Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

saying that _ s tím že ,
sayings _ přísloví , (pl.)
sayings _ rčení , (pl.) , (n:)
SAYOR _ Speak At Your Own Risk , ([zkr.])
says _ říká , (v:)
SBB _ Stupid Beyond Belief , ([zkr.])
SBCN _ Sitting Behind the Computer, Naked , ([zkr.])
SBD _ Silent But Deadly , ([zkr.])
SBF _ Single Black Female , ([zkr.])
SBID _ S---ty But It ll Do , ([zkr.])
SBIR _ Small Business Innovative Research , ([zkr.] [voj.])
SBIRS _ Space Based Infrared System , ([zkr.] [voj.])
SBL _ Space Based Laser , ([zkr.] [voj.])
SBM _ Single Black Male , ([zkr.])
SBS _ syndrom nezdravých staveb , ([eko.])
sbs. apprent _ přímý dědic ,
scab _ darebák , (n:)
scab _ prašivina , (n:)
scab _ strup , (n:)
scabbard _ pouzdro na zbraň ,
scabbard _ pochva , (n:)
scabbard _ pouzdro , (n:)
scabby _ strupovitý , (adj:)
scabies _ svrab , (n:)
scabrous _ oplzlý , (adj:)
scabrous _ odporný , (adj:)
scabrous _ nemravný , (adj:)
scabrous _ drsný , (adj:)
scabrous _ strupatý , (adj:)
scads _ spousta , (n:)
scaffold _ popraviště , (n:)
scaffold _ lešení , (n:)
scaffold _ konstrukce , (n:)
scaffold _ skelet , (n:)
scaffolding _ lešení , (n:)
scag _ heroin , (n: [slang.])
Scala _ Scala , (n: [jmén.]) , (příjmení)
scalability _ rozšiřitelnost , (n:)
scalability _ škálovatelnost , (n:)
scalable _ se změnitelnou velikostí ,
scalable _ oloupatelný , (adj:)
scalar _ skalár , (n:)
scalar _ skalární , (adj:)
scalars _ skaláry , (n: pl.)
scalawag _ rošťák , (n:)
scald _ opaření , (n:)
scald _ opařenina , (n:)
scald _ opařit se , (v:)
scald _ pařit , (v:)
scalding _ paření , (n:)
scalding _ spařování , (n:)
scale _ škála ,
scale _ miska vah ,
scale _ stupnice, míra , ([eko.])
scale _ míra ,
scale _ měřítko ,
scale _ stupnice měření ,
scale _ šupina , (n:)
scale down _ zmenšit , (v:)
scale down _ zredukovat , (v:)
scale factor _ konstanta stupnice ,
scale factor _ měřítko , (n:)
scale insect _ červec , (n:)
scale of charges (prices) _ cenová stupnice , ([eko.])
scale of economy _ rozsah ekonomiky , ([eko.])
scale of salary (salary list) _ mzdová stupnice , ([eko.])
scaled _ šupinatý , (adj:)
scaleless _ bezšupinatý , (adj:)
scalene _ obecný trojúhelník , (n: [mat.])
scaler _ škrabka , (n:)
scales _ měřítka , (n:)
scales _ stupnice , (n:)
scales _ šupiny , (n: pl.)
scales _ váhy , (n: pl.)
scaliness _ ošupení , (n:)
scaling _ změna velikosti ,
scaling _ odlupování , (n:)
scaling _ odprýskávání , (n:)
scallion _ šalotka , (n:)
scallop _ vroubky ,
scallop _ lastura , (n:)
scalloped _ vroubkovaný ,
scallywag _ uličník , (n:)
scallywag _ rošťák , (n:)
scallywag _ darebák , (n:)
scalp _ skalp , (n:)
scalpel _ skalpel , (n:)
scalps _ skalpuje , (v:)
scalps _ skalpy , (n: pl.)
scaly _ šupinatý , (adj:)
scam _ bouda , (n:)
scam _ podvod , (n:)
scamp _ uličník , (n:)
scamper _ trysk ,
scamper _ běhat , (v:)
scamper _ pelášit , (v:)
scampi _ smažené krevety ,
scan _ snímat , (v:)
scan _ skenovat ,
scan _ prohlížet ,
scan _ prohledávat ,
scandal _ skandál ,
scandal _ pomluva , (n:)
scandalise _ skandalizovat , (v:)
scandalise _ šokovat , (v:)
scandalised _ skandalizoval , (v:)
scandalised _ šokoval , (v:)
scandalize _ pohoršovat , (v:)
scandalize _ skandalizovat , (v:)
scandalize _ šokovat , (v:)
scandalized _ skandalizoval , (v:)
scandalized _ šokoval , (v:)
scandalmonger _ drbna , (n:)
scandalmonger _ klepna , (n:)
scandalous _ skandální , (adj:)
scandalous _ ostudný , (adj:)
scandalously _ skandálně , (adv:)
scandalousness _ hanebnost , (n:)
scandals _ skandály , (n: pl.)
Scandinavia _ skandinávský , (adj:)
Scandinavia _ Skandinávie , (n:)
Scandinavian _ skandinávský , (adj:)
Scandinavian _ skandinávec ,
Scandinavians _ obyvatelé Skandinávie ,
scandium _ skandium , (n:)
Scania _ Skanie , ([zem.] n:)
scanned _ prohledávaný , (adj:)
scanned _ skenovaný , (adj:)
scanned _ snímaný , (adj:)
scanner _ skener , (n: [it.])
scanner _ snímač ,
scanner _ čtečka , (n:)
scanners _ skenery , (n: pl.)
scanning _ prohledávání , (n:)
scanning _ skenování , (n:)
scans _ skenuje , (v:)
scansion _ rytmický rozbor ,
scant _ nedostatečný , (adj:)
scantier _ omezenější , (adj:)
scantiest _ nejomezenější , (adj:)
scantiest _ nejtěsnější , (adj:)
scantily _ skrovně , (adv:)
scantiness _ skrovnost , (n:)
scantling _ trámek , (n:)
scantling _ hranolek , (n:)
scanty _ omezený , (adj:)
scape _ stvol , (n:)
scapegoat _ obětní beránek , (n:)
scapegrace _ dareba , (n:)
scapegrace _ ničema , (n:)
scaphoid _ loďkovitá kost , (n:)
scapula _ kost lopatka , (n:)
scapulae _ lopatky , (pl.) , (kosti)
scapular _ lopatkový , (adj:)
scapulohumeral _ skalopulohumerální ,
scar _ jizva , (n:)
scarab _ skarab ,
Scarborough _ Scarborough , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Trinidad a Tobago)
scarce _ nedostatkový , (adj:)
scarce _ vzácný , (adj:)
scarcely _ sotva ,
scarcely _ sotvaže ,
scarcely _ stěží ,
scarceness _ nedostatek něčeho ,
scarceness _ vzácnost něčeho ,
scarceness _ nedostatek , (n:)
scarceness _ řídkost , (n:)
scarceness _ skrovnost , (n:)
scarceness _ vzácnost , (n:)
scarcer _ vzácnější , (adj:)
scarcest _ nejvzácnější , (adj:)
scarcity _ nedostatek , (n:)
scarcity _ vzácnost , (n:)
scarcity _ omezené množství ,
scarcity _ nouze , (n:)
scarcity of resources _ vzácnost (omezenost) zdrojů , ([eko.])
scarcity rent _ renta z vzácnosti , ([eko.])
scarcity value _ ocenění vzácnosti , ([eko.])
scare _ vyděsit ,
scare _ postrašit ,
scare _ poplašit ,
scare _ polekat ,
scare _ odstrašit ,
scare _ leknutí ,
scare _ leknout ,
scare _ hrůza ,
scare away _ zaplašit , (v:)
scare up _ splašit se ,
scarecrow _ strašák , (n:)
scared _ vystrašený , (adj:)
scaredy-cat _ vystrašenec , (n:)
scaremonger _ panikář , (n:)
scares _ straší ,
scarf _ šála ,
scarf _ šátek , (n:)
scarf _ šál ,
scariest _ nejstrašidelnější , (adj:)
scarification _ skarifikace , (n:)
scarified _ zrýhovaný , (adj:)
scarify _ rozrývat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line