Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stumper _ oříšek , (n:) , (složitá otázka, problém)
stumper _ problém , (n:) , (těžký nebo nepochopitelný problém nebo otázka)
stumping _ odstraňování pařezů ,
stumping _ belhání , (n:)
stumpy _ pahýlovitý , (adj:)
stun _ ohromit , (v:)
stun _ omráčit , (v:)
stung _ sting/stung/stung , (v: [neprav.])
stung _ bodl , (v:)
stung _ píchl , (v:)
stunk _ stink/stank/stunk , (v: [neprav.])
stunk _ páchl , (v:)
stunk _ zapáchal , (v:)
stunned _ ohromený , (adj:)
stunned _ omráčený , (adj:)
stunned _ překvapený , (adj:)
stunned _ šokovaný , (adj:)
stunned _ udivený , (adj:)
stunned _ uchvácený , (adj:)
stunner _ kráska ,
stunner _ senzace ,
stunner _ kočka ,
stunning _ nádherný , (adj:)
stunning _ omračování ,
stunning _ úžasný , (adj:)
stunning _ ohromující ,
stunning _ omračující , (adj:)
stunning _ senzační , (adj:)
stunningly _ fantasticky , (adv:)
stunningly _ senzačně , (adv:)
stunt _ brzdit , (v:)
stunt _ kaskadérský kousek , (n:)
stunt _ kousek , (n:)
stunt man _ kaskadér , (n:)
stunt woman _ kaskadérka , (n:)
stunted _ zakrslý , (adj:)
stunted _ zakrnělý , (adj:)
stuntman _ kaskadér , (n:)
stupefaction _ ohromení , (n:)
stupefaction _ ustrnutí , (n:)
stupefy _ ohromit , (v:)
stupefying _ otupující , (adj:)
stupefyingly _ omráčivě , (adv:)
stupendous _ ohromný , (adj:)
stupendously _ ohromně , (adv:)
stupid _ blbý ,
stupid _ hloupý ,
stupid _ stupidní ,
stupid _ pošetilý ,
stupid _ pitomý ,
stupid _ nerozumný ,
stupid _ hlupák ,
stupid _ otupený , (adj:)
stupid _ nesmyslný ,
stupid _ pitomec ,
stupid _ debilní , (adj:)
stupider _ hloupější , (adj:)
stupidest _ nejhloupější , (adj:)
stupidities _ hlouposti , (n:)
stupidity _ hloupost , (n:)
stupidity _ otupenost , (n:)
stupidity _ stupidita , (n:)
stupidly _ hloupě , (adv:)
stupor _ ůžas ,
stupor _ apatie , (n:)
stupor _ netečnost , (n:)
stupor _ otupění , (n:)
stupor _ strnulost , (n:)
stupor _ strnutí , (n:)
stupor _ stupor , (n:)
stupor _ tupost , (n:)
stupor _ ztrnulost , (n:)
stupor _ ztuhnutí , (n:)
stuporous _ otupělý , (adj:)
sturdier _ robustnější , (adj:)
sturdier _ statnější , (adj:)
sturdiest _ nejrobustnější , (adj:)
sturdiest _ nejstatnější , (adj:)
sturdily _ robustně , (adv:)
sturdily _ statně , (adv:)
sturdiness _ pevnost , (n:)
sturdiness _ robustnost , (n:)
sturdiness _ statnost , (n:)
sturdy _ robustní , (adj:)
sturdy _ silný , (adj:)
sturdy _ odolný , (adj:)
sturdy _ pevný , (adj:)
sturdy _ houževnatý , (adj:)
sturdy _ statný , (adj:)
sturdy _ stabilní , (adj:)
sturdy _ masivní , (adj:)
sturgeon _ jeseter , (n:)
Sturm _ Sturm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stutter _ koktat , (v:)
stutterer _ koktal , (v:)
Stuttgart _ město - Německo , (n: [jmén.])
STV / ST-TFF _ Star Trek, fifth movie / The Final Frontier , ([zkr.])
STVI / ST-TUC _ Star Trek, sixth movie / The Undiscovered Country , ([zkr.])
sty _ chlívek , (n:)
stye _ ječné zrno ,
stygian _ temný , (adj:)
stygian _ chmurný , (adj:)
style _ formovat , (v:)
style _ móda , (n:)
style _ styl , (n:)
style _ stylizovat , (v:)
style _ sloh , (n:)
styler _ módní návrhář ,
styles _ designy , (n: pl.)
styles _ styly , (n: pl.)
styles _ způsoby , (n: pl.)
stylesheet _ stylopis , (n: [tech.]) , (CSS, XSL apod.)
styli _ dotykový hrot ,
styling _ design , (n:)
styling _ styl , (n:)
stylisation _ stylizace , (n:)
stylised _ stylizovaný , (adj:)
stylised _ upravený , (adj:)
stylish _ elegantní , (adj:)
stylish _ módní , (adj:)
stylish _ stylový , (adj:)
stylishly _ elegantně , (adv:)
stylishly _ moderně , (adv:)
stylishness _ modernost , (n:)
stylist _ kadeřník , (n:)
stylist _ stylista , (n:)
stylistic _ slohový , (adj:)
stylistic _ stylistický , (adj:)
stylistically _ stylisticky , (adv:)
stylization _ stylizace , (n:)
stylize _ stylizovat , (v:)
stylus _ jehla ,
stylus _ hrot ,
stylus _ propiska ,
stylus _ propisovací pero ,
stylus _ rydlo ,
stylus _ snímací hrot ,
stylus _ tyčka ,
stylus _ ukazovatel ,
stylus printer _ jehličková tiskárna ,
stylus printer _ maticová tiskárna ,
stymie _ téměř neřešitelná situace , , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymie _ prekérní situace , ([přen.]) , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymie _ zmařit , ([přen.]) , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymie _ zhatit , ([přen.]) , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymied _ zmařený , (adj:)
stymy _ téměř neřešitelná situace , , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymy _ zhatit , ([přen.]) , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymy _ zmařit , ([přen.]) , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
stymy _ prekérní situace , ([přen.]) , (golfová situace při které leží vlastní / soupeřův míček mezi soupeřovým / vlastním míčkem a jamkou)
styptic _ zastavující krvácení , (n:)
styrene _ styren ,
Styria _ Štýrsko , ([zem.] n:)
Styx _ řeka Styx ,
Styx _ řeka v řecké mytologii ,
suability _ žalovatelnost , (n:)
suasion _ domluva , (n:)
suave _ zdvořilý , (adj:)
sub _ pod ,
sub rosa _ tajně , (adv:)
sub-continent _ subkontinent , (n:)
sub-par _ nekvalitní, podřadný , (adj:)
sub-standard _ neodpovídající standardu ,
sub-supplier _ subdodavatel ,
sub-zero _ záporný , (adj:)
subacid _ nakyslý , (adj:)
subacid _ kousavý , (adj:)
subacute toxicity _ subakutní toxicita , ([eko.])
subalpine _ subalpínský , (adj:)
subaltern _ podřízený , (adj:)
subaqueous _ podvodní ,
subaqueous _ vodní ,
subarctic _ sub-arktický ,
subarctic _ subarktický , (adj:)
subatomic _ subatomární ,
subbase _ podloží ,
subbase _ podklad , (n:)
subbranch _ pod-odvětví ,
subcategory _ podkategorie ,
subchannel _ podkanál ,
subchannels _ podkanály , (pl:)
subchronic exposure _ subchronická expozice , ([eko.]) , (Expozice trvající nebo opakovaná v časovém úseku nepřesahujícím 3 měsíce.)
subchronic study _ subchronická studie , ([eko.]) , (Toxikologická studie zaměřená na zjištění účinků subchronické expozice.)
subclass _ podtřída ,
subclasses _ podtřídy , (pl:)
subclavian _ situovaný pod klíční kostí , (adj: [med.])
subcommittee _ podvýbor , (n:)
subcommittee _ subkomise , (n:)
subcompact _ dvoudveřové auto ,
subconscious _ podvědomí ,
subconscious _ neuvědomělý , (adj:)
subconscious _ podvědomý , (adj:)
subconsciously _ neuvědoměle , (adv:)
subconsciously _ podvědomě , (adv:)
subconsciousness _ podvědomí , (n:)
subcontinent _ subkontinent ,
subcontinental _ sub-kontinentální ,
subcontract _ dodatek , (n:)
subcontract _ subdodávka , (n:)
subcontract _ subkontrakt , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line