastic _ synklastický , (adj:)
synclinal _ synklinální ,
syncline _ synklinála ,
syncopate _ synkopovat , (v: [lingv.]) , (odstranit hlásku nebo slabiku uvnitř slova)
syncopated _ synkopovaný , (adj:)
syncopation _ synkopace , (n:)
syncopation _ synkopování , (n:)
syncope _ synkopa , (n: [lingv.]) , (odstranění hlásky nebo slabiky uvnitř slova)
syncretic _ synkretický , (adj:)
syndicalism _ syndikalismus , (n:)
syndicalism _ syndikalizmus , (n:)
syndicalist _ syndikalista , (n:)
syndicate _ konsorcium , (n:)
syndicate _ sdružení , (n:)
syndicate _ syndikat ,
syndicate _ družstvo, spolek , ([eko.])
syndicates _ sdružení , (pl.) , (n:)
syndicates _ syndikáty , (n: pl.)
syndication _ publikování , (n:)
syndrome _ syndrom , (n:)
syndynamics _ syndynamika , ([eko.])
synecology _ ekologie ekotopu , ([eko.])
synecology _ synekologie , ([eko.])
synergetic _ synergický , (adj:)
synergism _ součinnost , (n:)
synergism _ synergismus , (n:)
synergism _ synergizmus , (n:)
synergist _ synergista ,
synergistic _ součinný , (adj:)
synergy _ spolupráce , (n:)
synergy _ synergie , (n:)
synmorphology _ synmorfologie , ([eko.])
synod _ synod , (n:)
synonym _ synonymum , (n:)
synonymic _ souznačný , (adj:)
synonymic _ synonymní , (adj:)
synonymity _ synonymita , (n:)
synonymous _ shodný , (adj:)
synonymous _ synonymní , (adj:)
synonymously _ synonymně , (adv:)
synonyms _ synonyma , (n:)
synonymy _ synonymika , (n:)
synopses _ osnovy , (n: pl.)
synopses _ synopse , (n:)
synopsis _ shrnutí děje ,
synopsis _ přehled , (n:)
synopsis _ souhrn , (n:)
synoptic _ synoptický , (adj:)
synoptical _ synoptický , (adj:)
synoptical _ přehledný , (adj:)
synoptist _ synoptik , (n:)
synovial _ týkající se kloubního mazu ,
synovial _ sinoviální , (adj:)
synovial _ synoviální , (adj:)
synovitis _ synovitida ,
synphylogenesis _ synfylogenese , ([eko.])
syntactic _ syntaktický , (adj:)
syntactical _ skladebný , (adj:)
syntactical _ syntaktický , (adj:)
syntactically _ syntakticky , (adv:)
syntagmatic _ syntagmický , (adj:)
syntax _ syntax ,
syntax _ skladba , (n:) , ([lingv.])
synthesis _ syntéza , (n: [chem.] 6 6)
synthesise _ syntetizovat , (v:)
synthesised _ syntetizovaný , (adj:)
synthesiser _ syntetizátor , (n:)
synthesist _ syntetik , (n:)
synthesize _ vyrobit syntézou ,
synthesize _ sloučit , (v:)
synthesize _ syntetizovat , (v:)
synthesized _ vyrobený syntézou ,
synthesized _ sloučený , (adj:)
synthesized _ syntetizovaný , (adj:)
synthesizer _ syntetizátor , (n:)
synthesizers _ syntetizátory , (n: pl.)
synthesizing _ slučující ,
synthetic _ syntetický , (adj:)
synthetic _ umělý , (adj:)
synthetic ekistics _ syntetická ekistika , ([eko.])
synthetical _ umělý , (adj:)
synthetical _ syntetický , (adj:)
synthetically _ synteticky , (adv:)
synthetize _ syntetizovat , (v: [chem.] 6 6) , (mamm)
syphilis _ syfilis , (n:)
syphilitic _ příjičný , (adj:)
syphilitic _ syfilitický , (adj:)
syphilitic _ syfilitik , (n:)
syphon _ odsát , (v:)
syphon _ sifon , (n:)
Syracuse _ Syrakusy , ([zem.] n:)
Syracuse _ Syracuse , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
Syria _ Sýrie , (n: [jmén.])
Syria _ Syria , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Syrian _ Syrský , (adj:)
Syrian _ obyvatel Sýrie ,
Syrian _ Syřan ,
Syrian _ Syřanka ,
syringa _ šeřík , (n:)
syringe _ injekční stříkačka , (n:)
syringe _ injekční , (adj:)
syringe _ stříkačka , (n:)
syringe _ vstříknout , (v:)
syrup _ sirup , (n:)
syrupy _ sirupovitý ,
syrupy _ sentimentální ,
SYSOP _ SYStem OPerator , ([zkr.])
system _ systém , ([eko.])
system _ soustava , (n:)
system adaptibility _ adaptivnost systému , ([eko.])
system behaviour _ chování systému , ([eko.])
system boundary _ hranice systému , ([eko.]) , (Rozhraní mezi výrobkovým systémem a okolním prostředím nebo jinými výrobkovými systémy.)
system component _ složka systému , ([eko.])
system composition _ složení systému , ([eko.])
system fungicide _ systémový fungicid , ([eko.])
system herbicide _ systémový herbicid , ([eko.])
system insecticide _ systémový insekticid , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line