Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

Susquehanna _ okres v USA , (n: [jmén.])
suss out _ vyzkoušet , (v:)
Sussex _ Sussex , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sustain _ podpořit , (v:)
sustain _ vydržovat , (v:)
sustain _ trpět ,
sustain _ strpět ,
sustain _ snést ,
sustain _ snášet ,
sustain _ udržet , (v:)
sustain _ uživit , (v:)
sustain _ zachovat , (v:)
sustain _ utrpět , (v:)
sustain _ vydržet , (v:)
sustainability _ udržitelnost , (n:)
sustainability accounting _ udržitelné národní účetnictví , ([eko.])
sustainability indicators _ indikátory udržitelnosti , ([eko.])
sustainability principle _ princip udržitelnosti , ([eko.])
sustainability steps _ kroky k udržitelnosti , ([eko.])
sustainabkle development _ udržitelný rozvoj , ([eko.])
sustainable _ udržitelný ,
sustainable _ setrvalý ,
sustainable _ trvale udržitelný ,
sustainable agriculture _ alternativní zemědělství , ([eko.])
Sustainable Development _ udržitelný vývoj , ([eko.])
sustainable development _ trvale udržitelný rozvoj ,
sustainable development _ udržitelný rozvoj , ([eko.])
sustainable forest management _ udržitelné lesní hospodářství , ([eko.])
sustainable growth _ trvale udržitelný růst , ([eko.])
sustainable yield _ udržitelný výnos , ([eko.])
sustainably _ udržitelně , (adv:)
sustained _ podpořený , (adj:)
sustained _ živený , (adj:)
sustaining _ opěrný , (adj:)
sustaining _ přispívající , (adj:)
sustenance _ živobytí ,
sustenance _ obživa , (n:)
sustenance _ potrava , (n:)
sustenance _ vydržování , (n:)
sustenance _ výživa , (n:)
susurration _ šelest , (n:)
susurrous _ sumivy , (adj.)
Sutherland _ Sutherland , (n: [jmén.]) , (příjmení)
sutler _ markytán , (n:)
Sutton _ Sutton , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
suture _ šev ,
suture _ steh , (n:)
suturing _ sešívání , (n:)
SUV _ sportovní automobil ,
Suva _ hl.m. - Fidži , (n: [jmén.])
SUYP _ Shut Up You Pervert , ([zkr.])
Suzanne _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
Suzanne _ Suzanne ,
suzerain _ lenní pán ,
suzerainty _ nadvláda ,
Suzie _ Zuzana ,
Suzuki _ Suzuki , (n: [jmén.]) , (příjmení)
svelte _ štíhlý ,
Sverdlovsk _ Sverdlovsk , ([zem.])
Svetlana _ Světlana , ([jmén.])
Svetlana _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
SW _ SoftWare , ([zkr.])
SW-SE _ StarWars Special Edition , ([zkr.])
swab _ mob ,
swab _ tampon , (n:)
swab _ výtěr , (n:)
swab _ vytírat , (v:)
swab _ mop , (n:)
swab _ píst , (n:)
swabbing _ natírání , (n:)
swaddle _ zavinout dítě ,
swaddle _ plena , (n:)
swaddle _ plenka , (n:)
swag _ kořist ,
swag _ ranec , (n:)
swage _ pěchovat , (v:)
swage _ kovat , (v:)
swage _ kovadlo ,
swagger _ vykračovat si ,
swagger _ naparování , (n:)
swagman _ tulák , (n:)
swagman _ tramp , (n:)
Swahili _ svahilština , (n:) , (hojně používaný jazyk ve východní Africe)
swain _ nápadník , (n:)
SWAK _ Sealed With A Kiss , ([zkr.])
swale _ močál ,
swale _ mokřina , (n:)
SWALK _ Sealed With A Loving Kiss , ([zkr.])
swallow _ spolknout ,
swallow _ spolykat ,
swallow _ vlaštovka , (n:)
swallow _ jícen ,
swallow _ hlt , (n:)
swallow _ pohltit , (v:)
swallow _ polknout , (v:)
swallow _ polknutí , (n:)
swallow _ polykat , (v:)
swallow bird _ vlaštovka ,
swallow up _ pohltit ,
swallowed _ polknutý , (adj:)
swallower _ polykající osoba , (n:)
swallowing _ polykání , (n:)
swallows _ polyká , (v:)
swallows _ vlaštovky , (n: [zoo.])
swallowtail _ druh mužského pláště ,
swam _ swim/swam/swum , (v: [neprav.])
swam _ plaval , (v:)
swami _ hinduistický prorok ,
swami _ hinduistický učenec , (n:)
swamp _ bažina , (n:)
swamp _ mokřina , (n:)
swamp _ močál , (n:)
swamped _ zaplavený , (adj:)
swamped _ zatopený , (adj:)
swamping _ zaplavení , (n:)
swampland _ bažina , (n:)
swampland _ močál , (n:)
swampland _ mokřiny , (n:)
swamps _ bažiny , (n: pl.)
swampy _ bažinatý , (adj:)
swampy _ močálovitý , (adj:)
swan _ labuť ,
swan _ labutí , (n:)
swan song _ labutí píseň ,
swank _ vytahovat se , ([hovor.])
swank _ honit vodu , ([hovor.])
swank _ honění , ([hovor.])
swank _ honit se , ([hovor.])
swank _ prudká elegance , ([hovor.])
swank _ vytahování , ([hovor.])
swank _ naparování , ([hovor.])
swank _ chvástání , ([hovor.])
swank _ šmrnc , ([hovor.])
swank _ nafoukaný , ([hovor.])
swank _ elegantní , ([hovor.])
swank _ šmrncovní , ([hovor.])
swank _ fešný , ([hovor.])
swanky _ fešný , (adj:)
swanky _ elegantní , (adj:)
swanky _ nafoukaný , (adj: [hovor.])
swanlike _ labutí , (n:)
Swansea _ město - Velká Británie , (n: [jmén.])
Swanson _ Swanson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
swansong _ labutí píseň ,
swap _ vyměnit ,
swap _ swapový obchod ,
swap _ výměnná operace ,
swap _ swap ,
swapfile _ swapovací soubor , (n: [it.]) , (slouží jako virtuální paměť v operačních systémech typu Windows, Unix, OS/2)
swapfile _ soubor virtuální paměti , (n: [it.]) , (slouží jako virtuální paměť v operačních systémech typu Windows, Unix, OS/2)
swappable _ prohoditelný , (adj:)
swappable _ vyměnitelný , (adj:)
swapped _ vyměněný , (adj:)
swapped _ zaměněný , (adj:)
swapping _ vyměňování , (n:)
swapping _ vyměňující , (adj:)
swapping _ zaměňování , (n:)
swaps _ vyměňuje , (v:)
sward _ trávník , (n:)
swarf _ odštěpky ,
swarf _ třísky , (n:)
swarm _ roj ,
swarm _ hemžit se ,
swarm _ rojit se ,
swarm _ hejno , (n:)
swarming _ hemžení , (n:)
swarming _ rojení , (n:)
swart _ zhoubný , (adj:)
swart _ neblahý , (adj:)
Swarthout _ Swarthout , (n: [jmén.]) , (příjmení)
swarthy _ snědý , (adj:)
swarthy _ tmavohnědý , (adj:)
Swartz _ Swartz , (n: [jmén.]) , (příjmení)
swash _ cákání , (n:)
swash _ cákat , (v:)
swash _ šplouchání , (n:)
swashbuckler _ vejtaha ,
swashbuckler _ chvastoun , (n:)
swastika _ hákový kříž , (n:)
swastika _ svastika , (n:)
swat _ plácnout , (v:)
swatch _ vzorek , (n:)
swatch _ vzorník , (n:)
swath _ pás , (n)
swath _ pokosený pás , (n:)
swath _ šířka jednoho záběru kosou , (n:)
swath _ pokos , (n:)
swathe _ ovázat , (v:)
swathe _ pruh , (n:)
swatter _ plácačka , (n:)
sway _ kolísání , (n:)
sway _ kymácet ,
sway _ kymácet se ,
sway _ kymácení ,
sway _ kolísat ,
sway _ kolébat se ,
sway _ kolébání ,
sway _ klátit se ,
sway _ kývání , (n:)
sway _ nadvláda , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line