Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stir _ šťourat se v , (v:)
stir _ vířit , (v:)
stir _ zavrtět sebou , (v:)
stir _ míchat , (v:)
stir _ mísit , (v:)
stir _ prohrabání , (n:)
stir _ promíchat , (v:)
stir _ promíchávat , (v:)
stir _ rozmíchat , (v:)
stir _ rozruch , (n:)
stir _ zamíchat , (v:)
stir _ zvířit , (v:)
stir up _ rozvířit ,
stir up _ zamíchat ,
stir-fry _ rychle opéci ,
stire _ míchat ,
Stirling _ Stirling , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Stirling engines _ smíšené pohony , ([eko.])
stirred _ zamíchaný , (adj:)
stirrer _ buřič , (n:)
stirrer _ provokatér , (n:)
stirring _ strhující , (adj:)
stirring _ vzrušující , (adj:)
stirring _ rušný , (adj:)
stirring _ míchací , (adj:)
stirring _ míchání , (n:)
stirrup _ třmen , (n:)
stitch _ brožovat , (v:)
stitch _ stehovat , (v:)
stitch _ šít ,
stitch _ bodnutí , (n:) , (bolest)
stitch _ steh , (n:)
stitcher _ šička , (n:)
stitches _ stehy , (n: pl.)
stitching _ šití ,
stitching _ sešívání , (n:)
stitching _ stehování , (n:)
STIV / ST-TVH _ Star Trek, fourth movie / The Voyage Home , ([zkr.])
stoat _ hranostaj ,
stoats _ lasice hranostaj ,
stochastic _ stochastický , (adj:)
stochastic process _ stochastický proces , ([eko.])
stochastic system _ stochastický systém , ([eko.])
stochastically _ stochasticky , (adv:)
stock _ zásoba , (n:) , (in stock - na skladě)
stock _ celkový stav (přírodní suroviny) , ([eko.])
stock _ zásoby , ([eko.])
stock _ akcie , (n: [amer.])
stock certificate _ akciový certifikát ,
stock company _ akciová společnost , (n:)
stock exchange _ burza , (n:)
stock exchange _ burza cenných papírů ,
stock level _ úroveň zásob , ([eko.])
stock market _ burza , (n:)
stock market _ trh cenných papírů ,
stock market _ akciový trh , ([eko.])
stock option _ akciová opce ,
stock valuation _ ocenění zásob , ([eko.])
stock warrant _ poukázka na akcie ,
stock-exchange _ burza ,
stock-in-trade _ často používané nářadí ,
stock-still _ jako socha , (n:)
stock-still _ nehybný jako socha , (n:)
stockade _ kůlová ohrada , (n:)
stockade _ palisáda , (n:)
stockbreeder _ chovatel dobytka , (n:)
stockbroker _ makléř , (n:)
stockbroking _ makléřství , (n:)
stocked _ skladovaný , (adj:)
stocked _ zásobovaný , (adj:)
stocker _ chovné zvíře ,
stockholder _ akcionář , (n: [amer.])
stockholders _ akcionáři , (n: [amer.] pl.)
Stockholm _ Stockholm , (n: [zem.]) , (hl. město Švédska)
Stockholm _ Stockholm , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Stockholm _ hl.m. - Švédsko , (n: [jmén.])
Stockholm Conference _ Štokholmská konference , ([eko.])
stockier _ podsaditý , (adj:)
stocking _ punčocha ,
stocking _ skladování , (n:)
stocking cap _ kulich , (n:)
stockings _ punčochy , (n:)
stockist _ velkoobchodník , (n:)
stockman _ dobytkář ,
stockpile _ halda , (n:)
stockpile _ rezerva , (n:)
stockpile _ zásoba , (n:)
stockpiling _ hromadící , (adj:)
stockpot _ hrnec na polévku ,
stockroom _ místnost na zásoby ,
stocks _ burzy , (n: pl. [fin.])
stocks _ akcie , (n:)
stocks _ zásoby , (n: pl.)
stocks _ cenné papíry , ([eko.])
stocks _ skladované zboží ,
stocks _ sklady ,
stocktaking _ inventarizace , (n:)
stocktaking _ inventura , (n:)
Stockton _ Stockton , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké)
stocky _ podsaditý , (adj:)
stockyard _ ohrada pro dobytek ,
stockyard _ skladovací plocha , (n:)
stodge _ těžko stravitelné jídlo ,
stodginess _ těžkost , (n:)
stodgy _ těžko stravitelný ,
stodgy _ nestravitelný , (adj:)
stodgy _ nudný , (adj:)
stodgy _ těžký , (adj:)
stoge _ cigareta , (n: [slang.])
stogie _ těžká bota , (n:)
stogy _ těžká bota , (n:)
stoic _ stoik , (n:)
stoic _ stoický , (adj:)
stoical _ stoický , (adj:)
stoically _ stoicky , (adv:)
stoichiometric _ stechiometrický , (adj:)
stoichiometry _ stechiometrie , (n:)
stoicism _ stoicizmus , (n:)
stoke _ přiložit , (v:)
stoker _ topič , (n:)
stokes _ podněcuje , (v:)
stokes _ přikládá , (v:)
stoking _ přikládání , (n:)
STOL/MTD _ Short Take-Off and Landing/Maneuvering Technology Demonstrator , ([zkr.] [voj.])
stole _ kradl ,
stole _ steal/stole/stolen , (v: [neprav.])
stolen _ ukradený , (adj:)
stolen _ steal/stole/stolen , (v: [neprav.])
stolen _ ukradl ,
stolen _ ukraden ,
stolid _ apatický , (adj:)
stolid _ lhostejný , (adj:)
stolid _ netečný , (adj:)
stolidity _ flegmatičnost , (n:)
stolidly _ apaticky , (adv:)
stolidly _ netečně , (adv:)
stolon _ šlahoun , (n:)
stolon _ výhonek , (n:)
stoma _ ústní otvor ,
stoma _ průduch , (n:)
stomach _ břicho ,
stomach _ žaludek , (n: [med.])
stomach-ache _ bolení břicha , (n:)
stomachache _ bolení žaludku ,
stomachache _ bolení břicha , (n:)
stomachic _ žaludeční , (adj:)
stomaching _ trávící , (adj:)
stomachs _ žaludky , (n: pl.)
stomata _ průduch listu ,
stomata _ umělý otvor mezi dutinami ,
stomatitis _ stomatitida , (n:)
stomatology _ stomatologie , (n:)
stomatology _ zubní lékařství ,
stomp _ dupat , (v:)
stomp _ dusat , (v:)
stomping _ dupání , (n:)
stomping _ dusání , (n:)
stone _ kamenný , (adj:)
stone _ kámen ,
stone _ pecka ,
stone _ vypeckovat , (v:)
stone _ kamínek , (n:)
stone _ kamení ,
stone _ pecka ovoce ,
stone _ vyloupat pecky ,
Stone Age _ doba kamenná ,
stone in fruit _ pecka ,
stone wall _ kamenná zeď ,
stone-blind _ úplně slepý ,
stone-blind _ slepý jako kámen ,
stone-cold _ chladný jako kámen ,
stone-dead _ úplně mrtvý , (adj:)
stone-deaf _ hluchý jako pařez , (adj:)
stonecutter _ kameník , (n:)
stoned _ zkamenělý ,
Stonehenge _ poutní místo v Anglii ,
stoneless _ vypeckovaný , (adj:)
stonemason _ kameník , (n:)
stones _ kameny , (n: pl.)
stonewall _ kamenná zeď ,
stonewall _ dělat obstrukce , (v:)
stoneware _ kamenina , (n:)
stonework _ kamenné zdivo ,
stonework _ kamenictví , (n:)
stoney _ kamenný , (adj:)
stonily _ kamenitě , (adv:)
stoniness _ kamennost , (n:)
stoning _ kamenování , (n:)
stoning _ odpeckování , (n:)
stony _ kamenitý , (adj:)
stony soil _ kamenitá půda , ([eko.])
stood _ stál ,
stood _ stand/stood/stood , (v: [neprav.])
stooge _ loutka , (n:)
stooge _ poskok , (n:)
stool _ stolička , (n:)
stool _ sedátko , (n:)
stool _ stolice , (n:)
stool-pigeon _ práskač , (n:)
stool-pigeon _ umělý holub lákající holuby ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line