Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

swimming pool _ koupaliště ,
swimming pool _ plovárna , (n:)
swimming trunks _ plavky ,
swimming-bath _ krytá plovárna ,
swimming-pool _ bazén , (n:)
swimming-pool _ plovárna , (n:)
swimmingly _ lehce , (adv:)
swimsuit _ plavky ,
swimsuit _ dámské plavky ,
swimwear _ plavky , (n:)
swindle _ podvádět , (v:)
swindler _ podvodník , (n:)
swindling _ podfukářský , (adj:)
swindling _ podvádění , (n:)
swindling _ švindlování , (n:)
Swindon _ Swindon , (jméno)
swine _ svině ,
swine _ darebák , (n:)
swine _ prase ,
swineherd _ pasák vepřů ,
swing _ kývat se ,
swing _ swing/swung/swung , (v: [neprav.])
swing _ houpat se , (v:)
swing _ houpat , (v:)
swing _ kývat , (v:)
swing _ klátit se ,
swing _ kyv , (n:)
swing _ swing , (n:)
swing door _ lítačky , (n:)
swing producer _ nejaktivnější výrobce v kartelu , ([eko.])
swing shift _ odpolední směna , (n:)
swingeing _ ohromný , (adj:)
swinger _ promiskuitní člověk ,
swinging _ kolísání , (n:)
swinging _ kývání , (n:)
swinging _ svižný , (adj:)
swings _ houpe ,
swings _ kmity , (n: pl.)
swings _ švihy , (n: pl.)
Swink _ Swink , (n: [jmén.]) , (příjmení)
swipe _ švihnout , (v:)
swipe _ udeřit , (v:)
swipe _ ukrást , (v:)
swipe _ švih , (n:)
swiped _ ohnal , (v:)
swiped _ udeřil , (v:)
swipes _ ohání ,
swirl _ víření , (n:)
swirl _ vířit , (v:)
swirling _ vířit ,
swirling _ víření , (n:)
swirly _ spletitý , (adj:)
swirly _ zamotaný , (adj:)
swish _ svištění , (n:)
swish _ švihat , (v:)
swishy _ šumivý , (adj:)
swishy _ šustivý , (adj:)
Swiss _ švýcarský ,
Swiss _ Švýcarský , (adj:)
Swiss _ Swiss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Swiss _ Švýcar , (n:)
Swiss _ Švýcarka , (n:)
swiss cheese _ ementál , , (děravý jako ... (přirovnání))
switch _ vypínač , (n:)
switch _ prepinac , (n:) , (IT - aktivni sitovy prvek)
switch isolator _ odpínač , (n: [el.])
switch off _ vypínat ,
switch off _ vypnout ,
switch on _ zapínat ,
switch on _ zapnout ,
switch over _ přepnout , (v:)
switch point _ bod obratu , ([eko.])
switch-off _ vypnutí , (n:)
switch-off _ vypojení , (n:)
switch-on _ zapnutí , (n:)
switchable _ přepínatelný , (adj:)
switchback _ serpentina ,
switchblade _ zavírací nůž ,
switchblade _ hypotéka ,
switchboard _ centrála ,
switchboard _ rozvaděč , (n:)
switchboard _ ústředna , (n:)
switched _ přepnutý , (adj:)
switched _ zaměněný , (adj:)
switched _ změnil , (v:)
switcher _ přepínač , (n:)
switches _ přepínače ,
switchgear _ spínací ústrojí ,
switchgear _ spínač , (n:)
switching _ přepíná , (n:)
switching _ přepínání , (n:)
switchman _ výhybkář , (n:)
switchover _ přeměna , (n:)
switchover _ přepojení , (n:)
Switzer _ Switzer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Switzerland _ Švýcarsko , ([zem.] n:)
Switzerland _ okres v USA , (n: [jmén.])
swivel _ natočit , (v:)
swivel _ obrtlík , (n:)
swivel _ otáčet , (v:)
swivel _ otočný , (adj:)
swivel chair _ otočné sedadlo ,
swivel chair _ otáčecí židle ,
swivel-chair _ otáčecí židle ,
swivelling _ otáčení , (n:)
swivet _ rozcileni , (n.) , (viz. swyve (Chaucer))
SWM _ Single White Male , ([zkr.])
SWMBO _ She Who Must Be Obeyed , ([zkr.])
swob _ vytírat , (v:)
swob _ mop , (n:)
swollen _ rozvodněný ,
swollen _ napuchlý ,
swollen _ oteklý ,
swollen _ nateklý , (adj:)
swollen _ swell/swelled/swollen , (v: [neprav.])
swoon _ způsobit mdloby ,
swoon _ malátnost , (n:)
swoon _ mdloba , (n:)
swoon _ omdlít , (v:)
swoon _ mdloby , (n:)
swoon _ mrákoty , (n:)
swoop _ ráz ,
swoop _ přepadnout , (v:)
swoop _ razie , (n:)
swoop _ šťára , (n:)
swop _ prohodit , (v:)
sword _ šavle ,
sword _ meč , (n:)
sword _ kord , (n:)
sword dance _ mečový tanec , (n:)
swordfish _ mečoun , (n:) , (latinsky Xiphias gladius)
swordlike _ mečíkovitý , (adj:)
swordplay _ šerm , (n:)
swords _ meče ,
swords _ šavle , (n:)
swordsman _ šermíř , (n:)
swordsmanship _ šerm , (n:)
swordsmen _ šermíři , (n:)
swore _ swear/swore/sworn , (v: [neprav.])
swore _ přísahal , (v:)
sworn _ swear/swore/sworn , (v: [neprav.])
sworn _ přísahaný , (adj:)
sworn _ přísežný , (adj:)
sworn _ zapřísáhlý , (adj:)
swot _ biflovat , (v:)
swot up _ nabiflovat , (v:)
swot up _ našprtat , (v:)
swum _ swim/swam/swum , (v: [neprav.])
swum _ plaval , (v:)
swung _ swing/swung/swung , (v: [neprav.])
swung _ houpal , (v:)
swung _ kýval , (v:)
swung _ mával , (v:)
SWYP _ So What s Your Problem? , ([zkr.])
sybarite _ požitkář , , (sybarita)
sybaritic _ rozkošnický , (adj:)
sybaritic _ požitkářský , (adj:)
Sybil _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
sycamore _ smokvoň , , (též druh javoru)
sycophancy _ podlézavost , (n:)
sycophant _ patolízal ,
sycophantic _ podlézavý , (adj:)
Sydney _ Sydney , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Austrálie, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Sykes _ Sykes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
syllabary _ slabikář ,
syllabic _ slabičný , (adj:)
syllabify _ slabikovat , (v:)
syllable _ slabika , (n:)
syllabled _ slabičný , (adj:)
syllables _ slabiky , (n: pl.)
syllabub _ druh dezertového nápoje ,
syllabus _ program kurzu ,
syllabus _ sylabus , (n:)
syllogism _ úsudek ,
syllogism _ sylogismus ,
syllogistic _ sylogistický , (adj:)
sylph _ sylfa , (n:)
sylvan _ lesní , (adj:) , (žijící v lese, ve vztahu k lesu)
Sylvester _ Sylvester , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Sylvia _ Sylvia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Sylvie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
symbiont _ organizmus žijící v symbióze ,
symbiont _ symbiont , (n:)
symbiosis _ symbióza , (n. [bio.])
symbiotic _ symbiotický , (adj: [bio])
symbiotically _ symbioticky , (adv:)
symbol _ symbol , (n:)
symbolic _ symbolický , (adj:)
symbolical _ obrazný , (adj:)
symbolical _ symbolický , (adj:)
symbolically _ symbolicky , (adv:)
symbolise _ symbolizovat , (v:)
symbolised _ symbolizoval , (v:)
symbolism _ symbolika , (n:)
symbolism _ symbolizmus , (n:)
symbolist _ symbolista , (n:)
symbolization _ symbolizace , (n:)
symbolization _ znázornění , (n:)
symbolize _ symbolizovat , (v:)
symbology _ symbolika , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line