Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stowaway _ černý pasažér ,
Stowe _ Stowe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stowing _ zakládání , (n:)
STP _ závod pro nakládání s odpadními vodami , ([eko.])
strabismus _ šilhání ,
strabismus _ strabizmus ,
straddle _ roztáhnout nohy ,
straddle _ obkročení , (n:)
straddle _ rozkročení , (n:)
straddle _ roznožit , (v:)
straddled _ rozkročený , (adj:)
straddling _ rozkročení , (n:)
Stradivari _ italský výrobce houslí ,
strafe _ bombardovat , (v:)
strafe _ ostřelovat , (v:)
straggle _ rozptýlit , (v:)
straggle _ roztrousit , (v:)
straggle _ trousit se , (v:)
straggled _ rozptýlil , (v:)
straggled _ roztrousil , (v:)
straggler _ opozdilec , (n:)
straggling _ fluktuace , (n:)
straggling _ rozptyl , (n:)
straggly _ rozptýlený , (adj:)
straggly _ roztroušený , (adj:)
straight _ přímo , (adv:)
straight _ přímý , (adj:)
straight _ rovný , (adj:)
straight _ rovinka , (n:)
straight _ heterosexuál , (n: [hovor.])
straight _ uspořádaný , (adj:)
straight ahead/on _ rovně , (adv:)
straight line _ přímka , (n: [mat.])
straight line depreciation _ pravidelné odpisování , ([eko.])
straightaway _ rovnou , (adv:)
straightaway _ hned , (adv:)
straighten _ napřímit , (v:)
straighten _ narovnat , (v:)
straighten _ vyrovnat , (v:)
straighten _ rovnat , (v:)
straighten out _ napřímit , (v:)
straighten up _ napřímit se , (v:)
straighten up _ srovnat , (v:)
straighten up _ vyrovnat , (v:)
straightened _ narovnaný , (adj:)
straightened _ urovnaný , (adj:)
straightened _ vyrovnaný , (adj:)
straightener _ rovnačka , (n:)
straighter _ rovnější , (adj:)
straightest _ nejrovnější , (adj:)
straightforward _ jasný , (adj:)
straightforward _ zřejmý , (adj:)
straightforward _ zřetelný , (adj:)
straightforward _ upřímný , (adj:)
straightforward _ poctivý , (adj:)
straightforward _ nepokrytě ,
straightforward _ čestný , (adj:)
straightforward _ přímočarý , (adj:)
straightforward _ otevřeně ,
straightforwardly _ jasně , (adv:)
straightforwardly _ poctivě , (adv:)
straightforwardly _ přímočaře , (adv:)
straightforwardness _ upřímnost , (n:)
straightforwardness _ zřetelnost , (n:)
straightly _ přímo , (adv:)
straightness _ přímost , (n:)
straightway _ ihned ,
straightway _ okamžitě ,
straightway _ přímo ,
straightway _ rovnou ,
strain _ napětí ,
strain _ úsilí ,
strain _ namáhat ,
strain _ kmen , (n: [bio.] 3 4) , (inbred strain = inbrední kmen)
strain _ plemeno , (n: [bio.] 5 4)
strain _ rasa , (n: [bio.] 4 4)
strain _ cedit , (v:)
strain _ deformovat , (v:)
strain _ napínat , (v:)
strain _ nápor , (n:)
strain _ tlak , (n:)
strain _ vypětí ,
strain _ zatížení , (n:)
strain _ namáhat se ,
strain _ napnutí ,
strain _ usilovat , (v:)
strain _ napnout , (v:)
strained _ namožený , (adj:)
strained _ napjatý , (adj:)
strained _ nucený , (adj:)
strained _ podrážděný , (adj:)
strainer _ cedítko ,
strainer _ sítko , (n:)
straining _ namáhání , (n:)
straining _ přetěžování , (n:)
strains _ nápory , (n: pl.)
strains _ napětí ,
strains _ natažení , (pl.) , (n:)
strait _ těsný , (adj:)
strait _ úzký , (adj:)
strait _ úžina , (n:)
strait-jacket _ svěrací kazajka ,
straiten _ omezit , (v:)
straiten _ stísnit , (v:)
straiten _ zúžit , (v:)
straitened _ stísněný , (adj:)
straitjacket _ svěrací kazajka , (n:)
straits _ tísně ,
straits _ úžiny , (n: pl.)
STRAMST _ S&T Reliance Assessment for Modeling & Simulation Technology , ([zkr.] [voj.])
strand _ pramen , (n:)
strand _ provazec , (n:)
strand _ vlákno , (n:)
stranded _ vláknitý , (adj:)
stranded _ ztroskotaný , (adj:)
strands _ prameny , (n: pl.)
strands _ vlákna , (n:)
strange _ cizí ,
strange _ divný ,
strange _ podivný ,
strange _ zvláštní ,
strangely _ tak nějak , (adv:)
strangely _ jaksi , (adv:)
strangeness _ podivnost ,
strangeness _ neobvyklost , (n:)
stranger _ cizí člověk ,
stranger _ cizinec ,
stranger _ cizinka , ((female))
stranger _ neznámá osoba ,
stranger _ cizí osoba ,
strangers _ cizinci , (n: pl.)
strangest _ nejdivnější , (adj:)
strangle _ potlačovat , (v:)
strangle _ škrtit , (v:)
strangle _ uškrtit , (v:)
strangle _ zadávit , (v:)
strangled _ potlačovaný , (adj:)
strangled _ škrcený , (adj:)
strangled _ tlumený , (adj:)
stranglehold _ pevnost , (n:)
strangler _ škrtič , (n:) , (mn.)
strangler _ přívěra ,
stranglers _ škrtiči , (n:) , (mn.)
strangles _ škrtí ,
strangling _ škrtící , (adj:)
strangulate _ zaškrtit , (v:)
strangulated _ zaškrcený , (adj:)
strangulated _ zaškrtil , (v:)
strangulation _ strangulace , (n:)
strangulation _ škrcení , (n:)
strangulation _ uškrcení , (n:)
strap _ řemen , (n:)
strapless _ bez ramínek ,
strapped _ omezovaný , (adj:)
strapped _ vázaný , (adj:)
strapping _ urostlý , (adj:)
straps _ řemeny , (n: pl.)
straps _ řemínky , (n: pl.)
straps _ svazuje , (v:)
Strasbourg _ Strasburk , ([zem.] n:)
Strasbourg _ Strassburk , ([zem.] n:)
Strasbourg _ město - Francie , (n: [jmén.])
Strasburg _ Strasburk , ([zem.] n:)
Strasburg _ Strassburk , ([zem.] n:)
Strasburg _ Strasburg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
strata _ vrstvy ,
stratagem _ lest , (n:)
STRATCOM _ Strategic Command , ([zkr.] [voj.])
strategic _ strategický , (adj:) , (plán, zbraň)
strategic behaviour _ strategické chování , ([eko.])
strategical _ strategický , (adj:)
strategically _ strategicky , (adv:)
strategies _ strategie , (pl.)
strategist _ stratég , (n:)
strategy _ strategie , (n:)
Stratford _ Stratford , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Nový Zéland)
strati _ vrstva oblaků ,
stratification _ stratifikace , (n:)
stratification _ rozvrstvení , (n:)
stratified _ vrstevnatý , (adj:)
stratified _ vrstvený , (adj:)
stratify _ tvořit vrstvy ,
stratigraphic _ stratigrafický , (adj:)
stratigraphical _ stratigrafický , (adj:)
stratigraphy _ stratigrafie , (n:)
stratosphere _ stratosféra , (n: [meteo.]) , (vrstva ovzduší nad troposférou)
stratospheric _ stratosférický , (adj:)
stratospherically _ stratosféricky , (adv:)
Stratton _ Stratton , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stratum _ vrstva , (n:)
stratum _ stratum , ([eko.])
stratus _ oblačná vrstva , (n:)
stratus _ stratus , (n:)
Strauss _ Strauss , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Stravinsky _ ruský hudební skladatel ,
straw _ sláma ,
straw _ brčko ,
straw _ stéblo ,
straw _ slaměný , (adj:)
straw hat _ slamák , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line