Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo S : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

Zobrazuji překlad hesla : S

stickleback _ druh ryby ,
stickler _ detailista , (n:)
stickler _ puntičkář , (n:)
sticks _ hole ,
stickup _ loupež ,
stickup _ přepadení , (n:)
sticky _ lepkavý , (adj:)
sticky _ lepivý ,
sticky _ mazlavý , (adj:)
stiff _ tuhý ,
stiff _ tuha ,
stiff _ ostrý ,
stiff _ pevný ,
stiff _ pyšný ,
stiff _ silný ,
stiff _ stuha ,
stiff _ tvrdý ,
stiff _ těžký ,
stiff _ strnulý , (adj:)
stiff _ ztuhlý , (adj:)
stiff _ ztuha ,
stiff _ neohebný , (adj:)
stiff _ nehybný , (adj:)
stiff-necked _ tvrdohlavý , (adj:)
stiff-necked _ zatvrzelý , (adj:)
stiffen _ zvýšit ,
stiffen _ tuhnout ,
stiffen _ ztuhnout ,
stiffen _ naškrobit ,
stiffen _ zakalit , , ((se))
stiffen _ ztvrdnout ,
stiffen _ vyztužit ,
stiffened _ vyztužený , (adj:)
stiffener _ tužidlo ,
stiffener _ výztuha , (n:)
stiffening _ ztužující , (adj:)
stiffer _ strnulejší , (adj:)
stiffest _ nejtužší , (adj:)
stiffly _ strnule , (adv:)
stiffly _ stuhle , (adv:)
stiffness _ ztuhlost , (n:)
stiffy _ erekce , (n: [slang.])
stifle _ dusit ,
stifle _ udusit ,
stifling _ dusný , (adj:)
stifling _ potlačující , (adj:)
STIG _ Space Technology Interdependence Group , ([zkr.] [voj.])
stigma _ stigma , (n:)
stigmata _ stigmata , (n:)
stigmata _ jizvy , (n:)
stigmatic _ bodový , (adj:)
stigmatisation _ stigmatizace , (n:)
stigmatise _ ocejchovat , (v:)
stigmatised _ ocejchovaný ,
stigmatize _ stigmatizovat , (v:)
stigmatized _ ocejchovaný ,
STII / ST-WOK _ Star Trek, second movie / Wrath Of Khan , ([zkr.])
STIII / ST-SFS _ Star Trek, third movie / Search For Spock , ([zkr.])
stile _ sloupek , (n:)
stiletto _ jehlové podpatky ,
stiletto _ úzká dýka , (n:)
stiletto _ bodec , (n:)
stiletto heels _ jehly ,
still _ ještě ,
still _ ještě stále ,
still _ pořád ,
still _ stále ,
still _ stále ještě ,
still _ přesto ,
still _ uklidňovat , (v:)
still _ klid , (n:)
still _ klidný , (adj:)
still _ nehybný , (adj:)
still _ pokojný , (adj:)
still _ tichý , (adj:)
still _ uklidnit , (v:)
still _ utišit , (v:)
still _ dosud ,
still _ ticho , (n:)
still life _ zátiší , (adj:)
still more _ ještě víc ,
still not _ ještě ne ,
still-life _ zátiší , (adj:)
stillbirth _ narození mrtvého dítěte ,
stillbirth _ porod mrtvého dítěte ,
stillborn _ nepodařený , ([přen.])
stillborn _ nepovedený , ([přen.])
stillborn _ nevyvedený , ([přen.])
stillborn _ mrtvě narozený ,
stillborn _ od samého počátku nevydařený , ([přen.])
stiller _ klidnější , (adj:)
stillness _ ticho , (n:)
Stillwell _ Stillwell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stilly _ klidně ,
stilly _ tiše ,
stilt _ chůda , (n:)
stilt _ kůl , (n:)
stilted _ afektovaný , (adj:)
stilted _ naskrobeny , (adj)
stilton _ stiltonský sýr , (n:) , (stilton cheese, podobný přípravou nivě, ale není plesnivý)
Stimson _ Stimson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
stimulant _ stimulant , (n:)
stimulant _ stimulující , (adj:)
stimulants _ povzbuzující prostředky ,
stimulants _ stimulanty , (n: pl.)
stimulate _ dráždit ,
stimulate _ povzbudit , ([eko.])
stimulate _ podnítit , (v:)
stimulated _ stimulovaný , (adj:)
stimulating _ simulující , (adj:)
stimulating pesticide dose _ stimulující dávka pesticidu , ([eko.])
stimulation _ pobídnutí , (n:)
stimulation _ podnícení , (n:)
stimulation _ povzbuzení , (n:)
stimulation _ simulace , (n:)
stimulation _ stimulace , (n:)
stimulation _ podnět , (n:)
stimulation substance _ stimulátor , ([eko.])
stimulative _ povzbuzující , (adj:)
stimulative _ stimulační , (adj:)
stimulator _ stimulátor , (n:)
stimulatory _ podněcující , (adj:)
stimulatory _ stimulační , (adj:)
stimuli _ podněty ,
stimuli _ pobídky , (n:)
stimulus _ stimul , (n:)
stimulus _ popud , ([eko.])
stimulus _ podnět , (n:)
sting _ žihadlo ,
sting _ sting/stung/stung , (v: [neprav.])
sting _ bodnout , (v:)
sting _ osten , (n:)
sting _ píchat , (v:)
sting _ popichovat , (v:)
stinger _ druh koktejlu ,
stinger _ žihadlo ,
stinger _ kousavá poznámka , (n:)
stingier _ lakomější , (adj:)
stinginess _ lakomost , (n:)
stinginess _ lakota , (n:)
stinging _ kousavý ,
stinging _ bodání , (n:)
stinging _ bodavý , (adj:)
stingray _ druh rejnoka , (n:)
stingray _ rejnok , (n:)
stingray _ trnucha , (n:)
stings _ bodá , (v:)
stings _ bodce , (n:)
stings _ ostny , (n: pl.)
stings _ žihadla , (n:)
stingy _ lakomý , (adj:)
stingy _ skoupý , (adj:)
stingy _ skrblivý , (adj:)
stink _ smrad ,
stink _ smrdět , (v:)
stink _ stink/stank/stunk , (v: [neprav.])
stinker _ mizera , (n:)
stinking _ smradlavý , (adj:)
stinking _ smrdutý , (adj:)
stinking _ zapáchající , (adj:)
stinking _ zapáchání , (n:)
stinking rich _ pracháč ,
stinks _ zapáchá , (v:)
stint _ stáž ,
stint _ omezit , (v:)
stint _ škudlit , (v:)
stipe _ řapík , (n:)
stipe _ stonek , (n:)
stipend _ důchod , (n:)
stipend _ pravidelná platba , (n:)
stipendiary _ placený , (adj:)
stipends _ pravidelné platby ,
stipple _ tečkování , (n:)
stipple _ tečkovat , (v:)
stipple _ tupovat ,
stipple _ tupování ,
stippling _ tečkování , (n:)
stipulate _ sjednat , (v:)
stipulate _ ujednat , (v:)
stipulate _ vyhradit si, umluvit si, specifikovat , ([eko.])
stipulated _ vyhrazený ,
stipulated _ vyhradili ,
stipulated _ vyhradil , (v:)
stipulated _ vyhrazen , (v:)
stipulation _ dohoda ,
stipulation _ úmluva , (n:)
stipulation _ určení , (n:)
stipulation _ výminka , (n:)
stipulation _ výhrada, úmluva, specifikace , ([eko.])
stir _ strhovat ,
stir _ hýbat ,
stir _ vězení , (n: [slang])
stir _ míchání , (n:)
stir _ vzruch , (n:)
stir _ mlýt sebou , (v:)
stir _ provokovat , (v:)
stir _ namíchnout , (v:)
stir _ namíchat , (v:)
stir _ smíchat , (v:)
stir _ vmíchat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line