Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

superordinate _ nadřazený , (adj:)
superordination _ nadřazenost , (n:)
superphosphate _ superfosfát , (n:)
superpose _ překrýt , (v:)
superpose _ superponovat , (v:)
superposed _ překryl , (v:)
superposed _ superponoval , (v:)
superposed _ superponovaný , (adj:)
superposition _ superpozice , (n:)
superpower _ supervelmoc ,
superpower _ velmoc ,
superpowers _ supervelmoci , (n: pl.)
supersaturate _ přesytit , (v:)
supersaturated _ přesycený , (adj:)
supersaturation _ přesycení , (n:)
superscribe _ nadepsat , (v:)
superscript _ horní index , (n: [mat.])
superscription _ nadpis , (n:)
superscripts _ horní indexy ,
supersede _ nahradit , (v:)
supersede _ vyměnit , (v:)
superseded _ nahradit , (v:)
superseded _ vyměnit , (v:)
supersedes _ nahrazuje , (v:)
supersensitive _ supersenzitivní ,
superset _ nadmnožina , (n:)
supersonic _ nadzvukový , (adj:)
supersonic _ supersonický , (adj:)
supersonically _ nadzvukově , (adv:)
superstar _ superhvězda , (n:)
superstate _ super stát ,
superstate _ nadstát , (n:)
superstition _ pověra , (n:)
superstitious _ pověrčivý , (adj:)
superstitiously _ pověrčivě , (adv:)
superstore _ supermarket , (n:)
superstratum _ superstrát , (n: [lingv.]) , (jazyk dobyvatelů ovlivňující jazyk podrobených)
superstratum _ vrstva nahoře , (n:)
superstructure _ nadstavba , (n:)
supertanker _ obří tanker , (n:)
supertanker _ supertanker , (n:)
supervene _ zjevit se , (v:)
supervise _ dohlížet , (v:)
supervise _ kontrolovat , (v:)
supervise _ dohlížet na ,
supervise _ dozírat , (v:)
supervise _ mít dohled ,
supervise _ mít dozor ,
supervised _ dohlížel , (v:)
supervised _ hlídaný , (adj:)
supervised _ kontrolovaný , (adj:)
supervising _ dohlížející , (adj:)
supervising _ dozor , (n:)
supervising _ vedení , (n:)
supervision _ dohled , (n:)
supervision _ dozor , (n:)
supervision _ inspekce , (n:)
supervision _ kontrola , (n:)
supervisions _ dohledy , (n: pl.)
supervisions _ dozory , (n: pl.)
supervisor _ vrchní dozorce ,
supervisor _ vedoucí ,
supervisor _ kontrolor ,
supervisor _ dohlížitel ,
supervisor _ dozorčí ,
supervisor _ supervizor ,
supervisor _ inspektor , (n:)
supervisors _ dozorci , (n: pl.)
supervisors _ inspektoři , (n: pl.)
supervisory _ dohlížecí , (adj:)
supervisory _ dozorčí , (adj:)
supine _ pasivní , (adj:)
supine _ ležící naznak , (adj:)
supine _ na zádech , (adv:)
supper _ večeře , (n:)
suppertime _ doba večeře , (n:)
supplant _ vytlačit , (v:)
supplanted _ vytlačený , (adj:)
supplanter _ náhrada , (n:)
supple _ poddajný , (adj:)
supple _ přizpůsobivý , (adj:)
supple _ čilý , (adj:)
supplement _ dodatek , (n:)
supplement _ doplněk , (n:)
supplement _ doplňovat , (v:)
supplement _ příloha , (n:)
supplement _ doplatek , (n:)
supplement _ přídavek , (n:)
supplement _ doplnit , (v:)
supplemental _ dodatečný , (adj:)
supplemental _ doplňující , (adj:)
supplementary _ dodatečný , (adj:)
supplementary _ doplňkový ,
supplementary _ dodatkový , (adj:)
supplementary _ přídavný ,
supplementary mineral fertilizing applicator _ přihnojovač (vody) , ([eko.])
supplementation _ doplnění , (n:)
supplementation _ zásobení , (n:)
supplemented _ doplněný , (adj:)
supplements _ dodatky , (n: pl.)
supplements _ doplňky , (n: pl.)
supplements _ přílohy , (n: pl.)
suppleness _ ohebnost , (n:)
suppleness _ pružnost , (n:)
suppliant _ uctivý žadatel ,
suppliant _ žadonící , (adj:)
supplicant _ modlící se ,
supplicant _ prosebník , (n:)
supplicant _ snažně prosící , (adj:)
supplicant _ žadatel , (n:)
supplicate _ snažně prosit ,
supplication _ prosba , (n:)
supplicatory _ pokorný , (adj:)
supplicatory _ prosebný , (adj:)
supplied _ zásobený , (adj:)
supplied _ dodávali ,
supplied _ dodáván ,
supplier _ dodavatel , (n:)
suppliers _ dodavatelé , (n:)
suppliers _ zásobovatelé , (n:)
supplies _ zásoby , (n: pl.)
supplies _ dodává ,
supplies _ pomocný materiál ,
supplies _ dodávky , (n:)
supplies _ zásobování , (n:)
supply _ zprostředkovávat ,
supply _ dodat , (v:)
supply _ dodatek , (adv:)
supply _ dodávání , (adv:)
supply _ dodávat , (v:)
supply _ dodavatelsky , (adv:)
supply _ dodávka , (adv:)
supply _ dovoz , (adv:)
supply _ nabídka , (adv:)
supply _ nabídkový , (adj:)
supply _ nahrazovat , (v:)
supply _ napájecí , (adv:)
supply _ napájení , (adv:)
supply _ napájet , (v:)
supply _ obstarávat , (v:)
supply _ posila , (adv:)
supply _ poskytnout , (adv:)
supply _ poskytnutí , (adv:)
supply _ přispět , (v:)
supply _ příspěvek , (adv:)
supply _ přísun , (adv:)
supply _ přítok , (adv:)
supply _ přivádět , (v:)
supply _ přívod , (adv:)
supply _ suplovat , (v:)
supply _ suplující , (adv:)
supply _ uspokojit , (v:)
supply _ zajistit , (v:)
supply _ zásoba , (adv:)
supply _ zásobení , (adv:)
supply _ zásobit , (v:)
supply _ zásobovací , (adv:)
supply _ zásobování , (adv:)
supply _ zásobovat , (v:)
supply _ zásoby , (adv:)
supply _ zastat , (v:)
supply _ zastoupit , (v:)
supply _ zastupovat , (v:)
supply _ přísun (do systému) , ([eko.])
supply _ doplnit , (v:)
supply _ nahradit , (v:)
supply and demand _ nabídka a poptávka , (n:)
supply and demand _ poptávka a nabídka , (n:)
supply and demand curve _ křivka nabídky a poptávky ,
supply curve _ nabídková křivka , ([eko.])
supply price _ nabídková cena , ([eko.])
supply schedule _ schéma nabídky , ([eko.])
supply voltage rejection ratio (SVRR) _ potlačení změny napájecího napětí , ([el.])
supply water _ užitková voda , ([eko.])
supply-side _ ze strany nabídky ,
supply-side _ nabídkový , (adj:)
supply-side economics _ nabídková ekonomika , ([eko.])
supply-side economics _ ekonomie strany nabídky ,
supplying _ dodávající , (adj:)
supplying _ dodávání , (n:)
supplying _ nahrazení , (n:)
supplying _ nahrazující , (adj:)
supplying _ napájení , (n:)
supplying _ poskytování , (n:)
supplying _ zásobování , (n:)
support _ pomoc , (n:)
support _ podpora , (n:)
support _ nosník , (n:)
support _ opřít , (v:)
support _ podepřít , (v:)
support _ podpěra , (n:)
support _ podpěrka , (n:)
support _ podpírat , (v:)
support _ podporovat , (v:)
support _ živit , (v:)
support _ podpůrný , (adj:)
support _ podpora, pomoc , (n: [eko.])
support _ držák , (n: [tech.])
support _ opěrný bod , (n:)
support _ podpěrný bod , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line