Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

Surinam _ Surinam , (n: [jmén.])
Suriname _ Surinam , (n: [jmén.])
surliest _ mrzutější , (adj:)
surliest _ nevlídnější , (adj:)
surlily _ mrzutě , (adv:)
surlily _ mrzutý , (adj:)
surliness _ mrzutost , (n:)
surliness _ nevrlost , (n:)
surliness _ rozmrzelost , (n:)
surly _ mrzutý , (adj:)
surmise _ tušit ,
surmount _ překonat , (v:)
surmount _ zdolat , (v:)
surmountable _ překonatelný , (adj:)
surname _ příjmení ,
surnames _ příjmení , (pl.)
surpass _ překonat ,
surpass _ překonávat ,
surpassed _ překonaný ,
surpassing _ neobyčejný , (adj:)
surpassing _ vynikající , (adj:)
surplice _ druh oděvu ministrantů ,
surplice _ rocheta , (n:)
surplus _ přebytek , (n:)
surplus _ nadbytek , (n:)
surplus _ kapitálová rezerva , (n: [fin.])
surplusage _ přebytek , (n:)
surpluses _ nadbytky , (n: pl.)
surpluses _ přebytky , (n: pl.)
surprint _ přetisk , (n:)
surprisal _ překvapení , (n:)
surprise _ divit ,
surprise _ překvapení ,
surprise _ překvapit ,
surprise _ překvapovat ,
surprise _ udivit ,
surprise _ nachytat , (v:)
surprised _ překvapený ,
surprised _ překvapil ,
surprises _ překvapení , (pl.) , (n:)
surprising _ překvapivý ,
surprising _ překvapující ,
surprisingly _ kupodivu ,
surprisingly _ neočekávaně ,
surprisingly _ nečekaně ,
surprisingly enought _ proti všemu očekávání ,
surprisingly enought _ s podivem ,
surprisingly enought _ kupodivu ,
surreal _ fantaskní ,
surreal _ neskutečný ,
surreal _ bizarní ,
surrealism _ surrealismus , (n:)
surrealist _ surrealista , (n:)
surrealistic _ bizarní , (adj:)
surrealistic _ surrealistický , (adj:)
surrender _ vzdát se ,
surrender _ vzdávat se ,
surrender _ zříci se ,
surrender _ odvod ,
surrender _ odstoupit ,
surrender _ vzdát ,
surrender _ kapitulovat , (v:)
surrender _ odevzdat , (v:)
surrender _ podlehnutí , (n:)
surrender _ propadnout , (v:)
surrender _ ustoupit , (v:)
surrender _ vzdání se ,
surrender _ odstoupení ,
surrendered _ vzdal , (v:)
surrenders _ kapitulovat , (v:) , (3. os. j. č.)
surreptitious _ kradmý , (adj:)
surreptitiously _ podloudně , (adv:)
surrey _ druh kočáru ,
surrogacy _ náhradní mateřství , (n:)
surrogate _ náhrada , (n:)
surrogate _ náhradní , (adj:)
surrogate mother _ náhradní matka , (n:)
surround _ obklopit ,
surround _ obklopovat ,
surround _ obehnat , (v:)
surround _ obklíčit , (v:)
surround _ okraj ,
surrounded _ obklopen ,
surrounded _ obklopený , (adj:)
surrounded by _ obklopen ,
surrounding _ prostředí ,
surrounding _ obklopení , (n:)
surrounding _ obklopující , (adj:)
surroundings _ okolí ,
surrounds _ obklopuje , (v:)
surtax _ daňová přirážka , (n:)
surtax _ přirážka , (n:)
Surveillance _ stálý dohled ,
Surveillance _ stálé pozorování ,
Surveillance _ stálý dozor ,
surveillance _ pozorování ,
surveillance _ dohled , (n:)
surveillance _ dozor , (n:)
surveillance _ sledování , (n:)
surveillance _ střežení , (n:)
survey _ snímek , (n:)
survey _ prohlídka , (n:)
survey _ přehlédnout , (v:)
survey _ plán , (n:)
survey _ inspekce , (n:)
survey _ dozor , (n:)
survey _ dohlížet , (v:)
survey _ pozorovat , (v:)
survey _ mapovat , (v:)
survey _ dotazování , (n:)
survey _ přehled , (n:)
survey _ šetření , (n:)
survey _ zjištění , (n:)
survey _ provádět průzkum , (v:)
survey _ mapování , (n:)
survey _ obhlídka , (n:)
survey _ pozorování , (n:)
survey _ prohlížet , (v:)
survey _ prozkoumat , (v:)
survey _ průzkum , (n:)
survey _ souhrn , (n:)
survey _ zkoumání , (n:)
surveyed _ prohlédnutý , (adj:)
surveyed _ zkoumaný , (adj:)
surveying _ vyměřování ,
surveyor _ dozorce , (n:)
surveyor _ zeměměřič , (n:)
surveys _ průzkumy , (n: pl.)
survivability _ reálnost ,
survivability _ schopnost přežití ,
survivable _ přežitelný , (adj:)
survival _ přežití ,
survival of the fittest _ právo silnějšího ,
survivalist _ přeživší , (n:)
survive _ přežít ,
survive _ přežívat ,
survive _ zůstat naživu ,
survived _ přežil , (v:)
survives _ přežívá , (v:)
surviving _ přežívající , (adj:)
survivor _ pozůstalý , (adj:)
survivors _ pozůstalí ,
survivors _ přežívající , (adj:)
Susan _ Susan , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Susan _ Zuzana ,
Susanne _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
susceptibility _ náchylnost , (n:)
susceptible _ citlivý ,
susceptible _ umožňující ,
susceptible _ připouštějící ,
susceptible _ náchylný ,
SUSFU _ Situation Unchanged, Still F---ed Up , ([zkr.])
sushi _ suši ,
Susie _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
suslik _ syslovec obecny , (n) , ([brit.])
suspect _ podezřelý , (adj:)
suspect _ podezřívat ,
suspect _ mít podezření ,
suspected _ podezřelý , (adj:)
suspecting _ podezřívající , (adj:)
suspects _ podezřelí , (pl.)
suspend _ přerušit , (v:)
suspended _ odložený , (adj:)
suspended _ pozastavený , (adj:)
suspended _ suspendovaný , (adj:)
suspended _ zavěšený , (adj:)
suspended sentence _ podmíněný trest , (n:)
suspender _ podvazky ,
suspender _ šle ,
suspending _ pozastavení , (n:)
suspending _ suspendování , (n:)
suspense _ napětí ,
suspense _ očekávání , (n:)
suspension _ tlumiče ,
suspension _ závěsný , (adj:)
suspension _ pozastavení , (n:)
suspension _ suspendování , (n:)
suspension _ zavěšení , (n:)
suspension _ odložení, přerušení , ([eko.])
suspension _ suspenze , ([eko.])
suspension _ vznos , ([eko.])
suspension _ odklad , (n:)
suspension _ visutý , (adj:)
suspension bridge _ visutý most , (n:)
suspensive _ odkladný , (adj:)
suspensive _ nerozhodný , (adj:)
suspensive _ nejistý , (adj:)
suspensive _ odkládající , (adj:)
suspensive _ odročující , (adj:)
suspensive _ suspenzivní , (adj:)
suspicion _ podezření ,
suspicions _ nedůvěřivý , (adj:)
suspicions _ podezřelý , (adj:)
suspicions _ podezřívavý , (adj:)
suspicious _ nedůvěřivý , (adj:)
suspicious _ podezíravý ,
suspicious _ podezřelý , (adj:)
suspicious _ podezřívavý , (adj:)
suspiciously _ podezíravě , (adv:)
suspiciously _ podezřele , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line