Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

sully _ potřísnit , (v:)
sully _ špinit , (v:)
sully _ zašpinit , (v:)
sully _ znečistit , (v:)
sulphate _ sulfát , (n:)
sulphide _ sulfid , (n:)
sulphonamides _ sulfonamidy ,
sulphur _ síra , (n:)
sulphur _ sirnatý , (adj:)
sulphur _ sirný , (adj:)
sulphur _ sírový , (adj:)
sulphur bacteria _ sirná bakterie , (n: [bio.] 6 6)
sulphur boom _ vykvétání síry , (n: [tech.] 6 6)
sulphur digestion _ sirné vyhnívání (kanalizace) , ([eko.])
sulphur dioxide _ kysličník siřičitý , (n: [chem.] 6 6)
sulphur trioxide _ kysličník sírový , (n: [chem.] 6 6)
sulphuric _ sírový , (adj:)
sulphuric acid _ kyselina sírová , (n: [chem.])
sulphuring _ síření , (v: [tech.] 6 6)
sulphurize _ sířiti , (v: [tech.] 6 6)
sulphurize _ sířit , (v:)
sulphurous _ siřičitý , (adj:)
sulphurous acid _ kyselina siřičitá , (n: [chem.] 6 6)
sulphurous gas _ kysličník siřičitý , (n: [chem.] 6 6)
sulphuryl _ sulfuryl , (n: [chem.] 6 6) , (radikál)
sulphuryl amide _ sulfamid , (n: [chem.] 6 6)
sulphuryl chloramide _ sulfamidchlorid , (n: [chem.] 6 6)
sultan _ sultán , (n:)
sultana _ rozinka , (n: [obec.])
sultanate _ sultanát , (n:)
sultrily _ vášnivý , (adj:)
sultriness _ dusno , (n:)
sultriness _ parno , (n:)
sultry _ parný , (adj:)
sultry _ dusný , (adj:)
sum _ částka ,
sum _ součet , (n: [mat.])
sum _ úhrn ,
sum _ suma ,
sum _ shrnout ,
sum _ sečíst ,
sum _ sčítat ,
sum _ souhrn ,
sum _ obnos, suma, součet , ([eko.])
sum _ obnos , (n:)
sum of money _ částka ,
sum total _ součet ,
sum up _ zrekapitulovat , (v:)
sumach _ škumpa , (n:)
Sumatra _ Sumatra , (n:)
Sumatran _ obyvatel Sumatry ,
Sumerian _ sumerský , (adj:)
Sumerian _ týkající se Sumeru ,
Sumerian _ sumerština , (n:)
summability _ sčitatelnost , (n:)
summable _ sčítatelný , (adj:)
summand _ sčítanec , (n:)
summaries _ součty , (n: pl.)
summaries _ souhrny , (n: pl.)
summarily _ sumárně , (adv:)
summarily _ zkráceně , (adv:)
summarise _ sumarizovat , (v:)
summarised _ shrnutý , (adj:)
summarised _ sumarizovaný , (adj:)
summariser _ sumarizovatel , (n:)
summarises _ shrnuje , (v:)
summarises _ sumarizuje , (v:)
summarising _ shrnování , (n:)
summarising _ sumarizování , (n:)
summarization _ sumarizace , (n:)
summarize _ sečíst , (v:)
summarize _ shrnout , (v:)
summarize _ shrnovat , (v:)
summarize _ sumarizovat , (v:)
summarized _ shrnoval , (v:)
summarized _ shrnutý , (adj:)
summarized _ sumarizoval , (v:)
summarized _ sumarizovaný , (adj:)
summarizer _ sumarizovatel , (n:)
summarizing _ shrnující , (adj:)
summary _ výtah ,
summary _ úhrnný ,
summary _ seznam ,
summary _ přehled ,
summary _ obsah ,
summary _ souhrnný , (adj:)
summary _ souborný , (adj:)
summary _ souhrn , (n:)
summary _ sumární ,
summary _ hlášení , (n:)
summary _ sestava , (n:)
summary _ shrnující , (adj:)
summary _ shrnutí , (n:)
summary _ sumarizace , (n:)
summary _ zpráva , (n:)
summation _ sumace , (n:)
summation of toxic effects _ sumace toxických účinků , ([eko.])
summed _ sečtený , (adj:)
summed _ shrnutý , (adj:)
summer _ letní , (adj:)
summer _ léto ,
summer school _ letní škola , (n:)
summer solstice _ letní slunovrat , (n:)
summer-house _ altán , (n:)
summerhouse _ letní altán ,
summerhouse _ letní sídlo ,
summerhouse _ chata , (n:)
summerhouse _ altán , (n:)
summers _ léta ,
summertime _ léto , (n:)
summery _ letní , (adj:)
summing _ sčítací , (adj:)
summing _ shrnování , (n:)
summing _ sumační , (adj:)
summing up _ závěrečná řeč soudce ,
summing-up _ závěrečná řeč soudce ,
summit _ špička , (n:)
summit _ vrchol , (n:)
summit _ vrcholek , (n:)
summit _ summit , (n:)
summon _ přivolat ,
summon _ přivolávat ,
summon _ zavolat ,
summoned _ svolaný , (adj:)
summoner _ soudní posel ,
summons _ zavolání ,
summons _ obsílka , (n:)
summons _ předvolání , (n:)
summonses _ předvolání , (pl.)
summonses _ obsílky , (n: pl.)
Sumner _ Sumner , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sumo _ sumo ,
sumo wrestling _ zápasy sumo ,
sump _ jímka , (n:)
sump _ žumpa , (n:)
sumpter _ mezek , (n:)
sumpter _ soumar , (n:)
sumptuous _ luxusní , (adj:)
sumptuous _ přepychový , (adj:)
sumptuously _ luxusně , (adv:)
sumptuously _ přepychově , (adv:)
sumptuousness _ okázalost , (n:)
sumptuousness _ přepychovost , (n:)
sums _ částky , (n: pl.)
sums _ obnosy , (n: pl.)
sums _ sečítá , (v:)
sums _ součty , (n: pl.)
sums _ úhrny , (n: pl.)
Sumter _ Sumter , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sun _ sluníčko ,
Sun _ Slunce , (n:)
Sun _ Sun , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
sun _ sluneční , (adj:)
sun _ slunit , (v:)
sun _ výsluní , (n:)
Sun Belt _ jižní státy USA , (n:)
sun setting _ západ slunce ,
Sun Yat-sen _ čínský státník ,
sun-drenched _ zalitý sluncem ,
sun-god _ sluneční bůh , (n:) , (bůh spojovaný se sluncem)
sun-tan _ opálení , (n:)
sunbath _ opalovat se , (v:)
sunbathe _ opalovat se ,
sunbather _ opalující se člověk ,
sunbeam _ sluneční paprsek ,
sunbed _ lehátko , (n:)
Sunbelt _ jižní státy USA , (n:)
sunblind _ žaluzie , (n:)
sunblind _ markýza , (n:)
sunblock _ opalovací krém ,
sunbonnet _ klobouk proti slunci ,
sunburn _ spálení sluncem ,
sunburnt _ opálený ,
sunburst _ ve tvaru slunce ,
suncream _ opalovací krém ,
sundae _ pohár ,
sundae _ zmrzlinový pohár ,
Sunday _ neděle ,
Sunday _ Sunday , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Sunday _ nedělní , (adj:)
Sunday _ sváteční , (adj:)
Sunday best _ nedělní sváteční oděv ,
Sunday school _ nedělní náboženská škola , (n:)
sunder _ rozdělit , (v:)
sunder _ rozštěpit , (v:)
sundew _ rosnatka , ([bot.]) , (masožravá rostlina, latinsky Drosera)
sundial _ sluneční hodiny ,
sundog _ parhelium ,
sundown _ západ slunce ,
sundowner _ tulák , (n:)
sundry _ rozmanitý , (adj:)
sundry _ různý , (adj:)
sundry _ různý, všelijaký , ([eko.])
sunflower _ slunečnice , (n:)
sunflower oil _ slunečnicový olej , (n:) , (ze slunečnicových semínek)
sunflower seed _ slunečnicová semínka , (n:)
sunflower-seed oil _ slunečnicový olej , (n:) , (ze slunečnicových semínek)
sung _ sing/sang/sung , (v: [neprav.])
sung _ zpíval , (v:)
sung _ zpíván , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line