Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sway _ naklonění , (n:)
sway _ třímat , (v:)
sway _ rozmach , (n:)
swayed _ kolísal , (v:)
swayed _ kymácel , (v:)
swaying _ kymácející ,
swaying _ klátivý , (adj:)
swaying _ kymácení , (n:)
Swaziland _ Svazijsko , (n: [jmén.])
SWC _ Space Warfare Center , ([zkr.] [voj.])
SWCOC _ Special Wishes, Comments, Or Corrections , ([zkr.])
SWDYRTW _ Since When Do You Rule The Web? , ([zkr.]) , (od kdy ovládáš internet?)
swear _ přísaha ,
swear _ odpřísáhnout ,
swear _ klít ,
swear _ swear/swore/sworn , (v: [neprav.])
swear _ přísahat , (v:)
swear _ nadávat ,
swear at _ nadávat na , (v:)
swear by _ přísahat na , (v:)
swear in _ přísaha , (n:)
swear off _ zapřísahat se ,
swearing _ klení , (n:)
swearing _ nadávání , (n:)
swearword _ nadávka , (n:)
swearword _ kletba , (n:)
sweat _ pot ,
sweat _ zpotit ,
sweat _ zpotit se ,
sweat _ výpotky ,
sweat _ pocení ,
sweat _ potit se ,
sweat _ vypotit ,
sweat gland _ potní žláza , (n:)
sweat shirt _ tričko , (n:)
sweatband _ čelenka , (n:)
sweater _ svetr ,
sweaters _ svetry , (n: pl.)
sweatily _ propoceně , (adv:)
sweatily _ zpocený , (adj:)
sweating _ pocení , (n:)
sweatlodge _ sauna ,
sweatshirt _ tričko , (n:)
sweatshop _ díra , ([slang.]) , (místnost kde pracuje mnoho lidí za minální mzdu a v nepříjemném prostředí)
sweatshop _ vykořisťovatelský podnik ,
sweatshop _ manufaktura ,
sweaty _ propocený , (adj:)
sweaty _ zpocený , (adj:)
swede _ kolník , (n:)
swede _ tuřín , (n:)
Sweden _ Švédsko , ([zem.] n:)
Swedish _ švédština , (n:)
Swedish _ švédský , (adj:)
Swedish _ Švédský , (adj:)
Swedish _ Švédové ,
Swedish _ Švédština ,
Swedish _ švédové , (adj:)
Sweeney _ Sweeney , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sweep _ sweep/swept/swept , (v: [neprav.])
sweep _ zamést , (v:)
sweep _ zametat , (v:)
sweep _ smést ,
sweep _ máchnutí , (n:)
sweep _ rozmach , (n:)
sweep away _ smést ,
sweep out _ vymést ,
sweep over _ valit se přes ,
sweep up _ smést ,
sweep up _ zamést ,
sweepable _ schopný zametení , (n:)
sweeper _ střední obránce ,
sweeper _ metař , (n:)
sweeper _ stírač , (n:)
sweeping _ radikální ,
sweeps _ zametá , (v:)
sweepstake _ loterie , (n:)
sweepstake _ sázka , (n:)
sweepstakes _ loterie ,
sweet _ bonbón ,
sweet _ moučník ,
sweet _ sladký , (adj:)
sweet _ sladkost ,
sweet _ líbezný , (adj:)
sweet _ lahodný , (adj:)
sweet _ lahodnost , (n:)
sweet _ milý , (adj:)
sweet _ něžný , (adj:)
sweet _ příjemný , (adj:)
sweet _ roztomilý , (adj:)
sweet _ vlídný , (adj:)
sweet _ vonný , (adj:)
sweet corn _ kukuřice ,
sweet corn _ kukuřice cukrová ,
sweet pea _ hrachor vonný ,
sweet talk _ pochlebnictví , (n:)
sweet william _ hvozdík vousatý ,
sweet-talk _ pochlebnictví , (n:)
sweetbread _ brzlík , (n:)
sweetcorn _ sladká kukuřice ,
sweeten _ osladit ,
sweeten _ sladit ,
sweeten _ zesládnout , (v:)
sweetener _ sladidlo ,
sweetening _ slazení , (n:)
sweeter _ sladší , (adj:)
sweetest _ nejsladší , (adj:)
sweetheart _ drahoušek , (n:)
sweetheart _ miláček , (n:)
sweetheart _ milenec , (n:)
sweetheart _ milenka , (n:)
sweetheart _ zlatíčko , (n:)
sweetie _ bonbón ,
sweetie _ drahoušek , (n: [hovor.])
sweetie _ miláček , (n: [hovor.])
sweetie _ brouček , (n: [hovor.])
sweetie _ zlatíčko , (n: [hovor.])
sweetie _ bonbónek , (n: [hovor.])
sweetie _ cukříček , (n: [dět.])
sweetie _ sladké mluvení , (n:)
sweetish _ nasládlý , (adj:)
sweetly _ sladce , (adv:)
sweetmeat _ cukroví ,
sweetmeat _ sladkosti , (n:)
sweetness _ sladkost , (n:)
sweets _ cukroví ,
sweets _ sladkosti ,
sweetshop _ obchod se sladkostmi ,
swell _ swell/swelled/swelled , (v: [neprav.])
swell _ swell/swelled/swollen , (v: [neprav.])
swell _ báječný , (adj:)
swell _ bobtnat , (v:)
swell _ nabývat , (v:)
swell _ otékat , (v:)
swell _ vzdouvání , (n:)
swell _ zvětšit , (v:)
swell up _ naběhnout , (v:)
swell up _ opuchnout , (v:)
swelled _ swell/swelled/swelled , (v: [neprav.])
swelled _ swell/swelled/swollen , (v: [neprav.])
swelled head _ nafoukanost , (n:)
swellhead _ domýšlivec , (n:)
swelling _ oteklina ,
swelling _ bobtnání ,
swelling _ otok ,
swelling _ zduřenina ,
swelter _ pařit se ,
swelter _ parno , (n:)
Swenson _ Swenson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
swept _ sweep/swept/swept , (v: [neprav.])
swept _ metl , (v:)
swept _ shrnutý , (adj:)
swept _ smetený , (adj:)
swept _ vymetl , (v:)
swept _ zametal , (v:)
swept _ zametený , (adj:)
swept _ zametl , (v:)
swept _ zmítaný , (adj:)
swept-back _ šípové křídlo ,
sweptback _ šípové křídlo ,
swerve _ vybočení , (n:)
swerve _ dát faleš ,
swerve _ odchýlit , (v:)
swerve _ zabočit , (v:)
swerve _ zatočení , (n:)
swerve _ zatočit , (v:)
swerved _ vybočil , (v:)
swerving _ vybočení , (n:)
SWF _ Single White Female , ([zkr.])
swift _ běh , (n:)
swift _ pohotový , (adj:)
swift _ rychlý , (adj:)
swift _ rorýs ,
swifter _ pohotovější , (adj:)
swifter _ rychlejší , (adj:)
swiftest _ nejrychlejší , (adj:)
swiftly _ hbitě , (adv:)
swiftly _ mrštně , (adv:)
swiftly _ okamžitě , (adv:)
swiftly _ rychle , (adv:)
swiftness _ hbitost , (n:)
swiftness _ mrštnost , (n:)
swig _ doušek , (n:)
swig _ hlt , (n:)
swig _ lok , (n:)
swill _ pomyje ,
swill _ břečka , (n:)
swill _ chlastat , (v:)
swill down _ nalévat se ,
swilling _ chlastání , (n:)
swim _ plavat ,
swim _ zaplavat si ,
swim _ swim/swam/swum , (v: [neprav.])
swim across _ přeplavat , (v:)
swim-suit _ dámské plavky ,
swimmer _ plavec , (n:)
swimmers _ plavci , (n: pl.)
swimming _ plavání ,
swimming bath _ krytá plovárna ,
swimming hole _ tůň ,
swimming pool _ bazén ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line