Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stoolie _ práskač , (n: [slang.])
stoolpigeon _ práskač , (n:)
stoolpigeon _ umělý holub lákající holuby ,
stoop _ hrbit , (v:)
stoop _ shrbení , (n:)
stoop _ sklonit , (v:)
stooped _ shrbený , (adj:)
stooped _ nahrbený , (adj:)
stooping _ shrbený , (adj:)
stop _ zastavení ,
stop _ zastávka ,
stop _ zastavovat ,
stop _ zastavit se ,
stop _ stopnout ,
stop _ přestat ,
stop _ přestávat ,
stop _ zamezit ,
stop _ zastavit ,
stop _ zabrzdit ,
stop _ pozastavit ,
stop _ pauza ,
stop _ zastav ,
stop _ potlačit , (v:)
stop _ překážka , (n:)
stop _ tečka , (n:)
stop _ zadržet , (v:)
stop _ zarážka , (n:)
stop _ doraz , (n:)
stop _ stop , (n:)
stop a car to hitch a ride _ stopnout ,
stop clock _ stopky ,
stop doing _ přestat ,
stop doing _ přestávat ,
stop log _ dluž , ([eko.])
stop payment _ zastavit placení , ([eko.])
stop up _ utěsnit , (v:)
stop up _ zacpat , (v:)
stop-go _ střídavý , (adj:)
stop-log weir _ hradidlový jez , ([eko.])
stop-watch _ stopky , (n:)
stopcock _ uzavírací kohout ,
stopcock _ kohoutek , (n:)
stopgap _ improvizovaný , (adj:)
stopgap _ nouzové řešení , (n:)
stopgap _ provizorium , (n:)
stoping _ rubání rudy ,
stoping _ rubání , (n:)
stoplight _ semafor , (n:)
stopoff _ přerušit cestu ,
stopover _ přerušení cesty ,
stoppable _ zastavitelný , (adj:)
stoppage _ výpadek , (n:)
stoppage _ zastavení , (n:)
stoppage _ ucpání , (n:)
stopped _ zastavený , (adj:)
stopped _ zastavil , (v:)
stopper _ ucpávka , (n:)
stopper _ zátka , (n:)
stopper _ zátka (drenáže) , ([eko.])
stopper _ doraz , (n:)
stopper _ špunt , (n:)
stoppered _ zazátkovaný , (adj:)
stopping _ zastavení ,
stopping _ plombování , (n:)
stopping power _ zastavující účinek (též zastavovací síla) , (n: [voj.]) , (Účinnost střely pro zastavení útočníka (obvykle tím, že mu způsobí značné zranění))
stopping train _ osobní vlak ,
stopple _ zátka , (n:)
stops _ zastávky , (n: pl.)
stops _ zastavuje , (v:)
stopwatch _ stopky , (n:)
storage _ skladiště ,
storage _ uskladnění , (n:)
storage _ nahromadění ,
storage _ skladovací prostor ,
storage _ akumulování , (n:)
storage _ sklad , (n:)
storage _ skladování , (n:)
storage _ uchovávání , (n:)
storage _ uložení , (n:)
storage _ uschování , (n:)
storage _ úschova , (n:)
storage battery _ akumulátor , (n:)
storage battery _ baterie , (n:)
store _ obchod , (n:)
store _ sklad , (n:)
store _ akumulovat , (v:)
store _ krám , (n:)
store _ uložit , (v:)
store _ uchovat , (v:)
store of value _ uchovatel hodnoty ,
store up _ akumulovat , (v:)
store-house _ skladiště ,
store-keeper _ skladník , (n:)
stored _ uložený , (adj:)
stored _ uskladněný ,
storefront _ výkladní skříň ,
storefront _ přízemní průčelí budovy ,
storefront _ výklad ,
storehouse _ skladiště ,
storekeeper _ hlavní skladník ,
storekeeper _ maloobchodník , (n:)
storekeeper _ skladník , (n:)
storeman _ skladník , (n:)
storeroom _ skladiště ,
storeroom _ sklad , (n:)
stores _ obchody , (n: pl.)
stores _ sklady , (n: pl.)
storey _ poschodí ,
storey _ patro ,
storied _ legendární , (adj:)
storied _ proslavený , (adj:)
stories _ příběhy , (n: pl.)
storing _ skladování , (n:)
storing _ ukládání , (n:)
storing _ uložení , (n:)
storing _ uskladnění , (n:)
stork _ čáp , (n:)
storm _ bouře , (n:)
storm _ vtrhnout , (v:)
storm _ vřítit se , (v:)
storm _ bouřka , ([eko.])
storm _ burácet , (v:)
storm _ vzít útokem , (v:)
storm _ nápor , (n:)
storm _ bouřit , (v:)
storm _ příval ,
storm _ vztekat se ,
storm _ vichřice , (n:)
storm _ zuřit , (v:)
storm in a teacup _ bez významu , ([fráz.])
storm troops _ úderné jednotky ,
storm troops _ přepadové jednotky , (n: [voj.])
storm window _ dvojité okno ,
stormed _ běsnil , (v:)
stormed _ bouřil , (v:)
stormed _ dobyl , (v:)
stormed _ útočil , (v:)
stormed _ vtrhl , (v:)
storming _ dobytí ,
storming _ vtrhnutí , (n:)
storms _ bouře , (n:)
stormy _ bouřlivý , (adj:)
stormy _ rozbouřený , (adj:)
story _ povídka ,
story _ příběh ,
story _ historka , (n:)
story _ příhoda , (n:)
story _ patro , (n:[amer.])
story _ poschodí , (n:[amer.])
storybook _ pohádky , (n:)
storyline _ dějová linie příběhu ,
storyteller _ vyprávěč , (n:)
storyteller _ povídkář ,
Stouffer _ Stouffer , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stoup _ dížka , (n:)
stoup _ vědro , (n:)
stout _ silné černé pivo , (n:)
stout _ solidní ,
stout _ nebojácný , (adj:)
stout _ nekompromisní ,
stout _ obtloustlý , (adj:)
stout _ odvážný , (adj:)
stout _ rozhodný , (adj:)
stout _ rázný , (adj:)
stout _ silný , (adj:)
stout _ srdnatý , (adj:)
stout _ statečný , (adj:)
stout _ tmavé pivo ,
stout _ udatný , (adj:)
stout _ černé pivo ,
stout-hearted _ kurážný , (adj:)
stout-hearted _ odvážný , (adj:)
stout-hearted _ smělý , (adj:)
stouter _ podsaditější , (adj:)
stoutest _ nejzavalitější , (adj:)
stouthearted _ kurážný , (adj:)
stouthearted _ odvážný , (adj:)
stouthearted _ smělý , (adj:)
stoutly _ nekompromisně , (adv:)
stoutly _ rozhodně , (adv:)
stoutness _ tuhost , (n:)
stouts _ anglické piva , (n:) , (irské provenience, těžká černá piva)
stove _ vařič ,
stove _ kamínka ,
stove _ kamna , (n:)
stove _ sporák , (n:)
stove _ pec , (n:)
stove builder _ kamnář ,
stove-pipe _ roura od kamen ,
stovepipe _ roura od kamen ,
stoves _ pece , (n:)
stoves _ sporáky , (n: pl.)
STOVL _ Short TakeOff and Vertical Landing (fighter/attack aircraft) , ([zkr.] [voj.])
stow _ naložit , (v:)
stow _ umístit , (v:)
stow _ přestat , (v: [slang.])
stowage _ schránka , (n:)
stowage _ sklad , (n:)
stowage _ úschova , (n:)
stowage _ uskladnění , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line