Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

support _ výztuž , (n:)
support _ opora , (n:)
support _ opěra , (n:)
support _ podepření , (n:)
support _ podpořit , (v:)
support _ vyztužit , (v:)
supportability _ snesitelnost , (n:)
supportable _ snesitelný , (adj:)
supported _ podporovaný , (adj:)
supported _ podporoval , (v:)
supported _ podporován , (adj:)
supporter _ podporovatel , (n:)
supporter _ fanoušek , (n:)
supporter _ přívrženec , (n:)
supporters _ fanoušci , (n: pl.)
supporters _ podporovatelé , (n:)
supporters _ přívrženci , (n: pl.)
supporters _ příznivci , (n: pl.)
supporting _ doprovodný , (adj:)
supporting _ nosný , (adj:)
supporting _ opěrný , (adj:)
supporting _ podpěrný , (adj:)
supporting _ podporování , (n:)
supporting _ podporující , (adj:)
supporting _ podpůrný , (adj:)
supporting document _ podpůrný dokument , (n:)
supportive _ podporující , (adj:)
supportive _ podpůrný , (adj:)
supports _ podporuje , (v:)
supposal _ předpoklad , (n:)
suppose _ předpokládat ,
suppose _ domnívat se ,
supposed _ domnělý , (adj:)
supposed _ předpokládaný , (adj:)
supposed _ údajný , (adj:)
supposedly _ pravděpodobně , (adv:)
supposedly _ prý , (adj:)
supposedly _ údajně , (adv:)
supposes _ předpokládá , (v:)
supposing _ předpokládající , (adj:)
supposing _ předpokládání , (n:)
supposing _ připouštění , (n:)
supposition _ předpoklad , (n:)
suppositional _ domnělý , (adj:)
suppositional _ hypotetický , (adj:)
suppositious _ hypotetický , (adj:)
suppositious _ domnělý , (adj:)
supposititious _ podvržený , (adj:)
supposititious _ nepravý , (adj:)
suppository _ čípek , (n:)
suppress _ potlačit , (v:)
suppress _ zakázat , (v:)
suppress _ zamlčet , (v:)
suppress _ zrušit , (v:)
suppressant _ supresivum , (n:)
suppressed _ potlačený , (adj:)
suppressed inflation _ potlačená inflace ,
suppresses _ potlačuje , (v:)
suppressible _ utajitelný , (adj:)
suppressing _ potlačující , (adj:)
suppression _ potlačení , (n:)
suppression _ utajení , (n:)
suppression _ zamlčení , (n:)
suppressive _ potlačovací , (adj:)
suppressive _ zatajovací , (adj:)
suppressor _ odrušovač , (n:)
suppressor _ potlačovatel , (n:)
suppressor _ tlumivka , (n:)
suppurate _ zhnisat ,
suppurate _ hnisat , (v:)
suppurating _ hnisající , (adj:)
suppurating _ hnisavý , (adj:)
suppuration _ hnisání , (n:)
suppuration _ supurace , (n:)
supra _ dříve ,
supra _ výše , (n:)
supranational _ nadnárodní , (adj:)
supranationalism _ teorie nadnárodního uspořádání , (n:)
supraorbital _ nadočnicový , (adj:)
supremacist _ rasista , (n:)
supremacist _ šovinista , (n:)
supremacy _ nadvláda , (n:)
supremacy _ nejvyšší moc ,
supremacy _ převaha , (n:)
supreme _ svrchovaný , (adj:)
supreme _ vrchní , (adj:)
supreme _ vrcholný , (adj:)
supreme _ nejlepší ,
supreme _ nejvyšší , (adj:)
Supreme Being _ Bůh ,
Supreme Court _ Nejvyšší soud ,
supremely _ extrémně , (adv:)
supremely _ vrcholně , (adv:)
supremo _ hovorově šéf ,
Surabaya _ město - Indonésie , (n: [jmén.])
surcease _ zastavení , (n:)
surcharge _ doplatek , (n:)
surcharge _ přirážka , (n:)
surcharge _ příplatek , ([eko.])
surcharges _ doplatky , (n: pl.)
surcharges _ přirážky , (n: pl.)
surd _ iracionální , (adj:)
sure _ jistý ,
sure _ jistě ,
sure _ zaručený , (adj:)
sure _ bezpečný , (adj:)
sure _ spolehlivý , (adj:)
sure _ určitě ,
sure-fire _ jistý , ([hovor.])
sure-footed _ přesvědčený , (adj:)
sure-footed _ pevný , (adj:)
sure-footed _ spolehlivý , (adj:)
sure-footed _ stabilní , (adj:)
surefooted _ přesvědčený , (adj:)
surefooted _ pevný , (adj:)
surefooted _ spolehlivý , (adj:)
surefooted _ stabilní , (adj:)
surely _ jistě ,
surely _ pochopitelně , (adv:)
surely _ nepochybně ,
sureness _ spolehlivost , (n:)
surer _ jistější , (adj:)
surest _ nejjistější , (adj:)
surety _ záruka , (n:)
surety _ záruka, jistota, ručení , ([eko.])
surf _ příboj ,
surf _ vlnobití ,
surf _ surfovat , (v:)
surf and turf _ pokrm , (n:) , (porce plodů moře a masa, např. škeble a steak)
surface _ hladina ,
surface _ povrch ,
surface _ vynořit se ,
surface _ povrchový , (adj:)
surface _ vnější povrch ,
surface _ vnější strana ,
surface collecting trench _ sběrný odvodňovací příkop , ([eko.])
surface drain _ odvodňovací příkop , ([eko.])
surface drainage _ povrchové odvodnění , ([eko.])
surface dump of radioactive wastes _ povrchové úložiště radioaktivních odpadů , ([eko.])
surface instruments for detecting oil deposits _ povrchové nástroje pro detekování ropných zásob ,
surface irrigation _ gravitační závlaha , ([eko.])
surface irrigation _ povrchová závlaha , ([eko.])
surface mail _ pozemní pošta , (n:)
surface protection _ povrchová ochrana (půdy) , ([eko.])
surface transportation _ pozemní doprava ,
surface water _ povrchová voda , ([eko.])
surface watering _ závlaha přeronem , ([eko.])
surface-active _ povrchově aktivní , (adj:)
surface-to-air _ země-vzduch , (adj:) , (raketa)
surface-to-air missile _ raketa země-vzduch , (n: [voj.])
surface-to-air missile system _ protiletadlový raketový systém , (n: [voj.])
surface-to-surface _ raketa země - země ,
surfaced _ objevil se ,
surfaced _ vynořil , (v:)
surfaced _ vyplul , (v:)
surfaces _ povrchy , (n: pl.)
surfacing _ obrábění povrchu ,
surfacing _ povrchová úprava , (n:)
surfactant _ detergent , (n:)
surfactant _ detergentový , (adj:)
surfactant _ tenzid (PAL) , ([eko.])
surfboard _ surfovací prkno ,
surfeit _ přebytek , (n:)
surfeit _ nevolnost způsobená přesycením , (n:)
surfeit _ přesycení , (n:) , (jídlem nebo pitím)
surfeit _ přebytek zdrojů , (n:)
surfer _ surfař , (n:)
surfers _ surfaři ,
surfing _ surfování , (n:)
surge _ vysoká vlna , (n:)
surge _ vzdouvání , (n:)
surge _ prudká změna , (n:)
surge _ vzkypět , (v:)
surge _ dmout se , (v:)
surge _ tryskat , (v:)
surge _ příboj ,
surge _ nápor , (n:)
surge _ nával ,
surge _ příval , (v:)
surge _ vzdouvat se ,
surge _ nárůst ,
surge _ rázový impulz , , (el.)
surgeon _ chirurg ,
surgeon _ vojenský lékař ,
surgeons _ chirurgové ,
surgeries _ operace , (pl.)
surgeries _ chirurgické zákroky ,
surgery _ chirurgie ,
surgery _ operace ,
surgery _ operativní zákrok ,
surgery _ chirurgický zákrok ,
surgery _ operační sál ,
surgery _ ordinace ,
surgical _ pooperační ,
surgical _ operační ,
surgical _ vyžadující chirurgický zákrok ,
surgical _ chirurgický ,
surgically _ chirurgicky , (adv:)
surging _ kolísání , (n:)
surging _ vlnění , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line