Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

scarlatina _ spála , (v:)
scarlet _ šarlatový , (adj:)
scarlet _ jasně červený ,
scarlet _ nach , (n:)
scarlet fever _ spála , ([med.])
scarp _ sešrotovat , (v:)
scarp _ škarpa , (n:)
scarp _ šrot , (n:)
scarp _ sráz , (n:)
scarper _ vzít roha ,
scarper _ prchnout , (v:)
scarred _ zjizvený ,
scarring _ zjizvení , (n:)
scars _ jizvy , (n: pl.)
scars _ šrámy , (n: pl.)
Scarsdale _ Scarsdale , (n: [jmén.]) , (příjmení)
scarves _ šátky , (n: pl.)
scary _ děsivý , (adj:)
scary _ strašidelný , (adj:)
scat _ druh zpěvu ,
scat _ trus , (n.)
scathe _ poškodit , (v:)
scathing _ kousavý , (adj:)
scathing _ ostrý , (adj:)
scathingly _ kousavě , (adv:)
scatological _ skatologický , (adj:)
scatology _ skatologie , (n:)
SCATS _ Suspense Control and Automated Tracking System , ([zkr.] [voj.])
scatter _ rozházet , (v:)
scatter _ rozprášit , (v:)
scatter _ rozptýlit , (v:)
scatter _ rozehnat , (v:)
scatter _ rozhodit , (v:)
scatter _ roztrousit , (v:)
scatter _ sypat , (v:)
scatter diagram _ bodový graf ,
scatter diagram _ tečkový graf ,
scatter rug _ předložka , (n:)
scatterbrain _ popleta , (n:)
scatterbrained _ roztržitý , (adj:)
scatterbrained _ popletený , (adj:)
scattered _ roztroušený , (adj:)
scattered _ rozptýlený , (adj:)
scatterer _ rozptylující látka , (n:)
scattergun _ brokovnice , (n:)
scattering _ hrstka , (n:)
scattering _ rozptýlení , (n:)
scavenge _ sbírat odpadky ,
scavenge _ živit se mršinami ,
scavenger _ mrchožrout ,
scavenging _ vyplachování , (n:)
scenario _ scénář , (n:)
scenario _ možnost , (n:)
scenarios _ scénáře ,
scenarist _ scenárista , (n:)
scene _ scéna , (n:)
scene _ kulisy , (n:)
sceneries _ kulisy , (n:)
scenery _ krajina ,
scenery _ scenérie , (n:)
scenery _ příroda , (n:)
scenes _ scény , (n: pl.)
scenic _ scénický , (adj:)
scenically _ scénicky , (adv:)
scenography _ scénografie , (n:)
scent _ parfém , (n:)
scent _ provonět , (v:)
scent _ vůně ,
scent _ voňavka ,
scent _ pach ,
scent _ zápach ,
scent _ navonět ,
scent _ ucítit ,
scent _ tušit ,
scent _ větřit ,
scent _ cítit , (v:)
scent _ vonět , (v:)
scent _ čich , (n:)
scent _ čichat , (v:)
scent out _ vyčenichat , (v:)
scented _ tušil ,
scented _ navoněný , (adj:)
scented _ parfemovaný , (adj:)
scented _ vonící , (adj:)
scentless _ bez zápachu ,
sceptic _ skeptik , (n: [obec.] 4 2)
sceptical _ pochybovačný , (adj:)
sceptical _ skeptický , (adj:)
sceptically _ nedůvěřivě , (adv:)
sceptically _ skepticky , (adv:)
scepticism _ nedůvěra , (n:)
scepticism _ skepse , (n:)
sceptics _ skeptici , (n: pl.)
sceptre _ žezlo ,
sceptred _ žezlem vládnoucí , (adj:)
Schaefer _ Schaefer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schaefer Curve. _ Schaeferova křivka , ([eko.])
Schaeffer _ Schaeffer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schafer _ Schafer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schaffner _ Schaffner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schantz _ Schantz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schapiro _ Schapiro , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schedule _ plán ,
schedule _ plánovat , (v:)
schedule _ naplánovat , (v:)
schedule _ rozvrhovat , (v:)
schedule _ časový plán ,
schedule _ časový program ,
schedule _ denní program ,
schedule _ jízdní řád ,
schedule _ letový řád ,
schedule _ časový rozpis ,
schedule _ harmonogram , (n:)
schedule _ program , (n:)
schedule _ rozvrh , (n:)
schedule of instalments _ splátkový kalendář ,
scheduled _ plánovaný ,
scheduled _ rozvržený , (adj:)
scheduled _ naplánovaný , (adj:)
scheduler _ plánovač , (n:)
scheduler _ rozvrhovatel , (n:)
schedulers _ záznamníky , (n: pl.)
schedules _ rozvrhy , (n: pl.)
scheduling _ harmonogram , (n:)
scheduling _ naplánování , (n:)
scheduling _ plánování , (n:)
scheduling _ rozpis , (n:)
scheduling _ rozvrhování , (n:)
scheduling _ termínové plánování , (n:)
Scheldt _ Selda , ([zem.] n:)
Schelling _ Schelling , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schema _ schéma , (n:)
schemata _ schéma , (n:)
schemata _ schémata , (n:)
schemata _ náčrt , (n:)
schematic _ schématický , (adj:)
schematically _ schematicky , (adv:)
schematization _ schematičnost , (n:)
scheme _ schéma ,
scheme _ úskok ,
scheme _ program ,
scheme _ intrika ,
scheme _ diagram ,
scheme _ nákres , (n:)
scheme _ nárys , (n:)
scheme _ plán , (n:)
scheme _ plánek , (n:)
scheme _ podoba , (n:)
scheme _ projekt , (n:)
scheme _ představa , (n:)
scheme _ skica , (n:)
scheme _ pleticha ,
scheme _ námět , (n:)
scheme _ návrh , (n:)
scheme _ rozvrh , (n:)
schemed _ naplánovaný ,
schemer _ intrikán , (n:)
schemes _ schémata , (n:)
scheming _ intrikářství , (n:)
scheming _ plánování , (n:)
scheming _ vypocitavy , (adv:)
Schenectady _ okres v USA , (n: [jmén.])
scherzi _ druh hudební skladby ,
scherzo _ scherzo ,
Schiller _ Schiller , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schism _ rozkol , (n:)
schism _ schizma , (n:)
schismatic _ kacíř , (n:)
schismatic _ schizmatický , (adj:)
schismatic _ schizmatik , (n:)
schist _ druh břidlice ,
schistosomiasis _ schistosomiáza , (n:)
schistosomiasis _ schistosomóza , (n:)
schizo _ schizofrenický , (adj:)
schizoid _ schizofrenický , (adj:)
schizoid _ schizofrenní , (adj:)
schizoid _ schizoidní , (adj:)
schizophrenia _ schizofrenie , (n:)
schizophrenic _ schizofrenický , (adj:)
schizophrenic _ schizofrenik , (n:)
schizophrenically _ schizofrenicky , (adv:)
schlep _ táhnout ,
schlepp _ táhnout ,
Schlesinger _ Schlesinger , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schlitz _ Schlitz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schlock _ šmejd , (n:)
schlock _ šunt , (n:)
Schloss _ Schloss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schmaltz _ nasládlost , (n:)
schmaltzy _ sentimentální , (adj:)
schmear _ podmazat , (v:)
schmear _ podmazávat , (v:)
schmear _ podplatit , (v:)
Schmidt _ Schmidt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Schmitt _ Schmitt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schmo _ hňup , (n: [slang.])
schmooze _ klábosit , (v:)
schmuck _ hlupák , (n:)
Schnabel _ Schnabel , (n: [jmén.]) , (příjmení)
schnapps _ druh silného alkoholu ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line