Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

subcontractor _ subdodavatel , (n:)
subcortical _ subkortikální ,
subcultural _ subkulturní , (adj:)
subculture _ subkultura , (n:)
subcutaneous _ podkožní , (adj:)
subcutaneously _ podkožně , (adv:)
subdirectories _ podadresáře , (pl:)
subdirectory _ podadresář ,
subdivide _ dále dělit ,
subdivide _ rozdělovat , (v:)
subdivided _ rozdělený , (adj:)
subdivision _ druhotné dělení , (n:)
subdivision _ pododdělení , (n:)
subdivisions _ pododdělení , (n:)
subdominant _ subdominanta , (n:)
subduction _ subdukce , (n:)
subdue _ potírat , (v:)
subdue _ zdolat , (v:)
subdue _ podrobit , (v:)
subdue _ potlačit , (v:)
subdued _ podmaněný , (adj:)
subdued _ potlačený , (adj:)
subdued _ tlumený , (adj:)
subexpression _ podvýraz ,
subexpressions _ podvýrazy , (pl:)
subfamily _ podčeleď , (adv:)
subfield _ podpole ,
subfile _ podsoubor , (n:)
subfolder _ podsložka , (n:)
subgraph _ podgraf , (n:)
subgroup _ podskupina , (n:)
subgroups _ podskupiny , (n: pl.)
subharmonic _ subharmonický , (adj:)
subheading _ podnadpis , (n:)
subhuman _ nelidský , (adj:)
subjacent _ ležící níže ,
subject _ podmět ,
subject _ téma ,
subject _ věc ,
subject _ osoba , (n:)
subject _ subjekt , (n:)
subject _ jedinec , (n:)
subject _ námět , (n:)
subject _ předmět , (n:)
subject matter _ téma , (n:)
subject matter _ sledovaný předmět , ([eko.])
subject matter _ sledovaná problematika , ([eko.]) , ((alt předmět): přsně popsaná environmentální činnos, událost, podmínka, manažerský systém řízení nebo informace o uvedené problematice)
subject matter _ předmět ,
subject matter _ námět , (n:)
subject to customs duty _ podléhající clu ,
subject-matter _ téma ,
subject-matter _ námět , (n:)
subjected _ namáhaný , (adj:)
subjected _ podrobený , (adj:)
subjected _ vystavený , (adj:)
subjection _ namáhání , (n:)
subjection _ podrobení , (n:)
subjective _ subjektivní , (adj:)
subjectively _ subjektivně , (adv:)
subjectivism _ subjektivizmus , (n:)
subjectivist _ subjektivista , (n:)
subjectivity _ subjektivita , (n:)
subjectivity _ subjektivnost , (n:)
subjects _ předměty ,
subjects _ subjekty , (n: pl.)
subjects _ témata , (n:)
subjoin _ dodat , (v:)
subjoin _ přidat , (v:)
subjugate _ podmanit , (v:)
subjugate _ zotročit , (v:)
subjugated _ podrobený , (adj:)
subjugation _ podmanění , (n:)
subjunctive _ konjunktiv , (n:)
sublanguage _ dílčí jazyk ,
sublayer _ podvrstva , (n:)
sublease _ další pronájem ,
sublease _ pronájem pronajmutého ,
sublease _ podnájem , (n:)
sublet _ podnájem , (n:)
sublet _ podpronajmout , (v:)
sublethal pesticide dose _ subletální dávka pesticidu , ([eko.])
subletting _ podnájem , (n:)
sublimate _ sublimovat , (v: [psych.]) , (např. sublimace libida)
sublimated _ sublimoval , (v:)
sublimation _ přeměna ,
sublimation _ sublimace , ([eko.])
sublime _ sublimovat , (v: [fyz.])
sublime _ vznešený , (adj:)
sublimed _ sublimoval , (v:)
sublimely _ naprosto , (adv:)
sublimest _ nejvznešenější , (adj:)
subliminal _ neuvědomělý , (adj:)
subliminal _ podprahový , (adj:)
subliminally _ neuvědoměle , (adv:)
sublimity _ ušlechtilost , (n:)
sublingual _ podjazykový , (adj:)
sublist _ podseznam , (n:)
sublittoral _ sublitorál , ([eko.])
sublunary _ pozemský , (adj:)
sublunary _ světský , (adj:)
submachine gun _ rychlopalná pistole ,
submachine gun _ samopal ,
submarginal _ téměř okrajový ,
submarine _ ponorka , ([tech.])
submarine _ podmořský , (adj:)
submariner _ námořník v ponorce ,
submarines _ ponorky , ([tech.])
submenu _ podnabídka , (n:)
submerge _ ponor , (v:) , (děj, nikoli trupu)
submerge _ potopit , (v:)
submerged _ ponořený ,
submergence _ ponoření ,
submerges _ ponořuje se ,
submerging _ ponořovat ,
submerging _ ponořování , (n:)
submersible _ ponorný ,
submersion _ ponoření , (n:)
submersion _ zatopení , (n:)
submission _ podání , (n:)
submission _ podřízenost ,
submission _ poddanost ,
submission _ podrobení se ,
submission _ podrobení , (n:)
submission _ podřízení , (n:)
submission _ pokora , (n:)
submissions _ odevzdání , (pl.)
submissions _ předložení , (pl.) , (n:)
submissive _ poslušný , (adj:)
submissively _ poslušně , (adv:)
submissiveness _ poddajnost , (n:)
submissiveness _ povolnost , (n:)
submit _ podat , (v:)
submit _ předložit , (v:)
submit _ podrobit se ,
submit _ podřídit se ,
submit _ podvolit se ,
submit _ postoupit , (v:)
submit a proposal _ předložit návrh ,
submits _ předkládá , (v:)
submittable _ schopný odevzdání , (n:)
submittable _ schopný předložení , (n:)
submitted _ předložený , (adj:)
submitted _ podrobený , (adj:)
submitted _ podrobil se ,
submitted _ nabídl , (v.)
submitter _ navrhovatel , (n:)
submitter _ předkladatel , (n:)
submitter _ zadavatel , (n:)
submitting _ předkládání , (n:)
submode _ dílčí vid ,
submodule _ podřízený modul ,
submultiplexed _ podrozdělení , (n:)
subnetwork _ podsíť , (n: [it.])
subnormal _ podprůměrný , (adj:)
suboceanic _ podmořský , (adj:)
subocular _ podoční , (adj:)
suboptimal _ suboptimální , (adj:)
suborbital _ podočnicový , (adj:)
suborder _ podřád , (n:)
subordinate _ poddaný , (adj:)
subordinate _ podřízený , (adj:)
subordinate _ podřídit , (v:)
subordinated _ podřízený , (adj:)
subordination _ podřízenost , (n:)
suborn _ navést , (v:)
subplot _ vedlejší zápletka , (n:)
subpoena _ obsílka , (n:)
subpoena _ předvolání , (n:)
subprogram _ podprogram , (n:)
subprograms _ podprogramy , (n: pl.)
subrack _ kostra , , (tech.)
subrange _ dílčí rozsah ,
subrange _ interval , (n:)
subregional _ podoblastní , (adj:)
subrogate _ substituovat , (v:)
subrogate _ nahradit , (v:)
subrogation _ subrogace , (n:)
subroutine _ podprogram , (n:)
subroutines _ podprogramy , (n: pl.)
subschema _ podschéma , (n:)
subschema _ subschéma , (n:)
subscribe _ upsat se ,
subscribe _ upisovat , (v:)
subscribe _ subskribovat , (v:)
subscribe _ schvalovat , (v:)
subscribe _ podepsat (se) , (v:)
subscribe _ podporovat , (v:)
subscribe _ předplatit , (v:)
subscribe to _ předplatit si ,
subscribe to _ odbírat , (v:)
subscribed _ podporoval , (v:)
subscribed _ předplacený , (adj:)
subscribed _ předplatil , (v:)
subscriber _ předplatitel , (n:)
subscriber _ upisovatel ,
subscriber _ účastnický , (adj:)
subscriber _ podporovatel ,
subscriber _ abonent ,
subscribers _ předplatitelé , (n:)
subscribing _ předplacení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line