Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

suddenly _ zprudka ,
suddenly _ rázem ,
suddenly _ zčistajasna ,
suddenly _ náraz , (n:)
suddenness _ náhlost , (n:)
suds _ mydliny ,
suds _ močůvka , ([eko.])
sue _ žalovat ,
sue _ podat žalobu , (v: [práv.])
sued _ podal žalobu ,
sued _ žaloval , (v:)
suede _ semiš ,
suet _ lůj ,
suet _ tuk , (n:)
Suez _ město v Egyptě ,
Suez Canal _ Suezský průplav ,
suffer _ strpět ,
suffer _ trápit se ,
suffer _ trpět ,
suffer _ prodělat , (v:)
suffer _ utrpět , (v:)
suffer from sth _ trpět čím ,
sufferable _ snesitelný , (adj:)
sufferable _ přípustný , (adj:)
sufferable _ dovolitelný , (adj:)
sufferance _ snášení , (n:)
sufferance _ strpení , (n:)
sufferance _ tolerování , (n:)
suffered _ trpěl , (v:)
suffered _ utrpěl , (v:)
suffered _ utrpěný , (adj:)
sufferer _ chudák , (n:)
sufferer _ poškozený , (adj:)
sufferers _ trpí ,
suffering _ utrpení , (n:)
suffering _ utrpění ,
sufferings _ bolesti , (n:)
sufferings _ trápení , (pl.) , (n:)
suffers _ trpí ,
suffice _ postačit ,
suffice _ stačit ,
suffice _ postačovat ,
suffice _ dostačit , (v:)
sufficed _ postačil , (v:)
sufficed _ stačil , (v:)
suffices _ stačí ,
suffices _ postačuje , (v:)
sufficiency _ dostatek , (n:)
sufficient _ vhodný ,
sufficient _ dostatečný , (adj: [mat.])
sufficient _ přiměřený , (adj:)
sufficient _ dostatečný důkaz , ([eko.])
sufficient _ dostačující , (adj:)
sufficient _ postačující , (adj:)
sufficient evidence _ postačující důkaz , ([eko.]) , (Podle Doporučení US EPA pro hodnocení rizika u karcinogenních látek jde o soubor dat a vědeckých poznatků, na základě kterých lze prohlásit, že karcinogenní účinek je způsoben danou chemickou látkou.)
sufficiently _ dostatečně , (adv:)
suffix _ přípona , (n:)
suffixes _ přípony , (n: pl.)
suffixes _ sufixy , (n: pl.)
suffocate _ dusit ,
suffocate _ udusit ,
suffocate _ dusit se ,
suffocate _ zadusit , (v:)
suffocated _ dusil , (v:)
suffocated _ udusil , (v:)
suffocating _ dusivý , (adj:)
suffocatingly _ dusivě , (adv:)
suffocation _ zadušení , (n:)
Suffolk _ okres v USA , (n: [jmén.])
suffragan _ podřízený biskupa , (n:)
suffrage _ volební právo ,
suffragette _ sufražetka , (n:)
suffragist _ bojovník za hlasovací právo ,
suffuse _ zalít , (v:)
suffuse _ zaplavit , (v:)
suffused _ zalil , (v:)
suffused _ zaplavil , (v:)
suffusion _ zaplavení , (n:)
SUFID _ Screwing Up Face In Disgust , ([zkr.])
sugar _ cukr ,
sugar _ ocukrovat , (v:)
sugar _ cukrový , (adj:)
sugar _ glycid , (n:)
sugar _ osladit , (v:)
sugar _ sacharid , (n:)
sugar _ sladit , (v:)
sugar _ zlatíčko , (n:)
sugar beet _ cukrovka , (n:)
sugar beet _ cukrová řepa ,
sugar cane _ cukrová třtina , (n:)
sugar lump _ kostka cukru ,
sugar maple _ javor cukrový ,
sugar-basin _ cukřenka , (n:)
sugar-beet _ cukrová řepa ,
sugar-cane _ cukrová třtina ,
sugar-coated _ s cukrovou polevou ,
sugarcane _ cukrová třtina , (n:)
sugarless _ bez cukru ,
sugarplum _ švestka v cukru ,
sugars _ cukry , (n: pl.)
sugars _ oslazuje , (v:)
sugars _ přislazuje , (v:)
sugars _ sacharidy , (n: pl.)
sugary _ sladký , (adj:)
suggest _ navrhnout ,
suggest _ navrhovat ,
suggest _ dát podnět ,
suggest _ naznačit , (v:)
suggest _ tvrdit , (v:)
suggest _ nasvědčovat , (v:)
suggested _ navrhovaný , (adj:)
suggested _ navržený , (adj:)
suggested _ navrhnutý ,
suggester _ navrhovatel , (n:)
suggestibility _ ovlivnitelnost , (n:)
suggestible _ lehce přístupný ,
suggestible _ ovlivnitelný , (adj:)
suggesting _ navrhování , (n:)
suggesting _ navrhující , (adj:)
suggestion _ sugesce ,
suggestion _ návrh ,
suggestion _ námět , (n:)
suggestion _ podnět , (n:)
suggestions _ návrhy , (n: pl.)
suggestive _ podnětný , (adj:)
suggestive _ sugestivní , (adj:)
suggestively _ podnětně , (adv:)
suggestiveness _ sugestivnost , (n:)
suggests _ navrhne ,
suggests _ navrhuje , (v:)
sui generis _ zvláštního druhu ,
sui generis _ osobitý , (adj:)
suicidal _ sebevražedný , (adj:)
suicidally _ sebevražedně , (adv:)
suicide _ sebevražda , (n:)
suicide _ sebevražedný , (adj:)
suicide _ sebevrah , (n:)
suicides _ sebevrazi ,
suing _ žalující , (v:)
suit _ slušet ,
suit _ žaloba ,
suit _ žádost ,
suit _ oblek ,
suit _ soudní proces ,
suit _ vyhovovat , (v:)
suit _ vyhovět , (v:)
suit _ kvádro , (n:)
suit of clothes _ oblek ,
suitability _ vhodně ,
suitability _ přiměřenost , (n:)
suitability _ vhodnost , (n:)
suitable _ vhodný , (adj:)
suitable _ přiměřený , (adj:)
suitable _ odpovídající , (adj:)
suitable _ vyhovující , (adj:)
suitableness _ příhodnost , (n:)
suitableness _ vhodnost , (n:)
suitably _ vhodně , (adv:)
suitcase _ kufr ,
suitcase _ kufřík ,
suitcase _ zavazadlo , (n:)
suitcase _ cestovní zavazadlo ,
suitcases _ kufry , (n: pl.)
suitcases _ zavazadla , (n:)
suite _ apartmá , (n:)
suite _ souprava , (n:)
suited _ vhodný , (adj:)
suites _ soupravy , (n: pl.)
suitor _ nápadník ,
suits _ obleky , (n: pl.)
suits _ žaloby , (n: pl.)
sulcus _ brázda , (n:)
sulcus _ rýha , (n:)
sulfate _ síran , (n:)
sulfate _ sulfát , (n:)
sulfur _ síra , (n:)
sulfur dioxide _ oxid siřičitý ,
sulfuric _ sirný , (adj:)
sulfuric acid _ kyselina sírová ,
sulfurous _ sirnatý , (adj:)
sulk _ nevrlost , (n:)
sulk _ trucovat , (v:)
sulkily _ nevrle , (adv:)
sulkily _ zamračeně , (adv:)
sulkiness _ mrzutost , (n:)
sulkiness _ nevrlost , (n:)
sulking _ kazící náladu ,
sulky _ mrzutý , (adj:)
sulky _ nevrlý , (adj:)
sulky _ rozmrzelý , (adj:)
sullen _ mrzutý , (adj:)
sullen _ podrážděný , (adj:)
sullenly _ mrzutě , (adv:)
sullenly _ rozmrzele , (adv:)
sullenness _ mrzutost , (n:)
sullenness _ podrážděnost , (n:)
Sullivan _ Sullivan , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
sully _ poskrvnit , (adv:)
sully _ poskvrnit , (v:)
sully _ pošpinit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line