Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sung _ zpívaný , (adj:)
sunglass _ lupa , (n:)
sunglasses _ brýle ,
sunk _ sink/sank/sunk , (v: [neprav.])
sunk _ potopený , (adj:)
sunk cost _ utopené náklady , ([fin.]) , (http://en.wikipedia.org/wiki/Sunk_cost)
sunken _ potopený , (adj:)
sunless _ bezeslunečný , (adj:)
sunlight _ sluneční záře ,
sunlight _ sluneční světlo ,
sunlight _ výsluní , (n:)
sunlit _ slunný , (adj:)
Sunni _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
sunnier _ slunečnější , (adj:)
sunniest _ nejslunečnější , (adj:)
sunniness _ radostnost , (n:)
Sunnite _ sunnita , (n:)
sunny _ slunečný , (adj:)
sunny _ slunečno , (adv:)
sunny _ slunný , (adj:)
Sunnyvale _ město - Spojené státy americké , (n: [jmén.])
SUNOILTY _ Shut Up, No One Is Listening To You , ([zkr.])
sunrise _ východ slunce ,
sunrise _ svítání , (n:)
sunroof _ posuvná střecha , (n:)
suns _ opaluje se ,
suns _ slunce , (pl.)
suns _ sluní se ,
sunscreen _ opalovací mléko ,
sunscreen _ opalovací krém ,
sunset _ západ slunce ,
sunset _ soumrak , (n:)
sunset _ stmívání , (n:)
sunshade _ markýza , (n:)
sunshade _ slunečník , (n:)
sunshine _ slunce ,
sunshine _ sluníčko ,
sunshine _ sluneční světlo ,
sunshine _ sluneční svit ,
sunshine _ sluneční záře ,
sunshine _ slunečno ,
sunspot _ sluneční skvrna , (n:)
sunstroke _ úžeh ,
sunstroke _ úpal ,
suntan _ opálení , (n:)
suntan _ opalovací , (adj:)
suntanned _ opálený ,
sunup _ úsvit , (n:)
Suomi _ Finsko , (n: [zem.]) , (originální finský název pro Finsko)
Suomi _ finština , (n:) , (originální finský název pro finštinu)
sup _ popíjet , (v:)
sup _ usrkávat , (v:)
super _ výborný , (adj:)
super _ špičkový , (adj:)
super _ senzační , (adj:)
super _ super , (n:)
super _ báječné , (adj:)
super _ správce , (n:) , (domu, bytu)
super-duper _ skvělý , (adj:)
superable _ překonatelný , (adj:)
superable _ přemožitelný , (adj:)
superabundance _ hojnost , (n:)
superabundance _ nadbytek , (n:)
superabundant _ nadbytečný , (adj:)
superabundant _ přebohatý , (adj:)
superannuate _ penzionovat , (v:)
superannuated _ zastaralý , (adj:)
superannuation _ penzionování , (n:)
superb _ jedinečný , (adj:)
superb _ nádherný , (adj:)
superb _ překrásný , (adj:)
superb _ skvělý , (adj:)
superb _ vynikající , (adj:)
superb _ znamenitý , (adj:)
superbly _ skvěle , (adv:)
supercharge _ přeplňovaný , (adj:)
supercharge _ přeplňovat , (v:)
supercharged _ přeplňoval , (v:)
supercharged _ přeplňovaný , (adj:)
supercharger _ turbodmychadlo ,
supercilious _ pohrdavý , (adj:)
superciliously _ pohrdavě , (adv:)
superciliousness _ namyšlenost , (n:)
superciliousness _ pohrdavost , (n:)
supercity _ obří velkoměsto ,
supercomputer _ superpočítač , (n:)
supercomputers _ superpočítače , (n: pl.)
superconducting _ supravodivý , (adj:)
superconductivity _ supravodivost , (n:)
superconductor _ supravodič , (n: [fyz.])
superconductors _ supravodiče , (n: [fyz.])
supercooling _ podchlazení , (n:)
supercritical _ superkritický , (adj:)
superdense _ superhustý , (adj:)
superduper _ skvělý , (adj:)
superego _ svědomí , (n:)
superelevation _ převýšení , (n:)
supererogation _ přehánění , (n:)
superfamily _ nadčeleď , (n:)
superficial _ povrchní , (adj:)
superficial _ plytký , (adj:)
superficial _ ledabylý , (adj:)
superficial hydraulic load _ povrchové hydraulické zatížení (nádrže) , ([eko.])
superficiality _ povrchnost , (n:)
superficiality _ ledabylost , (n:)
superficiality _ plytkost , (n:)
superficially _ povrchně , (adv:)
superficially _ zběžně , (adv:)
superficies _ plocha , (n:)
superficies _ povrch , (n:)
superfine _ prvotřídní , (adj:)
superfine _ výběrový , (adj:)
superfluity _ nadbytek , (n:)
superfluous _ nadbytečný , (adj:)
superfluous _ přebytečný , (adj:)
superfluous _ postradatelný , (adj:)
superfluous _ zbytečný , (adj:)
superfluously _ nadbytečně , (adv:)
superfluously _ zbytečně , (adv:)
superfund amendment and reauthorization act _ SARA , ([eko.]) , (Zákon USA zakládající fond na odstraňování starých zátěží (Superfond) a zavádějící odpovědnost za kontaminovaná území.)
Superfund Program. _ program superfondu , ([eko.])
supergiant _ veleobr , (n:)
superglue _ superlep , (n:)
superglue _ silné lepidlo , (n:)
supergrass _ informátor , (n:)
supergrass _ konfident , (n:) , (policejní)
supergroup _ nadgrupa , (n:)
supergroup _ nadskupina , (n:)
superheat _ přehřátí , (n:)
superheated _ přehřátý , (adj:) , ((technicky))
superheater _ přehřívač ,
superhero _ superhrdina , (n:)
superheroes _ superhrdinové , (n: pl.)
superhet _ superhet , (n: [el.])
superheterodyne receiver _ superhet , (n: [el.])
superhighway _ autostráda , (n:)
superhighway _ dálnice , (n:)
superhuman _ nadlidský , (adj:)
superimpose _ navršit , (v:)
superimpose _ překrýt , (v:)
superimpose _ překrývat , (v:)
superimpose _ superimponovat , (v:)
superimpose _ superponovat , (v:)
superimpose _ vrstvit , (v:)
superimposed _ naskládaný , (adj:)
superimposed _ navrstvený , (adj:)
superimposed _ překrytý , (adj:)
superimposed _ superponovaný , (adj:)
superimposition _ překrytí ,
superinfection _ superinfekce ,
superinfection _ zevní infekce ,
superintend _ dohlížet , (v:)
superintendence _ řízení , (n:)
superintendence _ vedení , (n:)
superintendency _ funkce vedoucího ,
superintendent _ dozorce , (n:)
superintendent _ inspektor , (n:)
superintendent _ kontrolor , (n:)
superintendent _ ředitel , (n:)
superintendent _ superintendant , (n:)
superior _ nad ,
superior _ dokonalejší , (adj:)
superior _ hořejší , (adj:)
superior _ kvalitnější , (adj:)
superior _ kvalitní , (adj:)
superior _ nadřazený , (adj:)
superior _ nadřízený , (adj:)
superior _ silnější , (adj:)
superior _ vrchní , (adj:)
superior _ vznešenější , (adj:)
superior _ představený , (n:)
superior _ lepší , (adj:)
superior _ vyšší , (adj:)
superiority _ nadřazenost , (n:)
superiority hypothesis _ hypotéza nadřazenosti , ([eko.])
superlative _ superlativ , (n:)
superlatively _ excelentně , (adv:)
superlunar _ superlunární ,
superman _ nadčlověk , (n:)
superman _ superman , (n:)
supermarket _ samoobsluha , (n:)
supermarket _ supermarket , (n:)
supermarkets _ supermarkety , (n: pl.)
supermart _ supermarket ,
supermen _ nadlidé , (n: pl.)
supermini _ nejmenší typ automobilu , (n:)
supermodel _ supermodelka , (n:)
supermolecule _ supermolekula ,
supernal _ nadpozemský , (adj:)
supernal _ nebeský , (adj:)
supernatant _ kalový , (adj:)
supernatant liquor _ kalová voda , ([eko.])
supernatural _ nadpřirozený , (adj:)
supernatural _ nadpřirozeno , (n:)
supernaturalist _ supernaturalista ,
supernaturally _ nadpřirozeně , (adv:)
supernormal _ nadprůměrný , (adj:)
supernova _ supernova , (n:)
supernovae _ supernova , (n:)
supernumerary _ nadpočetný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line